Javno-privatno partnerstvo za inovativne lijekove

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 557/2014 o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuje druga faza Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove (IMI) za razdoblje od 2014. do 2020.

Cilj je zajedničkog poduzeća IMI2 razviti nova cjepiva, lijekove i liječenja. To se čini u sklopu zajedničkih istraživačkih projekata kako bi se riješili zdravstveni izazovi s kojima se suočava Europa te kako bi se osiguralo da europska farmaceutska industrija ostane konkurentna.

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Program strateškog istraživanja

IMI2 usmjeren je na četiri područja istraživanja:

Zdravstveni prioriteti kojima se IMI treba baviti uključuju:

Upravljanje

Proračun

Doprinos EU-a zajedničkom poduzeću IMI2 iznosi do 1 638 milijardi EUR za razdoblje do 2024. Tome će se dodati 1 425 milijardi EUR iz farmaceutske industrije (doprinosi u naravi). Dodatna financijska sredstva pristižu iz ostalih industrija bioloških znanosti ili od organizacija koje odluče pridonijeti zajedničkom poduzeću IMI2 kao članovi ili pridruženi partneri u pojedinačnim projektima. Zajedničko poduzeće također želi razviti sinergije s Europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 27. lipnja 2014.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Biomarkeri: biološki pokazatelji koji se upotrebljavaju za utvrđivanje pojedinaca predisponiranih za određene bolesti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.–76.)

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 622/2014 od 14. veljače 2014. o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 174, 13.6.2014., str. 7.–11.)

Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.–103.)

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.–173.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1291/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 21.08.2018