Europski fond za regionalni razvoj (2014.–2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1301/2013 o Europskom fondu za regionalni razvoj i posebnim pravilima o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta”

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Sve su regije u EU-a prihvatljive, ali dodijeljena pomoć ovisi o prioritetima EU-a i vrsti regije.

Ključna područja

EFRR usmjerava svoja ulaganja u četiri ključna područja:

Vrste ulaganja

Ukupni proračun

Proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine jest više od 185 milijardi eura.

Politika i proračunski prioriteti

Provedba

Investicijska inicijativa za odgovor na koronavirus

Investicijskom inicijativom za koronavirus, uvedenom Uredbom (EU) 2020/460, zemljama EU-a omogućuje se pristup 37 milijardi eura iz ESI fondova za jačanje zdravstvenih sustava i pružanje podrške malim i srednjim poduzećima, kratkotrajnim shemama rada i uslugama koje se pružaju unutar zajednice.

Posebne mjere za koronavirus: veća fleksibilnost pri korištenju ESI fondova

Izmjenom Uredbe (EU) 2020/558 zemljama EU-a omogućuje se prenošenje sredstava između Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, između različitih kategorija i između posebnih prioritetnih područja triju fondova.

Od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2021., programi kohezijske politike povezani s bolešću COVID-19 mogu se iznimno financirati 100 % financijskim sredstvima EU-a tijekom fiskalne godine. Mjerama se također pojednostavljuje odobrenje programa radi ubrzanja provedbe, jednostavnijeg korištenja instrumentima financiranja i pojednostavljenja revizija.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 21. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.–302.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1301/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2056 od 22. kolovoza 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 294, 11.11.2017., str. 26.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 148, 20.5.2014., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije 2014/99/EU od 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje od 2014. – 2020. (SL L 50, 20.2.2014., str. 22.–34.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.07.2020