Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.041.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 041

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1962

P 136

2892

 

 

31962D1217(02)

 

 

 

Odluka Vijeća od 4. prosinca 1962. o koordinaciji politika o strukturi poljoprivrede

3

1974

L 182

1

 

 

31974R1728

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1728/74 od 27. lipnja 1974. o koordinaciji istraživanja u poljoprivredi

6

1981

L 137

8

 

 

21981A0515(01)

 

 

 

Dogovor u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom

9

1982

L 148

47

 

 

31982L0331

 

 

 

(82/331/EEZ)
Direktiva Komisije od 6. svibnja 1982. o izmjeni Direktive Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

14

1983

L 222

36

 

 

31983D0384

 

 

 

(83/384/EEZ)
Odluka Komisije od 29. srpnja 1983. o popisu objekata u Australiji odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu

15

1986

L 272

4

 

 

31986R2915

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2915/86 od 16. rujna 1986. o utvrđivanju društveno-strukturalnih odredaba primjenjivih na poljoprivredu na Kanarskim otocima

19

1987

L 366

1

 

 

31987R3846

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3846/87 od 17. prosinca 1987. o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije

20

1990

L 347

27

 

 

31990D0638

 

 

 

(90/638/EEZ)
Odluka Vijeća od 27. studenoga 1990. o određivanju kriterija Zajednice za iskorjenjivanje i praćenje određenih bolesti životinja

23

1992

L 291

20

 

 

31992D0486

 

 

 

(92/486/EEZ)
Odluka Komisije od 25. rujna 1992. o utvrđivanju načina suradnje između centra domaćina Animo i država članica

26

1992

L 361

45

 

 

31992D0563

 

 

 

(92/563/EEZ)
Odluka Komisije od 19. studenoga 1992. o bazi podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice, predviđene projektom Shift

28

1993

L 025

34

 

 

31993D0070

 

 

 

(93/70/EEZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1992. o kodiranju poruke Animo

29

1993

L 059

35

 

 

31993D0152

 

 

 

(93/152/EEZ)
Odluka Komisije od 8. veljače 1993. o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja

34

1993

L 238

45

 

 

31993D0510

 

 

 

(93/510/EEZ)
Odluka Komisije od 21. rujna 1993. o izmjeni Odluke Komisije 93/197/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju

35

1994

L 021

22

 

 

31994D0034

 

 

 

(94/34/EEZ)
Odluka Komisije od 24. siječnja 1994. o provedbi računalne mreže Animo

36

1994

L 053

23

 

 

31994D0113

 

 

 

(94/113/EZ)
Odluka Komisije od 8. veljače 1994. o izmjeni Direktive Vijeća 89/556/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemaljaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

37

1994

L 371

14

 

 

31994D0953

 

 

 

(94/953/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 1994. o trećoj izmjeni Direktive Vijeća 91/68/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice

40

1995

L 076

16

 

 

31995D0099

 

 

 

(95/99/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 1995. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza

41

1996

L 019

53

 

 

31996D0081

 

 

 

(96/81/EZ)
Odluka Komisije od 12. siječnja 1996. o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ i 94/467/EZ u vezi s kategorijama mužjaka kopitara na koje se primjenjuju zahtjevi u vezi s arteritisom konjaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

44

1996

L 107

1

 

 

31996D0279

 

 

 

(96/279/EZ)
Odluka Komisije od 26. veljače 1996. o izmjeni Odluke Vijeća 79/542/EEZ i odluka Komisije 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

47

1996

L 165

40

 

 

31996D0405

 

 

 

(96/405/EZ)
Odluka Komisije od 21. lipnja 1996. o izmjeni poglavlja 7. Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

50

1996

L 335

10

 

 

31996R2470

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2470/96 od 17. prosinca 1996. o proširenju uvjeta za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice vezano uz krumpire

53

1997

L 029

56

 

 

31997D0094

 

 

 

(97/94/EZ)
Odluka Komisije od 8. siječnja 1997. o mjerama koje su potrebne za provođenje certifikacijskih propisa za određene proizvode životinjskog podrijetlaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

54

1997

L 059

50

 

 

31997D0152

 

 

 

(97/152/EZ)
Odluka Komisije od 10. veljače 1997. o podacima koji se moraju unijeti u računalnu datoteku pošiljaka životinja ili životinjskih proizvoda iz trećih zemalja koje se ponovno otpremajuTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

57

1997

L 148

15

 

 

31997D0345

 

 

 

(97/345/EZ)
Odluka Vijeća od 17. veljače 1997. o zaključenju Protokola o veterinarskim pitanjima kojim se dopunjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

60

1997

L 148

16

 

 

21997A0606(01)

 

 

 

Protokol o veterinarskim pitanjima kao dopuna Sporazumu u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

61

1997

L 211

45

 

 

31997L0047

 

 

 

Direktiva Komisije 97/47/EZ od 28. srpnja 1997. o izmjeni prilogâ direktivama Vijeća 77/101/EEZ, 79/373/EEZ i 91/357/EEZTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

64

1997

L 261

1

 

 

31997D0628

 

 

 

(97/628/EZ)
Odluka Komisije od 28. srpnja 1997. o izmjeni Odluke 93/70/EEZ o kodiranju poruke AnimoTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

67

1997

L 287

49

 

 

31997D0684

 

 

 

(97/684/EZ)
Odluka Komisije 97/684/EZ od 10. listopada 1997. o izmjeni Direktive 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvozaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

99

1998

L 065

31

 

 

31998D0179

 

 

 

(98/179/EZ)
Odluka Komisije od 23. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila službenog uzorkovanja za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetlaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

104

1998

L 082

50

 

 

31998D0222

 

 

 

(98/222/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 1998. o izmjeni Odluke 92/486/EEZ u vezi s načinom suradnje između centra domaćina ANIMO i država članicaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

108

1998

L 154

35

 

 

31998D0346

 

 

 

(98/346/EZ)
Odluka Komisije od 19. svibnja 1998. o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvodaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

109

1998

L 163

44

 

 

31998D0360

 

 

 

