Energetska učinkovitost: pomoć u smanjenju emisija stakleničkih plinova i poboljšanju energetske učinkovitosti

Europska komisija za Europsku uniju predlaže cilj uštede energije od 30 % do 2030. godine. Energetska učinkovitost od ključne je važnosti za prelazak na konkurentniji, sigurniji i održiviji energetski sustav koji se temelji na unutarnjem tržištu energije EU-a.

DOKUMENT

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Energetska učinkovitost i njezin doprinos energetskoj sigurnosti i Okviru za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (COM(2014) 520 završna verzija od 23.7.2014.).

SAŽETAK

Europska komisija za Europsku uniju predlaže cilj uštede energije od 30 % do 2030. godine. Energetska učinkovitost od ključne je važnosti za prelazak na konkurentniji, sigurniji i održiviji energetski sustav koji se temelji na unutarnjem tržištu energije EU-a.

ŠTO RADI OVA KOMUNIKACIJA?

Komunikacija daje procjenu napretka prema cilju uštede energije u EU-u za 2020. i predlaže novi cilj od 30 % za 2030. godinu. Prema Komisiji, usuglašeni cilj od 20 % uštede energije do 2020. i dalje je izvediv pod uvjetom da sve države EU-a primjenjuju već usvojeni zakon.

KLJUČNE TOČKE

Koristi od postojećih politika: politike za energetsku učinkovitost imale su dokazane rezultate za poduzeća i potrošače. Oni uključuju:

Dugoročne koristi: u sljedećih 16 godina očekuju su sljedeći pozitivni učinci:

Znatna sredstva za mjere za energetsku učinkovitost za razdoblje 2014.-2020. omogućava EU putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020., Europskog instrumenta za lokalnu energetsku podršku (ELENA) i Europskog fonda za energetsku učinkovitost (EEEF).

POZADINA

Direktiva EU-a o energetskoj učinkovitosti uvodi obvezujuće mjere kako bi osigurala poboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do 2020. godine. Ovaj cilj je dio širih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a, uključujući smanjenje od 20 % u emisijama stakleničkih plinova i udio od 20 % obnovljivih izvora u energetskoj mješavini EU-a.

U svojoj komunikaciji od 22. siječnja 2014. „Okvir za klimu i energiju u razdoblju od 2020. do 2030.”, EK je predložio nove ciljeve za smanjenje stakleničkih plinova (40 %) i obnovljivu energiju (27 %) za 2030. godinu.

Dodatne informacije možete zatražiti od Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku, ili podrobnije u Direktivi o energetskoj učinkovitosti.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Službeni list L 315 od 14.11.2012., str. 1.-56.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Politički okvir za klimu i energiju u razdoblju od 2020. do 2030. (COM(2014) 15 završna verzija od 22.1.2014.).

Posljednje ažuriranje 27.12.2014