Promicanje poduzetništva mladih u svrhu jačanja socijalne uključenosti mladih

Ovi zaključci Vijeća o promicanju poduzetništva mladih u Europskoj uniji (EU) obuhvaćaju nekoliko aspekata.

DOKUMENT

Zaključci Vijeća od 20. svibnja 2014. o promicanju poduzetništva mladih u svrhu jačanja socijalne uključenosti mladih (2014/C 183/04) (SL C 183, 14.6.2014., str. 18. - 21.).

SAŽETAK

Ovi zaključci Vijeća o promicanju poduzetništva mladih u Europskoj uniji (EU) obuhvaćaju nekoliko aspekata.

KLJUČNI POJMOVI

Socijalne inovacije: nove ideje (proizvodi, usluge i modeli) koje ispunjavaju socijalne potrebe (bolje od alternativnih rješenja), ali i rezultiraju novim socijalnim odnosima ili suradnjom.

Socijalno poduzetništvo: inovativna rješenja za rješavanje socijalnih izazova.

Rad s mladima: obrazovne, rekreativne ili socijalne aktivnosti ili projekti koji uključuju mlade.

Posljednje ažuriranje 24.02.2015