(98/360/EZ)
Odluka Komisije od 18. svibnja 1998. o izmjeni Odluka 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZ u odnosu na kopitare iz Savezne Republike Jugoslavije (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1341)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

111

1998

L 165

30

 

 

31998D0369

 

 

 

(98/369/EZ)
Odluka Komisije od 19. svibnja 1998. o izmjeni Odluke 97/468/EZ o sastavljanju privremenog popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda mesa divljači (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1375)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

113

1998

L 251

39

 

 

31998D0536

 

 

 

(98/536/EZ)
Odluka Komisije od 3. rujna 1998. o uspostavljanju popisa nacionalnih referentnih laboratorija za otkrivanje rezidua (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2487)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

115

1998

L 276

11

 

 

31998D0567

 

 

 

(98/567/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 1998. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2954)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

119

1998

L 286

53

 

 

31998D0594

 

 

 

(98/594/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 1998. o izmjeni odluka Vijeća 79/542/EEZ, 92/260/EEZ, 93/195/EEZ i 93/197/EEZ u vezi s uvjetima zdravlja životinja za uvoz, privremeni pristup i ponovni ulazak registriranih konja iz Tajlanda (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2962)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

121

1999

L 083

77

 

 

31999D0228

 

 

 

(1999/228/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 1999. o izmjeni Odluke Vijeća 79/542/EEZ i odluka 92/160/EEZ, 92/260/EEZ i 93/195/EEZ i 93/197/EEZ u pogledu uvjeta zdravlja životinja za privremeni uvoz, ponovni ulazak i uvoz u Zajednicu registriranih konja iz određenih dijelova Saudijske Arabije (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 496)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

123

1999

L 093

24

 

 

31999D0246

 

 

 

(1999/246/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 1999. o odobravanju određenih kriznih planova za kontrolu klasične svinjske kuge (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 769)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

126

1999

L 096

31

 

 

31999D0252

 

 

 

(1999/252/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 1999. o izmjeni Odluke 93/197/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 754)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

128

1999

L 127

30

 

 

31999D0336

 

 

 

(1999/336/EZ)
Odluka Komisije od 20. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1352)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

129

1999

L 131

70

 

 

31999D0343

 

 

 

(1999/343/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/468/EZ o sastavljanju privremenog popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda mesa divljači (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1373)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

131

1999

L 131

72

 

 

31999D0344

 

 

 

(1999/344/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/365/EZ o izradi privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda pripremljenih od mesa goveda, svinja, konja te ovaca i koza (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1374)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

133

2000

L 037

19

 

 

32000R0329

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2000 od 11. veljače 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

135

2003

L 022

28

 

 

32003L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/7/EZ od 24. siječnja 2003. o izmjeni uvjeta odobrenja za kantaksantin u stočnoj hrani u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

137

2003

L 082

13

 

 

32003R0569

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 569/2003 od 28. ožujka 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

140

2003

L 156

9

 

 

32003R1082

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1082/2003 od 23. lipnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju govedaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

144

2003

L 285

33

 

 

32003L0100

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/100/EZ od 31. listopada 2003. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

148

2003

L 316

20

 

 

32003D0833

 

 

 

(2003/833/EZ)
Odluka Komisije od 28. studenoga 2003. o odobravanju u ime Europske zajednice izmjena priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu zdravlja ljudi i životinja pri trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetlaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

153

2003

L 316

21

 

 

22003A1129(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja životinja u prometu živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

154

2003

L 324

11

 

 

32003R2154

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2154/2003 od 10. prosinca 2003. o privremenom odobravanju određenih mikroorganizama u hrani za životinje (Enterococcus faecium i Lactobacillus acidophilus)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

157

2004

L 077

25

 

 

32004R0464

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 464/2004 od 12. ožujka 2004. o izmjeni specifikacije za naziv naveden u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti (Nocciola del Piemonte)

160

2004

L 079

23

 

 

32004R0490

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 490/2004 od 16. ožujka 2004. o privremenom odobravanju novog korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (Saccharomyces cerevisiae)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

162

2004

L 162

65

 

 

32004R0879

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 879/2004 od 29. travnja 2004. o privremenom odobrenju novog korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (Saccharomyces cerevisiae)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

165

2004

L 374

40

 

 

32004R2204

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2204/2004 od 21. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1915/83 o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

168

2005

L 027

41

 

 

32005L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/7/EZ od 27. siječnja 2005. o izmjeni Direktive 2002/70/EZ o utvrđivanju zahtjeva za određivanje razina dioksina i PCB-a sličnih dioksinu u hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

170

2005

L 084

3

 

 

32005R0521

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 521/2005 od 1. travnja 2005. o izdavanju trajnog odobrenja za dodatak i privremenog odobrenja za novo korištenje određenih dodataka već odobrenih u hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

173

2005

L 194

3

 

 

32005R1192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2005 od 25. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1915/83 o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

178

2005

L 291

5

 

 

32005R1810

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1810/2005 od 4. studenoga 2005. o novom odobrenju dodatka hrani za životinje na 10 godina, trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju uporabe nekih dodataka u novim područjima, a koji su već odobreni za uporabu u hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

179

2005

L 291

18

 

 

32005R1812

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1812/2005 od 4. studenoga 2005. o izmjeni uredaba (EZ) br. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 o uvjetima za odobravanje određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini enzima i mikroorganizamaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

186

2005

L 318

16

 

 

32005L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/86/EZ od 5. prosinca 2005. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje u pogledu kamfekloraTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

192

2005

L 328

33

 

 

32005R2039

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2039/2005 od 14. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

195

2006

L 071

11

 

 

32006D0198

 

 

 

(2006/198/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2006. o odobravanju u ime Europske zajednice izmjena priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu zdravlja ljudi i životinja pri trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 81)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

196

2006

L 071

12

 

 

22006A0310(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja životinja u prometu živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

197

2006

L 168

14

 

 

32006R0909

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 909/2006 od 20. lipnja 2006. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o ekonomskim računima za poljoprivredu u ZajedniciTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

202

2006

L 277

2

 

 

32006D0663

 

