Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (poznat i pod nazivom „fiskalni ugovor”)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

Cilj je ovog međuvladinog sporazuma jačanje proračunske discipline vlada europodručja nakon suverene dužničke krize koja je započela 2010. godine.

KLJUČNE TOČKE

Ovim „fiskalnim paktom” definiraju se uvjeti koje države u europodručju moraju ispuniti u vezi s njihovim proračunskim politikama. Ostale države EU-a mogu sudjelovati ako žele. Od 28 država EU-a (1), samo Češka, Hrvatska i Ujedinjena Kraljevina (1) nisu potpisale sporazum. Ugovorom se podupire reformirani Pakt o stabilnosti i rastu, u skladu s kojim:

Međuvladin sporazum ima tri glavna cilja.

 

OTKADA SE UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je stupio na snagu 1. siječnja 2013.

Pozadina

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji od 2. ožujka 2012. – nije objavljeno u Službenom listu.

Posljednje ažuriranje 10.03.2014(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.