Sporazum o trgovini EU-a s Kolumbijom, Peruom i Ekvadorom

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 2012/735/EU o potpisivanju Sporazuma o trgovini između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua

Sporazum o trgovini između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua

Odluka (EU) 2016/2369 o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

Protokol o pristupanju uz Sporazum o trgovini između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

KOJI JE CILJ OVIH ODLUKA I SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Prednosti Sporazuma za partnere

Ljudska prava i održivi razvoj

Sporazumom se poštovanje ljudskih prava i vladavina prava definiraju kao ključni elementi. Sporazum također uključuje elemente za promicanje održivog razvoja provedbom međunarodnih konvencija o pravima radnika i zaštiti okoliša. Skupine građana uključene su u kontrolu ovih obveza.

Provedba Sporazuma o trgovini

OTKAD SE OVE ODLUKE PRIMJENJUJU?

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Lanac vrijednosti: niz poslovnih aktivnosti koje stvaraju vrijednost za potrošače nekog poduzeća. Na svakom dijelu ovog lanca aktivnosti, proizvod poprima određenu vrijednost zahvaljujući dodanom unosu ili procesu.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2012/735/EU od 31. svibnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012., str. 1.–2.)

Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012., str. 3.–2607.)

Obavijest o privremenoj primjeni između Europske unije i Perua, Sporazuma o trgovini između Europske unije i država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 56, 28.2.2013., str. 1.)

Odluka Vijeća (EU) 2016/2369 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016., str. 1.–2.)

Protokol o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016., str. 3.–1456.)

Obavijest o privremenoj primjeni između Europske unije i Republike Ekvadora Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 358, 29.12.2016., str. 1.).

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Treće godišnje izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije/Perua (COM (2017) 585 final, 10.10.2017.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Drugo godišnje izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije/Perua (COM (2016) 58 final, 10.2.2016.).

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Godišnje izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije/Perua (COM(2014) 718 final, 4.12.2014.).

Posljednje ažuriranje 16.10.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.