Ograničavanje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/65/EU – ograničavanje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se jačaju postojeća pravila o uporabi opasnih tvari, poput olova, žive i kadmija, u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša, a posebno omogućivanjem oporabe i gospodarenja otpadnim EEO-om na okolišno prihvatljiv način.

KLJUČNE TOČKE

Ovim se preinačenim zakonodavstvom ažurira Direktiva 2002/95/EZ kojom se zabranjuje uporaba određenih opasnih tvari u EEO-u s pomoću, između ostalog, proširenja ograničenja uporabe opasnih tvari na širi raspon EEO-a.

Područje primjene

Izuzeća

Ograničenja se ne primjenjuju na niz predmeta poput oružja, svemirske opreme, stacionarnih industrijskih alata velikih dimenzija (primjerice tiskarske preše, glodalice i bušilice) i fiksne instalacije (primjerice generatori za struju). Izuzeće se također primjenjuje na fotovoltažne panele.

Direktivom (EU) 2017/2102 izmjenjuje se Direktiva 2011/65/EU kako bi se njome riješila brojna pitanja i izbjegle neželjene posljedice zakonodavstva zbog otvorenog područja primjene uvedenog 2011.

Orgulje i necestovni pokretni strojevi izuzeti su iz njezinog područja primjene.

Njome se također želi poticati kružno gospodarstvo uklanjanjem zabrane na aktivnosti na sekundarnom tržištu (koje uključuju popravak, zamjenu rezervnih dijelova, obnovu i ponovnu uporabu te naknadno opremanje) za EEO koji je bio izvan područja primjene prethodne Direktive 2002/95/EZ, ali koji ne bi ispunjavao uvjete Direktive 2011/65/EU.

Ponovno uporabljeni rezervni dijelovi, oporabljeni iz EEO-a, mogu biti izuzeti pod uvjetom da se ponovna uporaba odvija u povratnim zatvorenim sustavima poslovanja među poduzećima koji se mogu revidirati i da se potrošača obavijesti o ponovnoj uporabi rezervnih dijelova.

Izuzeća

Obveze

Prilagodba i preispitivanje

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. srpnja 2011. Direktiva 2011/65/EU preinačuje i zamjenjuje Direktivu 2002/95/EZ (i njezine naknadne izmjene) koja je u zemljama EU-a trebala stupiti na snagu do 2004. Nova pravila u Direktivi 2011/65/EU trebala su u zemljama EU-a stupiti na snagu do 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno) (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.–110.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2011/65/EU uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 18.10.2018