 

 

(2006/663/EZ)
Odluka Vijeća od 19. lipnja 2006. o prilagodbi Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu ruralnog razvoja

204

2006

L 325

9

 

 

32006R1730

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1730/2006 od 23. studenoga 2006. o odobrenju benzojeve kiseline (VevoVitall) kao dodatka hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

206

2006

L 329

16

 

 

32006R1743

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1743/2006 od 24. studenoga 2006. o trajnom odobrenju dodatka hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

209

2006

L 330

9

 

 

32006R1750

 

 

 

(1750/2006/EZ)
Uredba Komisije (EZ) br. 1750/2006 od 27. studenoga 2006. o odobrenju selenometionina kao dodatka hrani za životinjeTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

212

2006

L 414

26

 

 

32006R2028

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2028/2006 od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 u vezi s odobravanjem pripravka dodatka hrani za životinje od Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, koji pripadaju skupini mikroorganizamaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

215

2007

L 032

177

 

 

32007D0071

 

 

 

(2007/71/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2006. o osnivanju skupine znanstvenih stručnjaka za oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i garantirano tradicionalne specijalitete

218

2007

L 063

4

 

 

32007R0185

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 185/2007 od 20. veljače 2007. o izmjeni uredaba (EZ) br. 809/2003 i (EZ) br. 810/2003 u pogledu produljenja valjanosti prijelaznih mjera za kompostiranje i postrojenja za proizvodnju bioplina na temelju Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i VijećaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

221

2007

L 282

30

 

 

32007R1256

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1256/2007 od 25. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 829/2005 u pogledu prijelaznog razdoblja odobrenog za uporabu komercijalnih dokumenata i zdravstvenih certifikata za nusproizvode životinjskog podrijetlaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

223

2008

L 008

2

 

 

32008R0015

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 15/2008 od 20. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2100/94 u dijelu koji se odnosi na pravo na podnošenje zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice

225

2008

L 335

3

 

 

32008R1242

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva

226

2009

L 044

3

 

 

32009R0129

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 129/2009 od 13. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 197/2006 u pogledu valjanosti prijelaznih mjera za bivšu hranuTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

248

2009

L 071

8

 

 

32009R0202

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 202/2009 od 16. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 u vezi s korištenjem pripravka Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 u krmnim smjesama koje sadrže lasalocid natrijTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

249

2009

L 257

7

 

 

32009R0910

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 910/2009 od 29. rujna 2009. o odobrenju novog korištenja pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za konje (nositelj odobrenja Lallemand SAS)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

252

2009

L 297

6

 

 

32009R1088

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1088/2009 od 12. studenoga 2009. o odobrenju novog korištenja enzimskog pripravka 6-fitaze, dobivenog od Aspergillus oryzae (DSM 17594) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad, svinje za tov, perad za tov i nesilice (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products Ltd., zastupan po DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

255

2009

L 314

10

 

 

32009R1162

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1162/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju prijelaznih mjera za provedbu uredaba (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i VijećaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

258

2010

L 035

4

 

 

32010R0104

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 104/2010 od 5. veljače 2010. o odobrenju kalij diformata kao dodatka hrani za krmače (nositelj odobrenja BASF SE) i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1200/2005Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

261

2010

L 213

29

 

 

32010R0726

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 726/2010 od 12. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 917/2004 o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 797/2004 o mjerama za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda

264

2010

L 263

1

 

 

32010R0874

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 874/2010 od 5. listopada 2010. o odobrenju lasalocid A natrija kao dodatka hrani za pure do 16 tjedana (nositelj odobrenja Alpharma (Belgija) BVBA) i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2430/1999Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

266

2010

L 312

9

 

 

32010R1099

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1099/2010 od 26. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetlaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

269

2010

L 316

1

 

 

32010R1112

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1112/2010 od 1. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 793/2006 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

274

2011

L 101

124

 

 

32011D0241

 

 

 

(2011/241/EU)
Odluka Komisije od 14. travnja 2011. o produljenju prijelaznog razdoblja za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u SlovačkojTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

275

2011

L 102

6

 

 

32011R0371

 

 

 

Provedbena uredba komisije (EU) br. 371/2011 od 15. travnja 2011. o odobrenju dimetilglicina natrijeve soli kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov (nositelj odobrenja Taminco N.V.)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

277

2011

L 104

7

 

 

32011R0389

 

 

 

Provedbena üredba Komisije (EU) br. 389/2011 od 19. travnja 2011. o odobrenju pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze, subtilizina i alfa-amilaze kao dodatka hrani za životinje za nesilice (nositelj odobrenja Danisco Animal Nutrition)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

279

2011

L 175

10

 

 

32011L0066

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/66/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona kao aktivne tvari u njezin Prilog I.Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

282

2011

L 195

42

 

 

32011R0737

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 737/2011 od 26. srpnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u vezi s popisom područja

285

2011

L 195

46

 

 

32011L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/71/EU od 26. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja kreozota kao aktivne tvari u njezin Prilog I.Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

287

2011

L 199

40

 

 

32011R0758

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 758/2011 od 1. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1291/2009 o odabiru poljoprivrednih gospodarstva koja podnose izvješća u svrhu određivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

293

2011

L 203

10

 

 

32011R0785

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 785/2011 od 5. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu maksimalne zajamčene površine za koju se može dodijeliti premija za proteinske usjeve

297

2011

L 229

9

 

 

32011R0888

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 888/2011 od 5. rujna 2011. o odobrenju diklazurila kao dodatka hrani za životinje za purane za tov (nositelj odobrenja Janssen Pharmaceutica N.V.) i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2430/1999Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

298

2012

L 035

6

 

 

32012R0098

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 98/2012 od 7. veljače 2012. o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) koju proizvodi Pichia pastoris (DSM 23036) kao dodatka hrani za životinje za tovne piliće i purane za tov, piliće uzgojene za nesenje, purane uzgojene za rasplod, nesilice, ostale ptičje vrste za tov i nesenje, odbijenu prasad, tovne svinje i krmače (nositelj odobrenja Huvepharma AD)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

301

2012

L 046

33

 

 

32012R0136

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 136/2012 od 16. veljače 2012. o odobrenju natrijevog bisulfata kao dodatka hrani za životinje za kućne ljubimce i ostale životinje koje se ne koriste za proizvodnju hraneTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

303

2012

L 103

17

 

 

32012R0313

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 313/2012 od 12. travnja 2012. o izmjeni priloga IV. i VIII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike

306

2012

L 127

1

 

 

32012R0385

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 385/2012 od 30. travnja 2012. o izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo koji se koristi za utvrđivanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava i analizu poslovnih aktivnosti tih gospodarstava

310


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

1
/

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.06.2013.


