Radioaktivne tvari u vodi namijenjenoj ljudskoj potrošnji: zaštita javnog zdravlja

Direktivom se utvrđuju različiti zahtjevi za zaštitu općeg javnog zdravlja od potencijalno štetnih radioaktivnih tvari koje mogu biti prisutne u pitkoj vodi.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom od. 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

SAŽETAK

Obična pitka voda jedan je od puteva kojim radioaktivne tvari mogu ući u tijelo čovjeka, nanoseći štetu vitalnim organima. Kako bi se taj rizik smanjio što je više moguće, zakonodavstvo propisuje vrijednosti parametara za tvari kao što su radon i tricij. Državna nadležna tijela ih moraju nadzirati i provoditi redovito uzorkovanje pitke vode u čestim intervalima, ovisno o količinama o kojima je riječ.

Zakonodavni akt se odnosi na svu vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. To uključuje svu vodu, bez obzira je li ona u svom prvobitnom stanju ili obrađena, a koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge svrhe u kućanstvu, bez obzira na to odakle potječe i je li dopremljena putem vodovoda, cisterne, boca ili drugih spremnika.

Također, obuhvaća i vodu koju poduzeća koriste u proizvodnji, obradi, čuvanju ili stavljanju na tržište hrane namijenjene ljudskoj potrošnji, osim ukoliko državna nadležna tijela smatraju da je kvaliteta vode dovoljna da ne utječe na sigurnost samog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

Zakonodavni akt se ne primjenjuje na prirodne mineralne vode ili na vodu koja se smatra medicinskim proizvodom. To je područje uređeno posebnim zakonodavstvom EU-a. Državna nadležna tijela mogu isključiti pitku vodu iz pojedinog izvora koji u prosjeku daje manje od 10 kubičnih metara dnevno ili opskrbljuje manje od 50 ljudi, osim kada je on osiguran kao dio komercijalne ili javne aktivnosti.

Kada se utvrdi potencijalna opasnost po zdravlje, potrebno je dati odgovarajuće savjete općoj javnosti vezano uz moguće rizike i bilo kakve dodatne preventivne mjere koje mogu biti potrebne. Potrebno je brzo poduzeti aktivnosti kako bi se voda ponovno uskladila s nužnim standardima.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2013/51/Euratom

27.11.2013.

28.11.2015.

SL L 296 od 7.11.2013.

22.04.2014