Novi pristup EU-a za rješavanje stečaja i nesolventnosti poduzeća

Svake godine otprilike 200 000 poduzeća u zemljama Europske unije ode u stečaj, a 1,7 milijuna ljudi izgubi posao. Nova preporuka označava pomak prema preventivnom restrukturiranju održivih poduzeća kako bi im se omogućio nastavak poslovanja i zaštitila radna mjesta, istodobno omogućujući vjerovnicima da nadoknade više od svojeg ulaganja. Cilj joj je i omogućiti drugu priliku poduzetnicima u stečaju.

DOKUMENT

Preporuka Komisije 2014/135/EU od 12. ožujka 2014. o novom pristupu stečaju i insolventnosti poduzeća.

SAŽETAK

Europski pristupi rješavanju nesolventnosti poduzeća stalno se mijenjanju, uz reforme postojećeg zakona Europske unije (EU) o prekograničnim nesolventnostima koje se već provode. Međutim, cilj je ove nove preporuke Europske komisije ponuditi zajednički okvir za nacionalne stečajne propise.

Okvir bi dužnicima omogućio:

Postupak restrukturiranja treba biti brz i jeftin te omogućiti da se što više koraka poduzima izvan suda. Moguće je imenovati izmiritelja ili nadzornika koji će pomoći u pregovorima između dužnika i vjerovnika.

Druga prilika

Uvjerljiv dokaz da su pošteni poduzetnici koji su dobili drugu priliku nakon stečaja uspješniji u svojem sljedećem pothvatu uvjerio je Komisiju da preporuči omogućavanje novog početka poduzetnicima nakon stečaja.

Poduzetnici bi bili u potpunosti razriješeni dugovau roku od tri godine od sudske odluke o otvaranju stečajnog postupka ili od datuma početka bilo kojeg plana otplate.

Međutim, preporuka navodi da potpuno razrješenje nije uvijek prikladno i države EU-a mogu uvesti strože zakone kako bi obeshrabrile poduzetnike koji su postupali nepošteno ili one koji ne poštuju svoje pravne obveze prema svojim vjerovnicima.

Nacionalni zakoni za zaštitu života poduzetnika i njegove/njezine obitelji kojima se poduzetniku omogućava zadržavanje određenih sredstava također su dozvoljeni.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Preporuka 2014/135/EU

3.4.2014.

-

SL L 74 od 14.3.2014.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru: Novi europski pristup stečaju i nesolventnosti poduzeća (COM(2012) 742 završna verzija od 12. prosinca 2012. - nije objavljena u Službenom listu).

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku (COM(2012) 744 završna verzija od 12. prosinca 2012. - nije objavljen u Službenom listu).

28.07.2014