Uvodna napomena

U skladu s člankom 52. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, potpisanog 9. prosinca 2011., tekstovi akata institucija donesenih prije pristupanja koje su te institucije sastavile na hrvatskom jeziku od dana pristupanja vjerodostojni su pod istim uvjetima kao i tekstovi sastavljeni na sadašnjim službenim jezicima. Tim se člankom također predviđa da se tekstovi objavljuju u Službenom listu Europske unije ako su tekstovi na sadašnjim jezicima tako objavljeni.

U skladu s tim člankom objavljuje se posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku, koje sadržava tekstove obvezujućih općih akata. To izdanje obuhvaća akte usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.

Objavljeni tekstovi podijeljeni su na 20 poglavlja koja slijede raspored iz Registra važećeg zakonodavstva Europske unije, i to:

01

Opća, financijska i institucionalna pitanja

02

Carinska unija i slobodno kretanje robe

03

Poljoprivreda

04

Ribarstvo

05

Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

06

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

07

Prometna politika

08

Politika tržišnog natjecanja

09

Porezi

10

Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

11

Vanjski odnosi

12

Energetika

13

Industrijska politika i unutarnje tržište

14

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

15

Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

16

Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

17

Pravo poduzećâ

18

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

19

Područje slobode, sigurnosti i pravde

20

Europa građana

Spomenuti registar, koji vodi Ured za publikacije, dostupan je na internetu (eur-lex.europa.eu) na službenim jezicima Europske unije. Bibliografskoj bilješci svakog akta može se pristupiti putem registra, gdje se mogu pronaći upućivanja na posebno izdanje i na ostale analitičke metapodatke.

Akti objavljeni u posebnom izdanju, uz određene iznimke, objavljuju se u obliku u kojem su bili objavljeni u Službenom listu na izvornim službenim jezicima. Stoga pri uporabi posebnog izdanja treba uzeti u obzir naknadne izmjene, prilagodbe ili odstupanja koje su usvojile institucije, Europska središnja banka ili su predviđene u Aktu o pristupanju.

Iznimno, kad se opsežni tehnički prilozi poslije zamijene novim prilozima, navodi se samo upućivanje na posljednji akt koji zamjenjuje prilog. Takav je slučaj u pojedinim aktima koji sadržavaju popise carinskih oznaka (poglavlje 02), aktima o prijevozu opasnih tvari, aktima o pakiranju i označivanju tih tvari (poglavlja 07 i 13) te nekima od protokola i priloga Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru.

Također, Pravilnik o osoblju objavljuje se kao pročišćeni tekst koji obuhvaća sve izmjene do kraja 2012. godine. Daljnje izmjene objavljuju se u izvornom obliku.

Posebno izdanje sadržava dva sustava numeracije stranica:

i.

izvorna numeracija stranica, zajedno s datumom objave francuskog, talijanskog, njemačkog i nizozemskog izdanja Službenog lista, engleskog i danskog izdanja od 1. siječnja 1973., grčkog izdanja od 1. siječnja 1981., španjolskog i portugalskog izdanja od 1. siječnja 1986., finskog i švedskog izdanja od 1. siječnja 1995., češkog, estonskog, latvijskog, litavskog, mađarskog, malteškog, poljskog, slovačkog i slovenskog izdanja od 1. svibnja 2004. te bugarskog i rumunjskog izdanja od 1. siječnja 2007.

U numeraciji stranica postoje praznine jer svi akti objavljeni u to vrijeme nisu objavljeni u posebnom izdanju. Kada se prilikom citiranja akata upućuje na Službeni list, potrebno je navesti stranicu sukladno izvornoj numeraciji;

ii.

numeracija stranica posebnog izdanja neprekinuta je i ne smije se navoditi prilikom citiranja akata.

Do lipnja 1967. numeracija stranica u Službenom listu počinjala je iznova svake godine. Od tada nadalje svaki broj Službenog lista počinje na prvoj stranici.

Od 1. siječnja 1968. Službeni list podijeljen je na dva dijela:

Zakonodavstvo („L”),

Informacije i objave („C”).

Od 1. veljače 2003. prijašnje ime „Službeni list Europskih zajednica” promijenjeno je, na temelju Ugovora iz Nice, u „Službeni list Europske unije”.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

3


31962D1217(02)


P 136/2892

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.12.1962.


ODLUKA VIJEĆA

od 4. prosinca 1962.

o koordinaciji politika o strukturi poljoprivrede

VIJEĆE EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine,

budući da djelovanje i razvoj zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda mora biti praćeno oblikovanjem zajedničke poljoprivredne politike, čiji je sastavni dio politika o strukturi poljoprivrede;

budući da je u skladu s člankom 39. stavkom 1. točkama (a) i (b) Ugovora jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike povećati produktivnost u poljoprivredi i tako osigurati primjeren životni standard za poljoprivrednu zajednicu, posebno kroz povećanje individualnog dohotka osoba koje se bave poljoprivredom; budući da se za postizanje ovih ciljeva u strukturi poljoprivrede trebaju očuvati zdravi elementi, a ukloniti strukturni nedostaci;

budući da pri provedbi strukturne politike u okviru zajedničke poljoprivredne politike treba uzeti u obzir trendove na poljoprivrednim tržištima; budući da je stoga potrebna tijesna suradnja politike o poljoprivrednim tržištima i politike o strukturi poljoprivrede; budući da je, nadalje, bitno imati na umu da je struktura poljoprivrede tijesno povezana s gospodarstvom kao cjelinom;

