Pregovori UN-a o klimi: Kyotski protokol – prvo obvezujuće razdoblje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka vijeća 2002/358/EZ o odobravanju, u ime EU-a, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Daje pravno odobrenje EU-a Kyotskog protokola, sporazuma u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i potvrdu da će EU i 15 zemalja koje su bile članice u trenutku usvajanja zakonodavstva („EU-15”) poštivati obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova za 8 % u usporedbi s razinama iz 1990. za EU kao cjelinu.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Kyotski protokol bio je, do Konferencije o klimi u Parizu u prosincu 2015., jedini obvezujući sporazum na svijetu za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Usvojen u prosincu 1997., sadržava obećanja industrijskih zemalja sudionica da će smanjiti emisiju šest stakleničkih plinova (ugljični dioksid, metan, dušični oksid, hidrofluorokarbonati, perfluorokarbonati i sumporni heksafluoridi) za prosječno 5 % tijekom prvog obvezujućeg razdoblja (2008.–2012.) u usporedbi s razinama iz 1990.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 2. svibnja 2002.

POZADINA

Prvo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola (2008.–2012.) na internetskoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (SL L 130 od 15.5.2002., str. 1. – 3.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2015/1339 od 13. srpnja 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (SL L 207, 4.8.2015., str. 1. – 5.)

Posljednje ažuriranje 08.02.2016