Agresivno porezno planiranje

Komisija predlaže načine za rješavanje pravnih tehnikalija i rupa koje neke tvrtke iskorištavaju kako bi izbjegle plaćanje poreza.

AKT

Preporuka Komisije od 6. prosinca 2012. o agresivnom poreznom planiranju (2012/772/EU).

SAŽETAK

Borba protiv agresivnog poreznog planiranja jedan je od aspekata detaljnog i složenog akcijskog plana Komisije izrađenog za borbu protiv utaje poreza i porezne prijevare.

Akcijski plan definira praktične načine poboljšanja administrativne suradnje između država EU-a, borbe protiv zlouporabe i dvostrukog neoporezivanja i rješavanja pitanja vezano uz porezne oaze i porezno-kaznena djela.

Neki porezni obveznici trenutno mogu koristiti složene, ponekad i umjetne postupke za preseljenje svoje porezne osnovice u druge države unutar ili izvan Europske unije. Na taj način iskorištavaju neusklađenosti u nacionalnim zakonima kako bi osigurali da se određene stavke prihoda nigdje ne oporezuju ili pak iskoristili razlike u poreznim stopama. Taj se problem naziva agresivno porezno planiranje.

Ključni je problem u tome da sve sofisticiranije porezno planiranje prenosi oporezivu dobit u države s poreznim sustavima koji su povoljniji za poreznog obveznika. Ta praksa smanjuje porezne obaveze aranžmanima koji se drže slova zakona, ali krše njegov duh - zakonske rupe.

Agresivno porezno planiranje ima mnogo oblika, a njegove posljedice uključuju dvostruke odbitke (npr. isti gubitak se odbija i u državi izvora i državi prebivališta) i dvostruko neoporezivanje (npr. prihod koji se ne oporezuje u državi gdje je ostvaren i oslobođen je od plaćanja poreza u državi prebivališta).

Komisija stoga potiče države EU-a da se pobrinu da konvencije o dvostrukom oporezivanju zaključene s drugim državama EU-a i državama koje nisu članice EU-a uključuju klauzulu formuliranu za rješavanje posebno utvrđene vrste dvostrukog neoporezivanja.

Također preporuča primjenu zajedničkog općenitog pravila protiv zlouporabe kako bi se osigurala dosljednost i učinkovitost u području gdje se prakse znatno razlikuju između država EU-a.

Postoji puno prijedloga u tom području. Na primjer, trenutni sustav PDV-a identificiran je kao podložan prijevarama. Komisija je stoga odlučila kreirati EU forum na temu PDV-a. Ondje predstavnici tvrtki i porezne vlasti mogu razmjenjivati mišljenja o praktičnim aspektima upravljanja PDV-om koji se primjenjuje na transakcije između država EU-a. Također mogu identificirati i raspravljati o najboljim praksama koje mogu pomoći učiniti upravljanje sustavom PDV-a izravnijim i smanjiti troškove usklađivanja, dok istovremeno osiguravaju prihode od PDV-a.

REFERENCE

Akt

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Preporuka Komisije 2012/772/EU

-

-

Službeni list L 338 od 12.12.2012.

NAVEDENI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Akcijski plan za jačanje borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza (COM(2012)722 završna verzija - nije objavljena u Službenom listu).

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (COM(2013)814 završna verzija - nije objavljena u Službenom listu).

Direktiva o matičnim društvima i društvima kćerima (Direktiva 2011/96/EU) izvorno je napravljena kako bi se spriječilo dvostruko oporezivanje istog prihoda tvrtki iste grupe sa sjedištem u različitim državama EU-a. Ipak, neke su tvrtke koristile odredbe Direktive i neusklađenosti između nacionalnih poreznih propisa kako bi potpuno izbjegle oporezivanje u bilo kojoj državi EU-a (dvostruko neoporezivanje).

Predložena izmjena postrožit će Direktivu na način da specifično porezno planiranje (hibridni zajmovi) ne može imati koristi od poreznih izuzeća. Prema tom prijedlogu, ako je hibridni zajam porezno priznati odbitak u državi EU-a u kojoj je sjedište društva kćeri, onda mora biti oporezovan u državi EU-a gdje se nalazi sjedište matičnog društva. To će zaustaviti tvrtke s podružnicama u više od jedne države EU-a pri planiranju plaćanja među podružnicama u različitim državama, a kako bi imale koristi od dvostrukog neoporezivanja.

21.02.2014