budući da je stoga potrebno s jedne strane uskladiti strukturnu politiku s politikom regionalnog razvoja, i s druge u okviru politike regionalnog razvoja uvesti dodatne mjere namijenjene lakšoj prilagodbi ekonomskim i socijalnim trendovima;

budući da postoje strukturni nedostaci na lokalnoj i regionalnoj razini i da su strukturna poboljšanja moguća samo uz aktivnu suradnju onih na koje se to neposredno odnosi; budući da su prema tome za provedbu strukturne politike prije svega odgovorne države članice;

budući da bi u okviru Zajednice ipak trebalo poduzeti korake za poticanje napora za poboljšanje strukture poljoprivrede i učiniti sve što je moguće za povećanje gospodarskog potencijala i konkurentnosti poljoprivrede;

budući da koordinacija strukturnih politika država članica koju provodi Zajednica predstavlja sredstvo za usklađivanje takvih politika sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i s drugim ciljevima Zajednice;

budući da koordinacija strukturnih politika zahtijeva tijesnu i trajnu suradnju između država članica i Komisije; budući da se to može najučinkovitije postići kroz utemeljenje stalnog odbora kojeg bi sačinjavali predstavnici svake države članice i kojim bi predsjedao predstavnik Komisije;

budući da je potrebno da Komisija jednom godišnje Skupštini i Vijeću podnese izvješće o strukturi, koje donosi cjelovito stanje u Zajednici u pogledu strukture poljoprivrede i uključuje procjenu strukturnih politika država članica u odnosu na ciljeve zajedničke poljoprivredne politike;

budući da bi u sklopu usklađivanja strukturnih politika trebalo poduzeti korake kojima bi se osiguralo odgovarajuće i usklađeno korištenje mogućnosti financiranja koje nudi Zajednica u svrhu potpore poljoprivrednoj strukturi, a navedene mogućnosti osiguravaju prije svega Fond za smjernice i jamstva (u pogledu mjera obuhvaćenih člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i člankom 2. stavkom 2. točkom (c) Uredbe Vijeća br. 25 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike, Europski socijalni fond i Europska investicijska banka;

budući da je potrebno da Komisija, pozivajući se pritom posebno na izvješće o strukturi, u skladu s člankom 43. Ugovora podnese na usvajanje Vijeću prijedloge kojima bi se poboljšala struktura poljoprivrede i omogućila koordinacija strukturnih politika država članica;

budući da je za koordinaciju strukturnih politika država članica od presudne važnosti informiranost o stanju u državama članicama u pogledu strukture poljoprivrede i njihovih poljoprivrednih politika, te posebno o provedenim mjerama za poboljšanje te strukture, kao i o uvjetima na regionalnoj razini; budući da bi države članice morale Komisiji dostaviti potrebne informacije;

budući da bi za postizanje učinkovite koordinacije strukturnih politika države članice trebale Komisiji dostaviti podrobne informacije o svim predloženim višegodišnjim planovima i regionalnim programima te nacrte svih predloženih zakona i drugih propisa, ili, ako ti ne postoje u obliku nacrta, opise glavnih odredaba predviđenih propisa;

budući da je moguće osigurati učinkovitu koordinaciju strukturnih politika država članica u pogledu takvih prijedloga samo ako je Komisija ovlaštena da izrazi svoje mišljenje o prijedlozima i mora objaviti svoje mišljenje na zahtjev države članice;

budući da koordinacija strukturnih politika zahtijeva, posebno u pogledu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, poznavanje svih relevantnih zakona i drugih propisa na snazi u državama članicama; budući da je poželjno da države članice Komisiji dostave bilo koje druge informacije koje su joj potrebne u svrhu koordinacije strukturnih politika,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Zbog daljnje koordinacije politika o strukturi poljoprivrede i postizanja bliže i trajnije suradnje između država članica i Komisije, Komisiji se pridružuje Stalni odbor za poljoprivrednu strukturu (dalje u tekstu: Odbor).

2.   Odbor je odgovoran za proučavanje strukturnih politika država članica zajedno s bilo kojim mjerama i programima za poboljšanje strukture poljoprivrede koje one predlažu. Pri tom proučavanju uzima se u obzir međusobni odnos između strukturne politike i politike regionalnog razvoja te politike poljoprivrednih tržišta, kao i trendovi na poljoprivrednim tržištima. Odbor je odgovoran za osiguranje razmjene informacija između država članica i Komisije u pogledu pitanja vezanih za strukturnu politiku. Komisija se savjetuje s Odborom o problemima u vezi sa strukturom poljoprivrede. Odbor pomaže Komisiji pri pripremanju dijela (a) izvješća o strukturi propisanog u članku 2.

3.   Odbor sačinjavaju predstavnici svake države članice, a predsjeda mu predstavnik Komisije.

4.   Komisija obavlja tajničke djelatnosti za potrebe Odbora.

5.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 2.

Komisija jednom godišnje podnosi izvješće o strukturi Skupštini i Vijeću, koje sadrži:

(a)

pregled stanja u vezi sa strukturom poljoprivrede u državama članicama i njihovih politika u tom pogledu, zajedno s rasporedom mjera poduzetih za provedbu takvih politika;

(b)

studiju koja proučava prirodu, geografsku raspodjelu, opseg i financiranje tih mjera, koje se uzimaju u obzir u kontekstu strukturnih politika država članica, i koja također proučava učinkovitost takvih mjera u odnosu na ciljeve zajedničke poljoprivredne politike i na dugoročna potencijalna tržišta koja se pod uobičajenim okolnostima mogu očekivati za poljoprivredne proizvode;

(c)

informacije u vezi sa sljedećim stavkama u pogledu koordinacije politika o strukturi poljoprivrede na razini Zajednice:

(1)

mjere poduzete u svrhu takve koordinacije;

(2)

financiranje koje osigurava Zajednica;

(3)

rezultate takvih mjera i financiranja.

Članak 3.

