Veleprodajno tržište energije i plina – pravila nadzora EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1227/2011 – cjelovitost i transparentnost veleprodajnog tržišta energije

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uspostavlja okvir za praćenje veleprodajnih tržišta energije*. Njezin cilj jest zabraniti zlouporabu kako što su trgovanje povlaštenim informacijama* i manipulacija tržištem*.

KLJUČNE TOČKE

Uredba jača ulogu Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Zadaci ACER-a uključuju:

praćenje aktivnosti trgovanja na veleprodajnom tržištu energije. To čini uspostavom europskog registra sudionika na tržištu na temelju podataka koje dostavljaju nacionalna tijela;

slanje godišnjeg izvješća o svojim aktivnostima Europskoj komisiji. Ono može uključivati:

preporuke o tome na koji način bolje provesti tržišna pravila s ciljem poboljšanja transparentnosti i integriteta;

procjenu mogu li minimalni uvjeti za organizirana tržišta doprinijeti većoj transparentnosti tržišta.

Manipulacija tržištem

Uspostavom ACER-a uredba nastoji spriječiti pojavu manipulacije tržištem kao što su:

lažne narudžbe;

širenje lažnih informacija;

pružanje lažnih informacija osobama koje izdaju procjene cijena ili tržišna izvješća, što za učinak ima obmanu sudionika na tržištu koji postupaju na temelju takvih informacija;

prikazivanje drugačijeg raspoloživog proizvodnog kapaciteta električne energije*, prijenosnog kapaciteta* i prirodnog plina od onog koji je stvarno raspoloživ. To ima potencijal utjecati na cijenu električne energije i plina.

Sudionici

Sudionici na tržištu moraju:

registrirati se pri nacionalnom regulatornom tijelu (NRA);

pružiti informacije ACER-u i NRA-u kako bi oba tijela mogla pratiti aktivnosti trgovanja;

javno i pravodobno objaviti povlaštene informacije*, uključujući one vezane uz kapacitet i korištenje postrojenja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prijenos električne energije ili prirodnog plina ili ukapljenog prirodnog plina (UPP).

Sankcije

Zemlje EU-a moraju nametnuti sankcije u slučaju nepoštivanja ove uredbe. One moraju biti proporcionalne te odražavati:

ozbiljnost povrede;

štetu koja je prouzročena potrošačima;

potencijalnu zaradu koja je proizašla iz trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipulacije tržištem.

KLJUČNI POJMOVI

* Veleprodajna tržišta energije: to su tržišta na kojima se odvija trgovina energijom između maloprodajnih trgovaca (kao što su tvrtke za proizvodnju električne energije), investicijskih banaka i velikih korisnika energije (primjerice, čeličane)

* Trgovanje povlaštenim informacijama: kada pojedinac pokušava profitirati od trgovanja određenim proizvodom na temelju informacija koje još nisu javne (povlaštene informacije). Bez tih informacija su ostali trgovci u nepovoljnijem položaju.

* Manipulacija tržištem: namjerno ometanje poštenog funkcioniranja tržišta. To može uključivati slanje lažnih ili obmanjujućih signala u pogledu ponude ili potražnje određenog proizvoda što utječe na njegovu cijenu.

* Proizvodni kapacitet električne energije: kapacitet proizvodnje električne energije.

* Kapacitet prijenosa: kapacitet fiksne strukture, kao što su vodovi, za prijenos električne energije.

* Povlaštene informacije: informacije vezane uz proizvod koje još nisu objavljene u javnosti. Ako bi bile objavljene to bi moglo utjecati na cijenu proizvoda u pitanju.

POZADINA

Agencija za suradnju energetskih regulatora

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 28. prosinca 2011.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.–16.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2015