Europski fondovi poduzetničkog kapitala

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) br. 345/2013 o Europskim fondovima poduzetničkog kapitala

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se nastoje potaknuti rast i inovacije gospodarskih subjekata EU-a, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).

Njome se uvodi nova oznaka Europskih fondova poduzetničkog kapitala, također poznata kao EuVECA te mjere koje će omogućiti upraviteljima da uspostave i plasiraju svoja sredstva u cijelom EU-u i koristeći jedinstveni skup pravila. Jedinstveni pravilnik omogućit će ulagateljima da točno znaju što mogu očekivati kada ulažu u oznaku EuVECA.

Omogućit će i fondovima poduzetničkog kapitala da budu u boljoj poziciji kako bi privukli više kapitala i postali veći.

KLJUČNE TOČKE

Prosječan EU fond poduzetničkog kapitala visine je oko 60 milijuna eura, dok sličan fond iz SAD-a raspolaže s više nego dvostruko višim iznosom. Omogućivanjem rasta tih fondova EU-a trebao bi se povećati uplaćeni kapital za pojedinačne MSP-ove i pojačati utjecaj ulaganja.

Uredbom se nastoje potaknuti fondovi tako da postanu veći te primijene raznovrsniju strategiju ulaganja, kako bi se mogli specijalizirati za sektore poput IT-a, biotehnologije i zdravstvene zaštite. To bi trebalo dovesti do toga da europska poduzeća na svjetskoj razini postanu konkurentnija.

Oznaka EuVECA

Kako bi registrirali oznaku EuVECA i plasirali svoja sredstva u cijelom EU-u, upravitelji fondova poduzetničkog kapitala moraju uspostaviti fond koji:

Uredbom se propisuju jedinstveni kvalitativni kriteriji za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji žele upotrebljavati oznaku EuVECA. Ti zahtjevi obuhvaćaju sve, od načina na koji oni provode organizaciju i ponašaju se do načina na koji obavješćuju ulagatelje o njihovim aktivnostima i politikama ulaganja.

Ovi upravitelji također se moraju registrirati u državi u kojoj je fond osnovan te podnijeti godišnja izvješća. Država u kojoj su ti fondovi smješteni obvezna je osigurati da se poštuju sva pravila iz Uredbe.

Budući da ulaganje u fondove poduzetničkog kapitala može biti riskantno, Uredbom se propisuje tko može ulagati u EuVECA: profesionalni ulagatelji te neke druge kategorije poput imućnih pojedinaca.

Uredbom (EU) 2017/1991 izmjenjuje se Uredba (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i sestrinska uredba (Uredba (EU) br. 346/2013) o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (EuSEF), kojom se produljuje uporaba oznaka „EuVECA” i „EuSEF” za upravitelje subjekata za zajednička ulaganja* ovlaštene u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU. Širi se i opseg prihvatljivih poduzeća i smanjuju troškovi povezani s trgovanjem fondovima u cijelom EU-u.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. srpnja 2013., izuzev članka 9. stavka 5., koji se odnosi na sukob interesa, a koji se primjenjuje od 15. svibnja 2013. Uredba (EU) 2017/1991, kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 345/2013, primjenjuje se od 1. ožujka 2018.

POZADINA

Gospodarski rast EU-a uvelike ovisi o njezinih 23 milijuna MSP-ova, koja su također stvorila 80 % od ukupnog broja radnih mjesta tijekom proteklih godina. S obzirom da je pristup tradicionalnim bankovnim kreditima postao teži, mnogi MSP-ovi okreću se ulagateljima u poduzetnike kako bi financirali svoja istraživanja, razvoj proizvoda ili ulazak na nova tržišta.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja: investicijski subjekti koji prikupljaju investicijski kapital i zajednički ulažu taj kapital putem portfelja financijskih instrumenata kao što su dionice, obveznice i druge mjenice.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.–17.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 345/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/1991 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 293, 10.11.2017., str. 1.–18.)

Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.–38.)

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.–73.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.02.2018