Okvirna uredba o Jedinstvenom nadzornom mehanizmu

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 468/2014 – mehanizam EU-a za nadzor banaka (Okvirna uredba o SSM-u)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

SSM je jedan od dvaju stupova Bankarske unije Europe* uz Jedinstveni sanacijski mehanizam* (SRM).

Uredba dopunjuje Uredbu (EU) br. 1024/2013, poznatu kao Uredba o SSM-u, kojom je uspostavljen SSM. SSM obuhvaća ESB i nacionalna nadležna tijela (NCA) zemalja sudionica EU-a.

Područje primjene: Uredba obuhvaća i praktične aranžmane za suradnju između ESB-a i NCA-ova te detaljna pravila o pitanjima organizacije, administrativnim postupcima i kaznama, uključujući:

Ključni dio Okvirne uredbe o SSM-u jest metodologija za procjenu i razmatranje nadziranog subjekta i njegovo razvrstavanje kao značajnog ili manje značajnog te aranžmani koji proizlaze iz te procjene.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. svibnja 2014.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

* Jedinstveni nadzorni mehanizam: sustav EU-a za nadzor banaka koji se sastoji od ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela (NCA-ova). On ESB-u daje izravnu nadležnost za nadzor nad bankama sa sjedištem u zemljama EU-a koje sudjeluju u SSM-u.

* Bankarska unija Europe: uspostavljena u jeku financijske krize 2008. godine s ciljem jačanja nadzora banaka EU-a.

* Jedinstveni sanacijski mehanizam: sustav EU-a za učinkovito postupanje s bankama koje propadaju.

* Nacionalna imenovana tijela: nadležna tijela imenovana u svakoj od zemalja EU-a koje rade s ESB-om na provedbi Uredbe o SSM-u – to su često nacionalne središnje banke, ali također mogu biti nacionalna financijska nadzorna tijela.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.–50.)

Posljednje ažuriranje 27.04.2020