Kretanje prema konkurentnoj, održivoj i sigurnoj energiji za Europu

Europska unija želi do 2050. smanjiti emisije stakleničkih plinova na razine manje za 80-95 % od razina iz 1990. godine. Ima jasan plan do 2020. godine. Trenutno postavlja novi smjer za ambicije dekarbonizacije za sljedeća 3 desetljeća kako bi pružila sigurnost ulagačima, vladama i građanima.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Energetski plan za 2050. (COM(2011) 885 završna verzijaod 15.12.2011.).

SAŽETAK

Europska unija želi do 2050. smanjiti emisije stakleničkih plinova na razine manje za 80-95 % od razina iz 1990. godine. Ima jasan plan do 2020. godine. Trenutno postavlja novi smjer za ambicije dekarbonizacije za sljedeća 3 desetljeća kako bi pružila sigurnost ulagačima, vladama i građanima.

ŠTO RADI OVA KOMUNIKACIJA?

Energetski plan istražuje različite scenarije postizanja konkurentnog gospodarstva s niskim udjelom ugljika do 2050., istodobno pružajući sigurnost opskrbe energijom. Prikazuje kako su ciljevi dekarbonizacije mogući koji god da se scenarij odabere.

KLJUČNE TOČKE

Kako bi se postigao novi energetski sustav, Plan utvrđuje sljedeće faktore:

POZADINA

Europski energetski sustav mora se promijeniti iz klimatskih, sigurnosnih i gospodarskih razloga. Energetskim ulaganjima potrebno je dugo vremena da postignu rezultate. Odluke donesene danas već oblikuju energetski sustav 2050. s obzirom da se postarala infrastruktura polako mijenja i novi oblici energije razvijaju. U toj preobrazbi ulagači, javni i privatni, trebaju imati jasnu ideju smjera u kojemu ide EU.

Također pogledajte mrežne stranice Europske komisije o energetskoj strategiji i Planu za 2050.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Energija 2020., strategija za konkurentnu, održivu i sigurnu energiju (COM(2010) 639 završna verzija od 10.11.2010.).

Posljednje ažuriranje 30.07.2015