Osiguranje sigurnih eksploziva za nevojnu primjenu

Politika Europske unije (EU) o eksplozivima za civilnu upotrebu ima tri ključna cilja. To su: i) uspostaviti jedinstveno tržište EU-a za trgovanje eksplozivima za civilnu upotrebu; ii) uskladiti sigurnosne zahtjeve uz visoku razinu zaštite; iii) uspostaviti administrativni sustav za nadzor prijevoza eksploziva i streljiva.

DOKUMENT

Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima.

SAŽETAK

Politika Europske unije (EU) o eksplozivima za civilnu upotrebu ima tri ključna cilja. To su: i) uspostaviti jedinstveno tržište EU-a za trgovanje eksplozivima za civilnu upotrebu; ii) uskladiti sigurnosne zahtjeve uz visoku razinu zaštite; iii) uspostaviti administrativni sustav za nadzor prijevoza eksploziva i streljiva.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište i nadzor eksploziva za civilnu upotrebu u EU-u. Ne primjenjuje se na:

KLJUČNE TOČKE

Ovom direktivom utvrđuju se odgovornosti proizvođača, uvoznika i distributera u odnosu na trgovinu komercijalnim eksplozivima:

Ovom se direktivom također:

OTKAD DIREKTIVA STUPA NA SNAGU?

Ova direktiva primjenjivat će se od 20. travnja 2016. godine. Njome se od toga datuma zamjenjuje Direktiva 93/15/EEZ.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/28/EU

18.4.2014.

19.4.2016.

SL L 96, 29.3.2014., str. 1. - 44.

Posljednje ažuriranje 12.02.2015