Klimatske promjene – Pariški sporazum, ratificiran od strane EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka (EU) 2016/1841 o Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama

Pariški sporazum

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

KLJUČNE TOČKE

Dosadašnje mjere EU-a o klimatskim promjenama

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM?

Stupa na snagu 4. studenoga 2016. i primjenjuje se od 2020.

POZADINA

Sporazum jača globalni odgovor na klimatske promjene utvrđivanjem današnjih politika o smjeru za klimatsku neutralnost prije kraja stoljeća.

Sporazum je usvojilo 195 zemalja u Parizu u prosincu 2015. i on zamjenjuje Protokol iz Kyota iz 1997.

Pročitaj više

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.–3.)

Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.–18.)

Posljednje ažuriranje 04.11.2016