U skladu s člankom 43. Ugovora, Vijeće posebno na temelju izvješća o strukturi usvaja potrebne mjere za koordinaciju strukturnih politika država članica. Pri predlaganju takvih mjera Komisija uzima u obzir postojeća sredstva financiranja koja osigurava Zajednica, pod uvjetom da predložene mjere opravdavaju financiranje iz tog izvora uzimajući u obzir odluke Vijeća u vezi s financiranjem koje osigurava Zajednica.

Članak 4.

1.   Države članice Komisiji jednom godišnje dostavljaju potrebnu dokumentaciju s informacijama za izradu izvješća o strukturi poljoprivrede. Takve informacije se posebno odnose na:

stanje u pogledu strukture poljoprivrede, pri čemu se uzimaju u obzir regionalni uvjeti i politike regionalnog razvoja,

odnos između strukture poljoprivrede i tržišnih politika,

priroda, opseg i financiranje mjera za poboljšanje strukture koje su poduzete tijekom prethodne godine,

priroda i opseg mjera za poboljšanje strukture koje su predviđene za tekuću godinu.

2.   Nakon savjetovanja s Odborom, Komisija određuje oblik u kojem države članice dostavljaju ove informacije i utvrđuje datum za njihovo dostavljanje.

Članak 5.

Države članice pravovremeno Komisiju obavješćuju o sljedećem ako to sadrži mjere za poboljšanje strukture:

u što je većem opsegu moguće, nacrte predloženih zakona i drugih propisa ili, ako ne postoje u obliku nacrta, opise glavnih odredaba predviđenih propisa,

nacrte višegodišnjih planova i regionalnih programa.

Članak 6.

Komisija

može izraziti svoje mišljenje o bilo kojem nacrtu zakona ili drugog propisa, višegodišnjem planu ili regionalnom programu koji joj je dostavljen u skladu s člankom 5.,

izražava mišljenje o istome na zahtjev države članice.

Komisija se u oba slučaja savjetuje s Odborom.

Članak 7.

Države članice u roku tri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke, posebno u svrhu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, dostavljaju Komisiji podrobne podatke o svim postojećim zakonima i drugim propisima u vezi s poboljšanjem strukture poljoprivrede. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 5., podaci o svim zakonima i drugim propisima usvojenim nakon tog dana dostavljaju se odmah po njihovom stupanju na snagu.

Članak 8.

Države članice Komisiji na njezin zahtjev dostavljaju bilo koje druge informacije koje su joj potrebne u svrhu koordinacije politika o strukturi poljoprivrede na razini Zajednice.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 1962.

Za Vijeće

Predsjednik

E. COLOMBO


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

6


31974R1728


L 182/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.1974.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1728/74

od 27. lipnja 1974.

o koordinaciji istraživanja u poljoprivredi

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da bi cilj učinkovite koordinacije istraživanja u poljoprivredi trebala biti najbolja moguća organizacija, u općem interesu, napora koji se ulažu u državama članicama, učinkovita primjena rezultata tih napora, njihovo usmjeravanje tako da budu usklađeni s potrebama zajedničke poljoprivredne politike, i udruživanje istraživačkih kapaciteta u svrhu proučavanja određenih problema od posebne važnosti za Zajednicu;

budući da je za postizanje toga cilja neophodno osigurati razmjenu informacija i uzajamna savjetovanja o istraživačkim programima u poljoprivredi koji u državama članicama već postoje ili se planiraju;

budući da je u određenom broju slučajeva željeni cilj moguće postići koordinacijom na razini Zajednice;

budući da se, međutim, te mjere mogu činiti nedostatnima bilo zbog njihovog karaktera, ili zato što im sredstva kojima države članice raspolažu ne dozvoljavaju da povećaju svoje istraživačke napore tako da u potpunosti ispune zahtjeve zajedničke poljoprivredne politike; budući da bi u takvim slučajevima Zajednica trebala moći podržati i dopuniti napore koji se poduzimaju u državama članicama kako bi učinkovitije ispunila zahtjeve po pitanju istraživanja i zadovoljila potrebe zajedničke poljoprivredne politike;

budući da, pošto je koordinacija istraživanja u poljoprivredi usko povezana sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, te pošto su kao rezultat toga, napori usredotočeni posebno na koordiniranje primijenjenoga istraživanja, treba osigurati da poljoprivrednici mogu upotrijebiti rezultate toga istraživanja što je ranije moguće;

budući da je zbog potreba koordinacije te kao rezultat složenosti znanstvenih problema koje treba proučavati i projekata koje treba provesti poželjna izravna i trajna suradnja između Komisije i država članica;

budući da je u okviru opće politike u području znanosti i tehnologije koju je Komisija razradila uz pomoć relevantnih savjetničkih tijela najprimjereniji način razvoja suradnje uspostavljanje Odbora koji se sastoji od predstavnika država članica, a predsjeda mu predstavnik Komisije koji bi mogao biti od velike pomoći i savjetovati Komisiju u izvršavanju zadaća koje su joj povjerene u području koordinacije istraživanja u poljoprivredi;

budući da koordinacija nacionalnih napora zahtijeva potpuno poznavanje situacije u svakoj državi članici što se tiče istraživanja u poljoprivredi kao i dovoljno informacija o ostalim istraživanjima povezanima s poljoprivredom; budući da je neophodno utvrditi postupak kojim bi se tako prikupljeni podaci stavili na raspolaganje korisnicima;

budući da treba paziti da se rezultati istraživanja u kojima Zajednica sudjeluje stave na raspolaganje Zajednici;

budući da je za osiguranje praktične primjene postignutih rezultata neophodno promicati objavljivanje i širenje rezultata,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Radi podupiranja postizanja ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, koordinacija i promicanje aktivnosti istraživanja u poljoprivredi na razini Zajednice, koje se poduzimaju u državama članicama, odvijaju se u skladu s odredbama predviđenim u ovoj Uredbi.

2.   Kod primjene ove Uredbe treba voditi računa, na prikladan način, o općoj znanstvenoj i tehnološkoj politici koju su utvrdile institucije Zajednice.

GLAVA I.

Informacije i savjetovanja

Članak 2.

