Nezakonita trgovina divljom faunom i florom – Akcijski plan EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2016) 87 završna verzija) – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

KLJUČNE TOČKE

Akcijskim planom obuhvaćene su 32 mjere koje EU treba provesti između 2016. i 2020., a koje će provoditi svaka od 28 zemalja EU-a (1). Usredotočuje se na tri ključna aspekta:

POZADINA

Nezakonita trgovina divljom faunom i florom jedna je od najunosnijih kriminalnih aktivnosti diljem svijeta. Ima ozbiljne posljedice na bioraznolikost i negativan utjecaj na vladavinu prava zbog bliskih veza s korupcijom. Ima sve veću ulogu u financiranju militantnih i terorističkih skupina.

EU je odredišna, matična i tranzitna regija za nezakonitu trgovinu divljom faunom i florom. Prema svim ovim točkama ima ključnu ulogu u iskorjenjivanju ove nezakonite trgovine.

Za više informacija pogledajte odjeljak „Pristup EU-a u borbi protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom” na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (COM(2016) 87 završna verzija od 26.2.2016.)

VEZANI DOKUMENTI

Radni dokument službi Komisije: Analiza i dokaz u prilog akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom koji prati dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (SWD(2016) 38 završna verzija od 26.2.2016.)

Jačanje suradnje s poslovnim sektorima u suzbijanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom – Konačno izvješće. Izvješće za GU Europske komisije za okoliš, 13. studenoga 2015.

Posljednje ažuriranje 02.05.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.