Smanjivanje umjetnih stakleničkih plinova (fluorirani plinovi)

Ova Uredba namijenjena je ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša smanjivanjem emisija fluoriranih stakleničkih plinova (F-plinovi). Cilj joj je srezati ih za dvije trećine današnjih razina do 2030.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EC) br. 842/2006.

SAŽETAK

Ova Uredba namijenjena je ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša smanjivanjem emisija fluoriranih stakleničkih plinova (F-plinovi). Cilj joj je srezati ih za dvije trećine današnjih razina do 2030.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Navodi pravila ograničavanja, korištenja, prikupljanja i uništavanja F-plinova. Zabranjuje prodaju određenih proizvoda koji sadrže F-plinove.

Pokriva fluorougljikovodike (HFC)*, perfluorougljike (PFC)* i sumporove heksafluoride (SF6).

Postavlja cjelokupno godišnje ograničenje na klimatski utjecaj HFC-a, koje će se postupno smanjivati u razdoblju između 2015. i 2030.

KLJUČNE TOČKE

Uredba postavlja sljedeće obveze:

Komisija će izvijestiti o utjecajima uredbe do 31. prosinca 2022.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 1. siječnja 2015.

POZADINA

F-plinovi umjetni su staklenički plinovi koje je stvorio čovjek s 23 000 puta jačim utjecajem na globalno zatopljenje od utjecaja ugljikovog dioksida. Čine 2 % svih emisija stakleničkih plinova u EU-u. F-plinovi su često zamjenjivi boljim alternativama za očuvanje klime.

KLJUČNI POJMOVI

* HFC koriste se u hladnjačama, otapalima za čišćenje i agentima pjenjenja (kao što su aparati za gašenje požara).

* PFC koriste se u proizvodnji poluvodiča kao što su otapala za čišćenje i agensi pjenjenja.

* Sumporovi heksafluoridi koriste se u visokonaponskim sklopnim aparatima i proizvodnji magnezija.

Za više informacija pogledajte internetsku stranicu Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 517/2014

9.6.2014.

-

SL L 150, 20.5.2014., str. 195.-230.

Posljednje ažuriranje 23.07.2015