Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji i upravljanju

Međuinstitucionalni sporazum iz 2013. izrađen je za provedbu proračunske discipline i poboljšanje funkcioniranja godišnjeg proračunskog postupka i suradnje između institucija Europske unije u vezi s proračunskim pitanjima te kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje.

DOKUMENT

Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

SAŽETAK

Sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (IIA) zaključen je u prosincu 2013. godine između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

IIA je usvojen paralelno uz Višegodišnji financijski okvir (VFO) - 7-godišnji plan EU-a za razdoblje 2014. - 2020. VFO iznosi 960 milijardi eura u obvezama (pravno obećanje osigurati financijska sredstva) i 908,4 milijardi eura u plaćanjima (stvarni transferi korisnicima) tijekom 7-godišnjeg razdoblja izraženo u stalnim cijenama iz 2011. godine.

IIA se sastoji iz tri dijela:

Prilog IIA-a definira detaljna pravila suradnje između institucija tijekom proračunskog postupka. Ona obuhvaćaju:

Sve izmjene ovog IIA-a moraju zajednički dogovoriti sve institucije.

Pozadina

Za više informacija, vidi također:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Međuinstitucionalni sporazum

23.12.2013.

-

SL C 373 od 20.12.2013.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020 (Službeni list L 347 od 20. prosinca 2013.).

24.04.2014