Fleksibilnost pravila PRS-a: jačanje veze između ulaganja, strukturnih reformi i fiskalne odgovornosti

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2015) 12 final) – najbolja uporaba fleksibilnosti u okviru postojećih pravila pakta o stabilnosti i rastu

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

KLJUČNE TOČKE

Objašnjenja strukturnih reformi

Objašnjenja ulaganja

Komisija navodi da:

Objašnjenja cikličkih okolnosti

Kako bi bolje uzeo u obzir fluktuacije gospodarskog ciklusa, Komisija će koristiti matricu koja određuje odgovarajuću fiskalnu prilagodbu koja se očekuje od država u preventivnom dijelu PSR-a. To znači da te države moraju uložiti veći fiskalni napor u povoljnijim gospodarskim razdobljima.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Najbolja uporaba fleksibilnosti u okviru postojećih pravila pakta o stabilnosti i rastu (COM(2015) 12 final, 13.1.2015.)

Posljednje ažuriranje 30.03.2017