Žičare za putnike

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/424 – žičare

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. travnja 2018., osim određenih članaka koji se uvelike odnose na tijela i postupke za prijavljivanje. Ti se članci primjenjuju od 21. listopada 2016.

POZADINA

* KLJUČNE TOČKE

Žičara: cijeli sustav postavljen na mjestu rada, uključujući infrastrukturu i podsustave, za prijevoz osoba žičarom.

Podsustav: sustav ili njihova kombinacija namijenjena ugradnji u žičaru, kao što su natezni uređaji, ovjes ili elektrotehnički uređaji.

Sigurnosna komponenta: komponenta opreme ili svaki uređaj namijenjeni ugradnji u podsustav ili postrojenje radi osiguranja sigurnosne funkcije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 1.-50.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2016/424 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 13.12.2016