Stvaranje poduzetništva u obrazovanju i osposobljavanju

Razvoj poduzetničkog stava može imati znatne dobrobiti za Europsku uniju (EU) i njezine građane. Ovi zaključci Vijeća Europske unije naglašavaju načine uklapanja poduzetništva u obrazovanje i osposobljavanje.

DOKUMENT

Zaključci Vijeća o poduzetništvu u obrazovanju i osposobljavanju (2015/C 17/02) (SL C 17 od 20.1.2015., str. 2. - 7.).

SAŽETAK

Razvoj poduzetničkog stava može imati znatne dobrobiti za Europsku uniju (EU) i njezine građane. Ovi zaključci Vijeća Europske unije naglašavaju načine uklapanja poduzetništva u obrazovanje i osposobljavanje.

ČEMU SLUŽE OVI ZAKLJUČCI VIJEĆA?

Naglašavaju važnost i dobrobiti stvaranja poduzetništva u obrazovanju i osposobljavanju te pozivaju države EU-a i Europsku komisiju da potiču, podržavaju i istražuju mjere koje pomažu olakšati poduzetništvo diljem okružja za učenje.

KLJUČNE TOČKE

Definicija poduzetništva

U ovim zaključcima Vijeća primjenjuje se sveobuhvatna definicija poduzetništva upotrijebljena u Preporuci za cjeloživotno učenje iz 2006.: sposobnost pretvaranja ideja u djelovanje pomoću kreativnosti, inovacije, preuzimanja rizika, planiranja projekata i upravljanja njima.

Mjere država EU-a

Zaključcima se države EU-a pozivaju da:

Mjere koje, uz države EU-a, uključuju Europsku komisiju

Poziva ih se da:

POZADINA

Ovi zaključci Vijeća dotiču se nekoliko pitanja postavljenih u prethodnim zaključcima Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju: modernizacije visokog obrazovanja, promicanja poduzetništva mladih u svrhu jačanja socijalne uključenosti mladih i učinkovitog obrazovanja nastavnika.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije Poduzetništvo u obrazovanju.

Posljednje ažuriranje 10.06.2015