Budućnost ekološke poljoprivrede u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2014) 179 final) – Plan djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u EU-u

KOJI JE CILJ OVOG PLANA DJELOVANJA?

KLJUČNE TOČKE

U sljedećem se sažetku razmatraju tri prioritetna područja plana djelovanja i navode primjeri za neke od njegovih 18 djelovanja.

Prvi prioritet: povećati konkurentnost ekoloških proizvođača u EU-u:

Drugi prioritet: povećati povjerenje potrošača u ekološku poljoprivredu i hranu:

Treći prioritet: ojačati vanjsku dimenziju ekološke proizvodnje EU-a:

POZADINA

Ovaj plan djelovanja, koji je donesen u 2014., nastavlja se na prvi plan djelovanja EU-a za sektor ekološke proizvodnje koji je pokrenut 2004. Usporedno s time Komisija je objavila prijedlog novog zakona EU-a o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJAM

Ekološka proizvodnja: sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane kojim je ujedinjena:

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Plan djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji (COM(2014) 179 final od 24.3.2014.)

Posljednje ažuriranje 19.07.2016