Uvjeti homologacije tipa i nadzora tržišta za motocikle/mopede i četverocikle u Europi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 168/2013 – homologacija i nadzor tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Tijela za homologaciju i nadzor tržišta

Države EU-a moraju imenovati:

Homologacija tipa

Zahtjevi homologacije tipa odnose se na proizvođače (vozila), tijela za homologaciju i uključene tehničke službe (npr. inspekcijska tijela). Nakon što vozilo zadovolji opsežan niz uvjeta, taj tip vozila može se prodavati na tržištu EU-a.

Proizvođač mora izdati potvrdu o sukladnosti sa svakim vozilom; ona vlasniku omogućava registraciju vozila.

Zahtjevi funkcionalne sigurnosti

Uredba definira zahtjeve sigurnosti kao što su:

Zahtjevi za učinak na okoliš

Kako bi dobilo homologaciju tipa, vozilo kategorije L mora zadovoljiti 8 različitih ispitivanja tipa, kao što su emisije isparavanjem (pare goriva), uređaj za kontrolu onečišćenja, energetska učinkovitost i razina buke.

Uredba definira zahtjeve za učinak na okoliš za 2 faze smanjenja emisija. Prva faza (Euro 4) obavezna je za nove tipove vozila od 1. siječnja 2016. Drugi korak (Euro 5) primjenjivat će se od 2020., što proizvođačima i dobavljačima omogućuje srednjoročno planiranje. Izvedivost koraka Euro 5 potrebno je potvrditi 2016. godine studijom o njegovim potencijalnim učincima na okoliš.

Obveze proizvođača, njihovih predstavnika, uvoznika i distributera

Uredba detaljno navodi obveze osoba uključenih u lanac nabave:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Međutim, od 11. rujna 2014. proizvođač može dobrovoljno zatražiti homologaciju tipa vozila na temelju Uredbe (EU) br. 168/2013. Okvirna Direktiva 2002/24/EZ stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2016. Nakon toga Uredba (EU) br. 168/2013 i njezini delegirani i provedbeni dokumenti postat će obvezujući.

POZADINA

S ciljem smanjenja onečišćenja iz prometa i povećanja funkcionalne sigurnosti novih vozila kategorije L, EU je usvojio novi zakon 2013. godine koji će zamijeniti Direktivu 2002/24/EZ od 1. siječnja 2016. Vozila kategorije L je ime za obitelj lakih motornih vozila kao što su bicikli s pomoćnim motorom, mopedi s 2 i 3 kotača, motocikli (s i bez bočne prikolice), tricikli i četverocikli.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.–128.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 168/2013 uključene su u izvorni tekst. Ta pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 901/2014 od 18. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu administrativnih zahtjeva za homologaciju i nadzor tržišta vozila s dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 249, 22.8.2014, str. 1.–202.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 3/2014 od 24. listopada 2013. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva funkcionalne sigurnosti vozila za odobrenje vozila s dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 7, 10.1.2014, str. 1.–12.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 44/2014 od 21. studenog 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu konstrukcije vozila i općih zahtjeva za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 25, 28.1.2014, str. 1.–102.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 134/2014 od 16. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za učinak na okoliš i učinak pogonske jedinice za vozila na dva ili tri kotača i četverocikle i o izmjeni njezina Priloga V. (SL L 53, 21.2.2014, str. 1.–10.)

Posljednje ažuriranje 28.06.2016