Statistika EU-a o dohotku i životnim uvjetima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1177/2003 – statistike EU-a o dohotku i životnim uvjetima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. srpnja 2003.

POZADINA

EU-SILC pokrenut je 2003. godine i tada je obuhvaćao šest zemalja EU-a (Belgiju, Dansku, Grčku, Irsku, Luksemburg i Austriju), kao i Norvešku, i sastavni je dio Europskog statističkog sustava. Proširen je tijekom godina i obuhvaća svih 28 zemalja EU-a, tri zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (Island, Norvešku i Švicarsku), kao i nekadašnju jugoslavensku republiku Makedoniju, Srbiju i Tursku.

* KLJUČNI POJMOVI

Transverzalni podatci: podatci koji se odnose na određeno vrijeme ili razdoblje. Ovi se podatci mogu izvući iz ankete s transverzalnim uzorkom i mogu se kombinirati s podacima iz registara (podaci o osobama, kućanstvima ili stanovima kompilirani iz administrativnog ili statističkog registra na razini jedinice);

*Longitudinalni podatci: podaci koji se odnose na promjene u vremenu na individualnoj razini koje su opažene periodično tijekom određenog razdoblja. Ti podaci mogu doći ili iz poprečne ankete s rotacijskim uzorkom, gdje se jednom odabrani pojedinci slijede iz čiste panel ankete; oni se mogu kombinirati s podacima iz registra. Može ih se kombinirati s podacima iz registra.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L165., 3. 7. 2003., str. 1.–9.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1177/2003 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298., 17.11.2003., str. 1.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298., 17.11.2003., str. 23.–28.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298., 17.11.2003., str. 29.–33.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298., 17.11.2003., str. 34.–85.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5., 9.1.2004., str. 42.–56.)

Posljednje ažuriranje 18.11.2016