Poticanje poduzetništva europskih MSP-ova – Program COSME

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1287/2013 – uspostava Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavlja program Europske unije (EU) kojim se želi povećati potpora malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) poboljšanjem uvjeta u kojima poduzetništvo može uspjeti.

KLJUČNE TOČKE

Bolji uvjeti poslovanja

Promicanje konkurentnosti

Kultura poduzetništva

Financiranje

Proračun programa iznosi 2,3 milijarde eura tijekom 7 godina te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020 godine. Njime upravlja Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.–49.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 01.03.2018