Sustav informiranja i savjetovanja između država članica i Komisije uspostavlja se u skladu s odredbama članaka 3. i 4.

Članak 3.

1.   Države članice osiguravaju Komisiji znanstvene, ekonomske i financijske informacije o aktivnostima istraživanja u poljoprivredi koja se planiraju ili provode u njihovoj nadležnosti.

One nastoje Komisiji osigurati iste informacije o aktivnostima istraživanja u poljoprivredi koja planiraju ili provode tijela za koje one nisu nadležne.

2.   Komisija vodi trajan popis aktivnosti iz stavka 1.

3.   Nakon savjetovanja s Odborom iz članka 7., Komisija utvrđuje načine na koje se prikupljene informacije, posebno informacije koje proistječu iz trajnog popisa koji se predviđa u stavku 2., stavljaju na raspolaganje zainteresiranim strankama.

Članak 4.

1.   Komisija stalno preispituje glavne trendove i dostignuća istraživanja u poljoprivredi u državama članicama. U tu svrhu, s državama članicama uspostavlja savjetovanja unutar Odbora iz članka 7.

2.   Komisija organizira razmjenu informacija posebno u obliku seminara, razmjene istraživača, studijskih putovanja i primjene znanstvene ekspertize.

GLAVA II.

Posebne mjere

Članak 5.

1.   Ne dovodeći u pitanje eventualne preporuke koje Komisija može dati državama članicama, Vijeće, djelujući u skladu s postupkom predviđenim člankom 43. Ugovora, odlučuje o:

(a)

koordinaciji na razini Zajednice o određenim aktivnostima nacionalnih istraživanja kako bi omogućilo racionalnu organizaciju angažiranih sredstava, efikasnu primjenu rezultata i usmjeravanje radova prema ciljevima zajedničke poljoprivredne politike;

(b)

provedbi zajedničkih projekata namijenjenih za potporu ili dopunu radova koji se poduzimaju u državama članicama u područjima koja su od posebne važnosti za Zajednicu.

2.   Iscrpna pravila za primjenu stavka 1. usvajaju se u skladu s postupkom predviđenim u članku 8.

Članak 6.

1.   Nakon savjetovanja s Odborom iz članka 7., Komisija poduzima potrebne mjere kako bi rezultate postignute na temelju članka 5. stavka 1. stavila na raspolaganje Zajednici.

2.   Komisija poduzima potrebne mjere za promicanje širenja znanstvenih rezultata koji vjerojatno mogu poduprijeti postizanje ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, a posebno rezultata projekata iz članka 5. stavka 1. točke (b).

GLAVA III.

Opće i financijske odredbe

Članak 7.

1.   Osniva se Stalni odbor za istraživanje u poljoprivredi, dalje u tekstu „Odbor”, koji se sastoji od predstavnika država članica, a predsjeda mu predstavnik Komisije.

2.   Komisija osigurava potrebnu usklađenost između aktivnosti Odbora i aktivnosti Odbora za znanstveno-tehničko istraživanje.

3.   Odbor sastavlja svoj poslovnik.

Članak 8.

1.   U slučajevima kad se primjenjuje postupak predviđen ovim člankom, predsjedavajući upućuje pitanje Odboru bilo samoinicijativno ili na zahtjev predstavnika države članice.

2.   Glasovi država članica unutar Odbora ponderiraju se u skladu s člankom 148. stavkom 2. Ugovora. Predsjedavajući ne glasuje.

3.   Predstavnik Komisije dostavlja nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor dostavlja svoje Mišljenje o tim mjerama u roku koji određuje predsjedavajući prema hitnosti pitanja koja se razmatraju. Mišljenje se usvaja većinom od 41 glasa.

4.   Komisija usvaja mjere koje se odmah primjenjuju. Međutim, ako te mjere nisu u skladu s Mišljenjem Odbora, Komisija ih odmah priopćava Vijeću. U tom slučaju Komisija može odgoditi primjenu mjera koje je usvojila za najviše mjesec dana od datuma spomenutoga priopćenja.

Vijeće, djelujući u skladu s postupkom o glasovanju utvrđenom u članku 43. stavku 2. Ugovora, u roku od jednog mjeseca može odlučiti drukčije.

Članak 9.

Odbor može preispitati svako drugo pitanje koje mu uputi njegov predsjedavajući bilo samoinicijativno ili na zahtjev predstavnika države članice.

Članak 10.

U slučaju pozivanja na članak 5. stavak 1., Vijeće, djelujući u skladu s postupkom utvrđenim u tom stavku, odlučuje o financijskom doprinosu Zajednice.

Članak 11.

U redovitim vremenskim razmacima, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izviješće o koordinaciji istraživanja u poljoprivredi.

To izviješće sadrži posebno:

informacije o nacionalnoj organizaciji istraživanja u poljoprivredi,

sveukupno sliku dostignuća poljoprivrednih istraživanja unutar Zajednice,

izvješće o napretku u pogledu mjera usvojenih na temelju ove Uredbe,

studiju o perspektivama razvoja koji se želi postići istraživanjem u poljoprivredi u državama članicama i koordinacijom toga istraživanja na razini Zajednice, u odnosu na ciljeve zajedničke poljoprivredne politike.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 27. lipnja 1974.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GSCHEIDLE


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

9


21981A0515(01)


L 137/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.05.1981.


DOGOVOR

u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom

Poštovani gospodine,

Čast mi je pozvati se na nedavno održane pregovore između naših izaslanstava u svrhu izrade odredaba o uvozu ovčjeg, janjećeg i kozjeg mesa te živih ovaca i koza osim čistokrvnih životinja za rasplod iz Islanda u Zajednicu u vezi s provedbom zajedničke organizacije tržišta za ovčje i kozje meso u Zajednici.

Tijekom tih pregovora obje su se stranke sporazumjele o sljedećem:

1.

Ovaj se dogovor odnosi na:

svježe ili rashlađeno ovčje, janjeće i kozje meso (podbroj 02.01 A IV (a) Zajedničke carinske tarife),

smrznuto ovčje, janjeće i kozje meso (podbroj 02.01 A IV (b) Zajedničke carinske tarife).

