Sigurniji automobili: sigurnosni pojasevi i sustavi za držanje djece

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 661/2009: homologacija tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Općenito, zahtijeva homologaciju tipa* svih dijelova i sastavnih dijelova motornih vozila* prije stavljanja tih proizvoda na tržište EU-a.

To uključuje sigurnosne pojaseve i sustave za držanje djeteta.

Osigurava da proizvođači sigurnosnih pojasa i sustava za držanje djeteta diljem EU-a budu u skladu sa sigurnosnim standardima.

KLJUČNE TOČKE

Proizvođači moraju osigurati da sva nova vozila budu konstruirana, izrađena i sastavljena tako da se u najvećem mogućem obujmu smanji rizik od ozljede njihovih putnika i drugih sudionika u prometu.

To uključuje sustave vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice poput:

sigurnosnih pojaseva; i

sidrišta „ISOFIX” ili ugrađenih sigurnosnih sustava za djecu. ISOFIX je Međunarodna organizacija za normiranje koja određuje sustav sidrišta za dječje autosjedalice.

Globalni tehnički propisi za vozila koje je sastavio UNECE (Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu ) upravljaju zahtjevima u izgradnji sjedalica i sustava za držane djeteta:

Pravilnik br. 16 (sigurnosni pojasevi, sustavi za držanje, sustavi za držanje djeteta i sustavi za držanje djeteta ISOFIX);

Pravilnik br. 44 (sustavi za držanje djeteta);

Pravilnik br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta – ECRS).

Proizvođači moraju pokazati da su sigurnosni pojasevi i sustavi za držanje djeteta u skladu s pravilnicima UNECE-a. Ako je tome tako, smatra se da su u skladu s ovom Uredbom i time su kvalificirani za EZ-homologaciju tipa.

Pravila i postupci Uredbe izmijenjeni su 2015. Uredbom Komisije (EU) 2015/166.

POZADINA

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije o tehničkoj harmonizaciji.

KLJUČNE RIJEČI

* Homologacija tipa: podrazumijeva da su obavljeni testovi kako bi se osiguralo da su vozila u skladu s regulatornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 661/2009

20.8.2009.

-

SL L 200, 31.7.2009., str. 1.–24.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 661/2009 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Pravilnik br. 16 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji: I. Sigurnosnih pojasa, sustava za držanje, sustava za držanje djeteta i sustava za držanje djeteta ISOFIX, za putnike u motornim vozilima – II. Vozila opremljenih sigurnosnim pojasevima, podsjetnikom za sigurnosni pojas, sustavima za držanje, sustavima za držanje djeteta i sustavima za držanje djeteta ISOFIX (SL L 233, 9.9.2011., str. 1.–94.)

Pravilnik br. 44 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji sustava za držanje djece kao putnika u motornim vozilima (sustavi za držanje djeteta) (SL L 330, 16.12.2005., str. 56.–157.)

Pravilnik br. 129 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji unaprijeđenih sustava za držanje djeteta koji se upotrebljavaju u motornim vozilima (SL L 97, 29.3.2014., str. 21.–128.)

Posljednje ažuriranje 20.10.2015