Brže, učinkovitije prekogranične kaznene istrage u EU-u

Direktivom o Europskom istražnom nalogu (EIN) određuje se sveobuhvatni novi sustav koji državama članicama EU-a dopušta pribavljanje dokaza u drugim državama članicama EU-a za kaznene predmete koje uključuju više od jedne države članice.

DOKUMENT

Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima.

SAŽETAK

Cilj je ove direktive pojednostavniti i ubrzati prekogranične kaznene istrage u EU-u. Ona uvodi Europski istražni nalog koji pravosudnim tijelima u jednoj državi članici EU-a („država izdavateljica”) omogućuje da zatraže da se dokazi prikupe i prenesu iz druge države članice EU-a („država izvršiteljica”).

Budući da je EIN utemeljen na načelu uzajamnog priznavanja, svaka država članica EU-a u načelu je obvezna priznati i provesti takav zahtjev. Također se mora provesti brzo i bez ikakvih dodatnih formalnosti.

EIN olakšava rješavanje kaznenih djela, uključujući kaznena djela poput korupcije, trgovine drogom i organiziranog kriminala. Primjerice, grčka policija može od svojih kolega u Ujedinjenoj Kraljevini (1) zatražiti da pretresu kuće ili da ispitaju svjedoke u njihovo ime.

EIN unapređuje postojeće zakone EU-a koji obuhvaćaju ovo područje određivanjem strogih rokova za prikupljanje traženih dokaza te ograničavanjem razloga za odbijanjem takvih zahtjeva. Također smanjuje papirologiju uvođenjem jedinstvenog standardnog obrasca za tijela za traženje pomoći pri traženju dokaza.

Ključni aspekti EIN-a

90 dana za djelovanje

Nakon primitka EIN-a država izvršiteljica mora brzo odgovoriti na zahtjev. To može odbiti učiniti samo pod određenim okolnostima, npr. ako je zahtjev u suprotnosti s temeljnim načelima prava države ili ako šteti interesima nacionalne sigurnosti. Sve troškove djelovanja na zahtjev mora podmiriti država izvršiteljica.

Tijelo koje izvršava zahtjev može odabrati istražnu mjeru koja je alternativna EIN-u ako smatra da će to dovesti do sličnih rezultata.

EIN također omogućuje:

Ova direktiva važeća je za sve države članice EU-a osim za Dansku i Irsku koje su izuzete. Zamjenjuje postojeće sheme EU-a za međusobnu pravnu pomoć, posebice Konvenciju EU-a o međusobnoj pravnoj pomoći iz 2000. i Okvirnu odluku 008/978/PUP o Europskom dokaznom nalogu.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2014/41/EU

21.5.2014.

22.5.2017.

SL L 130, 1.5.2014., str. 1.-36

Ispravak

-

-

SL L 143, 9.6.2015., str. 16.-16.

Posljednje ažuriranje 10.09.2015(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.