Nadležnost sudova u pravnim slučajevima koji uključuju različite zemlje EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1215/2012 - nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Uredba Vijeća (EU) br. 1215/2012Ažurira prethodne zakone EU-a o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (poznata kao: „ Uredba Bruxelles I.”). Cilj Uredbe olakšati je i ubrzati cirkuliranje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima unutar EU-a, u skladu s načelom uzajamnog priznavanja i smjernicama Stockholmskog programa.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se primjenjuje na građanske i trgovačke slučajeve. Međutim, ne primjenjuje se na obiteljsko pravo, stečaj, pitanja nasljeđivanja i druga specifična pitanja navedena u Uredbi, kao što su socijalno osiguranje i arbitraža.

Sukladno novom zakonu, ono što je bilo poznato kao egzekvaturni postupak, sukladno „Uredbi Bruxelles I.” ukinuto je. To znači da je sudska odluka izrečena u jednoj zemlji EU-a priznata u drugim državama EU-a bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom. Ako se može izvršiti u zemlji u kojoj je izrečena, može se izvršiti u ostalim državama EU-a bez potrebe za izjavom o izvršnosti.

Osoba protiv koje se traži izvršenje sudske odluke mora biti obaviještena o tome putem „ potvrde koja se odnosi na sudsku odluku u građanskim i trgovačkim stvarima ”. Potrebno ju je sastaviti na zahtjev bilo koje strane (predložak se nalazi u Uredbi). Uz potvrdu potrebno je priložiti sudsku odluku (ako već nije dostavljena). Potrebno ju je dostaviti osobi u razumnom vremenu prije prve mjere izvršenja.

U određenim slučajevima, osoba protiv koje se traži izvršenje može se prijaviti za odbijanje priznavanja ili izvršenja sudske odluke. Do toga može doći ako smatra da postoji neki od razloga za odbijanje priznavanja navedeni u Uredbi (npr. kada je priznavanje sudske odluke očigledno suprotno javnom poretku). Zemlje EU-a obavijestit će Komisiju o nadležnim sudovima kojima je potrebno poslati prijavu.

Zajednička pravila o nadležnosti

Mora postojati veza između postupka u okviru ovog zakona i zemalja EU-a. Zajednička pravila o nadležnosti morala bi se, u načelu, primjenjivati kada optuženik ima prebivalište u zemlji EU-a. Optuženik koji nema prebivalište u zemlji EU-a (tj. čiji stalni dom nije u državi EU-a) podliježe nacionalnim pravilima o nadležnosti primjenjivima na teritoriju zemlje EU-a suda kojem je predmet upućen (sud gdje je pokrenut postupak).

Međutim, određena pravila o nadležnosti primjenjuju se bez obzira na prebivalište optuženika, a kako bi se:

Pravila nadležnosti mogu se također, pod određenim okolnostima, primjenjivati na stranke s prebivalištem izvan EU-a. Do toga može doći, primjerice, ako su sudovi iz zemlje EU-a imali ovlasti na temelju sporazuma između tih stranaka.

Jačanje poštivanja izbora sudskih sporazuma

Zakon poboljšava učinkovitost izbora sporazuma: gdje su stranke odredile specifičan sud ili sudove za rješavanje njihovog spora. On daje prioritet izabranom sudu da odluči o svojoj nadležnosti, bez obzira na to je li prvi ili drugi sud kojem je upućen predmet. Bilo koji drugi sud mora obustaviti postupak sve dok izabrani sud ne utvrdi ili - ako sporazum nije valjan - odbije nadležnost.

U usvajanju i provedbi ove Uredbe sudjelovale su Ujedinjena Kraljevina (1) i Irska. Danska primjenjuje ovu Uredbu u skladu sa Sporazumom od 19. listopada 2005. godine između Europske zajednice i Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

Primjena pravila „Uredbe Bruxelles I.” od strane Jedinstvenog suda za patente i Suda Beneluksa

Uredba (EU) br. 542/2014 uvodi nova pravila o odnosu između postupaka pred određenim sudovima koji su zajednički za nekoliko zemalja EU-a (kao što su Jedinstveni sud za patente i Sud Beneluksa) s jedne strane i sudova zemalja EU-a sukladno „Uredbi Bruxelles I.” s druge strane. To znači da sudske odluke koje su izrekli ti sudovi moraju biti priznate i izvršene u skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1215/2012

9.1.2013. Provedba od 10.1.2015.

-

SL L 351 od 20.12.2012., str.1.-32.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 542/2014

30.5.2014.

-

SL L 163, 29.5.2014.,str. 1.-4.

Uredba (EU) 2015/281

26.2.2015.

-

SL L 54, 25.2.2015., str. 1.-9.

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Službeni list L 79, 21.3.2013., str.4.-4.)

Posljednje ažuriranje 24.09.2015(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.