Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje

Postojeće zakonodavstvo Europske unije o ambalažnom otpadu ne sadržava konkretne mjere za lagane plastične vrećice za nošenje. One mogu imati štetan učinak na okoliš i njihovu je potrošnju potrebno smanjiti.

DOKUMENT

Direktiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje

SAŽETAK

Postojeće zakonodavstvo Europske unije o ambalažnom otpadu ne sadržava konkretne mjere za lagane plastične vrećice za nošenje. One mogu imati štetan učinak na okoliš i njihovu je potrošnju potrebno smanjiti.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Zamjenjuje Direktivu 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. Utvrđuje načine i usmjerena je na smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, uključujući uvođenje naknada ili postavljanje ciljeva maksimalne potrošnje na nacionalnoj razini.

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU-a moraju poduzeti mjere smanjenja potrošnje laganih* plastičnih vrećica. Te mjere mogu uključivati ciljeve smanjenja na nacionalnoj razini, ograničenja upotrebe ili financijske mjere kao što je naplata vrećica.

Mjere moraju uključivati jedno od sljedećega ili oboje:

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje mogu biti isključene iz obiju navedenih mjera.

Od 27. svibnja 2018. zemlje EU-a moraju izvješćivati Europsku komisiju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Komisija će do svibnja 2017. godine razraditi detaljne informacije o identifikacijskim oznakama za biorazgradive plastične vrećice i one koje se mogu kompostirati. Trebale bi se upotrijebiti najkasnije 18 mjeseci nakon donošenja.

Vlade država članica EU-a i Komisija poticat će kampanje informiranja javnosti i podizanja svijesti, osobito tijekom 12 mjeseci nakon 27. studenoga 2016.

KLJUČNI POJMOVI

* Lagana plastična vrećica za nošenje: debljina stijenke manja od 50 mikrona.

* Vrlo lagana plastična vrećica za nošenje: debljina stijenke manja od 15 mikrona, upotrebljava se zbog higijenskih razloga ili koja služi kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže spriječiti bacanje hrane.

POZADINA

Lagane plastične vrećice za nošenje velik su izvor smeća, štete okolišu i predstavljaju nedostatnu upotrebu resursa. Neke zemlje EU-a uspjele su znatno smanjiti njihovu potrošnju: u sedam najuspješnijih država razine potrošnje predstavljaju jednu petinu potrošnje EU-a.

Za više informacija posjetite dio Ambalaža i ambalažni otpad na mrežnoj stranici Europske komisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva (EU) 2015/720

26.5.2015.

27.11.2016.

SL L 115, 6.5.2015, str. 11.-15.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994, str. 10.-23.). Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 24.09.2015