Unaprjeđivanje sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Uredba (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode podupire poljoprivrednike i potrošače jačanjem, prilagodbom i razvojem sustava koji utvrđuju kvalitetu europskih proizvoda i prehrambenih proizvoda.

AKT

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21 studenog 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

SAŽETAK

Uredbom (EU) br. 1151/2012 nastoji se unaprijediti europska politika kvalitete za poljoprivredne proizvode povećanjem koherentnosti različitih sustava kvalitete. Ona uključuje mjere za poticanje poljoprivrede i prerade kao i poljoprivrednih sustava povezanih s proizvodima vrhunske kvalitete u skladu s ciljevima politike ruralnog razvoja EU-a. Međutim, Uredba se ne primjenjuje na alkoholna pića, aromatizirana vina ili proizvode od vinove loze.

Glavni elementi Uredbe su:

REFERENCE

Akt

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1151/2012

4.1.2013.Određene odredbe primjenjuju se od 4.1.2016.

-

SL L 343, 14.12.2012.

VEZANI DOKUMENTI

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode radi osiguranja primjene zakona o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju biljaka, biljnom reproduktivnom materijalu, proizvodima za zaštitu bilja i izmjeni uredbi (EZ) br. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, uredbi (EU) br. 1151/2012, [….]/2013 i direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ(Uredba o službenim kontrolama) . [COM(2013)265 konačna verzija od 6.5.2013. - nije objavljena u Službenom listu].

05.02.2014