Smanjenje zagađenja zraka iz rekreacijskih brodica i osobnih plovila na vodomlazni pogon

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2013/53/EU o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se utvrđuju zahtjevi za proizvođače, uvoznike i distributere plovila te nadograđuje zakonodavstvo usvojeno 2003. koje je uključivalo ograničenja emisije ispušnih plinova (CO, HC, NOx i čestica) i emisije buke kako bi se odražavao tehnološki razvitak koji je rezultirao poboljšanim performansama vezanima uz okoliš.

Projektne kategorije

Novom Direktivom određuju se projektne kategorije (A, B, C i D) za brodove, utemeljene na prikladnosti za navigacijske uvjete kao što su rasponi snage vjetra i značajna valna visina.

Oznaka CE

Sva plovila na vodomlazni pogon, određeni sastavni dijelovi i porivni strojevi podložni su uporabi oznake CE koja označava da je proizvod u skladu s odgovarajućom legislativom EU-a. Oznaka CE stavlja se na pločicu graditelja plovila koja je postavljena odvojeno od identifikacijskog broja plovila u slučaju plovila te izravno na motor u slučaju porivnog stroja.

Drugi bitni zahtjevi uključuju:

Prijelazno razdoblje

Proizvođači se moraju uskladiti sa zahtjevima Direktive do 18. siječnja 2017., dok mala i srednja poduzeća koja proizvode manje izvanbrodske porivne strojeve s paljenjem iskrom imaju rok do 18. siječnja 2020.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. siječnja 2014. i zemlje EU-a moraju je uključiti u svoje nacionalno pravo do 18. siječnja 2016. Ona stavlja izvan snage Direktivu 94/25/EZ s učinkom od 18. siječnja 2016.

DOKUMENT

Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ. (SL L 354, 28.12.2013., str. 90.–131.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2013/53/EU uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 24.02.2016