Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije provodi istraživanja i analize vezane uz međunarodna pitanja kako bi pomogao EU-u u razvoju vanjske i sigurnosne politike.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2014/75/ZVSP od 10. veljače 2014. o Institutu Europske unije za sigurnosne studije.

SAŽETAK

Ovom Odlukom Vijeća, Europska unija (EU) odlučila je nastaviti oslanjati se na stručnost Instituta Europske unije za sigurnosne studije (EUISS), koji ga opskrbljuje istraživanjima i analizama vezanima uz međunarodna pitanja u svrhu razvoja zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) EU-a. EUISS je osnovan u siječnju 2002. godine. Sjedište mu je u Parizu, a ima ured za vezu u Bruxellesu.

Putem svojih istraživanja i analiza EUISS doprinosi donošenju odluka na europskoj razini u području ZVSP-a. On posebice provodi analize i temelj je foruma za raspravu o vanjskopolitičkoj strategiji EU-a u područjima koja uključuju sprječavanje sukoba i izgradnju mira. Njegove aktivnosti uključuju organizaciju radionica i skupova s ciljem umrežavanja, kao i prikupljanje važnih informacija za dužnosnike i stručnjake EU-a. Također djeluje kao veza između institucija EU-a i vanjskih stručnjaka, uključujući činitelje sigurnosti.

EUISS-om upravljaju Odbor i direktor.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka Vijeća 2014/75/ZVSP

10.2.2014.

-

SL L 41 od 12.2.2014.

11.06.2014