2.

U okviru uvjeta ovog dogovora Republika Island se obvezuje osigurati da izvoz proizvoda iz klauzule 1. u Zajednicu ne prelazi sljedeće godišnje količine:

600 tona, izraženo u masi klaoničkih trupova (1), od čega se najviše 10 % može sastojati od svježeg ili rashlađenog mesa.

U tu svrhu nadležna tijela Republike Islanda primjenjuju odgovarajuće postupke.

3.

Pod uvjetom da izvoz Republike Islanda ne prelazi dogovorenu količinu, Zajednica ne primjenjuje količinska ograničenja ili mjere jednakog učinka.

Ako Zajednica uvede zaštitnu klauzulu, obvezuje se da to neće utjecati na odredbe ovog dogovora.

4.

Ako uvoz u bilo kojoj godini prijeđe dogovorenu količinu, Zajednica pridržava pravo da privremeno obustavi uvoz s Islanda u preostalom dijelu te godine. Uvezena količina koja premašuje dogovorenu količinu odbija se od količine koju Island ima pravo izvesti u sljedećoj godini.

5.

Zajednica se obvezuje da će ograničiti prelevman koji se primjenjuje na uvoz proizvoda obuhvaćenih ovim dogovorom na maksimalni iznos od 10 % ad valorem.

6.

U trenutku pristupanja novih država članica Zajednica će nakon savjetovanja s Islandom promijeniti količinu predviđenu klauzulom 2. u skladu s trgovinom Islanda sa svakom novom državom članicom.

Pristojbe koje se primjenjuju na uvoz za navedene nove države članice odredit će se u skladu s pravilima Ugovora o pristupanju, pri čemu će se uzeti u obzir maksimalna razina prelevmana navedenog u klauzuli 5.

7.

Republika Island osigurat će poštivanje ovog dogovora, posebno izdavanjem izvoznih dozvola za proizvode iz klauzule 1. u okviru količinskih ograničenja utvrđenih ovim dogovorom.

Zajednica se obvezuje donijeti sve potrebne odredbe kako bi izdavanje uvozne dozvole za gore navedene proizvode podrijetlom iz Islanda podlijegalo predočavanju izvozne dozvole koju izdaje nadležno tijelo koje odredi vlada Islanda.

Detaljna pravila za primjenu ovog sustava odredit će se tako da se za izdavanje uvozne dozvole za predmetne proizvode ne treba položiti jamstvo.

Tim se detaljnim pravilima za primjenu također mora predvidjeti da nadležno tijelo Islanda periodično obavješćuje nadležno tijelo Zajednice o količinama za koje se izdaju izvozne dozvole i, prema potrebi, o njihovoj podjeli prema odredištu.

8.

Obje su stranke sporazumne da Republika Island treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo da na neometanu primjenu ovog dogovora ne utječu isporuke proizvoda od ovčjeg, janjećeg i kozjeg mesa, koji su obuhvaćeni tarifnim brojevima koji nisu navedeni u ovom dogovoru.

9.

Kako bi se osigurala neometana primjena ovog dogovora, obje su stranke sporazumne da ostanu u bliskoj vezi i da se u svakom trenutku savjetuju o svim pitanjima vezanim uz njegovu primjenu. Navedeno savjetovanje počinje u roku od 14 dana od zahtjeva jedne od stranaka.

10.

Godišnja količina utvrđena u klauzuli 2. odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Količina koja se primjenjuje u razdoblju od stupanja na snagu ovog dogovora do 1. siječnja naredne godine odredit će se na pro rata osnovi u odnosu na ukupnu godišnju količinu.

11.

Ovaj se dogovor primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i pod uvjetima predviđenim tim Ugovorom, a s druge strane, na područje Republike Islanda.

12.

Ovaj dogovor stupa na snagu 1. siječnja 1981. On ostaje na snazi do 31. ožujka 1984. i nakon toga ostaje na snazi podložno pravu svake stranke da ga pismeno otkaže uz otkazni rok od godinu dana. U svakom slučaju obje stranke preispituju odredbe ovog dogovora prije 1. travnja 1984. kako bi se izvršilo usklađivanje koje smatraju potrebnim.

Bio bih Vam zahvalan kad biste me obavijestili da je Vaša Vlada suglasna s naprijed navedenim.

Primite, gospodine, izraze moga najdubljega poštovanja

Za Vijeće

Europske zajednice

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Čast mi je pozvati se na nedavno održane pregovore između naših izaslanstava u svrhu izrade odredaba o uvozu ovčjeg, janjećeg i kozjeg mesa te živih ovaca i koza osim čistokrvnih životinja za rasplod iz Islanda u Zajednicu u vezi s provedbom zajedničke organizacije tržišta za ovčje i kozje meso u Zajednici.

Tijekom tih pregovora obje su se stranke sporazumjele o sljedećem:

1.

Ovaj se dogovor odnosi na:

svježe ili rashlađeno ovčje, janjeće i kozje meso (podbroj 02.01 A IV (a) Zajedničke carinske tarife),

smrznuto ovčje, janjeće i kozje meso (podbroj 02.01 A IV (b) Zajedničke carinske tarife).

2.

U okviru uvjeta ovog dogovora Republika Island se obvezuje osigurati da izvoz proizvoda iz klauzule 1. u Zajednicu ne prelazi sljedeće godišnje količine:

600 tona, izraženo u masi klaoničkih trupova (2), od čega se najviše 10 % može sastojati od svježeg ili rashlađenog mesa.

U tu svrhu nadležna tijela Republike Islanda primjenjuju odgovarajuće postupke.

3.

Pod uvjetom da izvoz Republike Islanda ne prelazi dogovorenu količinu, Zajednica ne primjenjuje količinska ograničenja ili mjere jednakog učinka.

Ako Zajednica uvede zaštitnu klauzulu, obvezuje se da to neće utjecati na odredbe ovog dogovora.

4.

Ako uvoz u bilo kojoj godini prijeđe dogovorenu količinu, Zajednica pridržava pravo da privremeno obustavi uvoz s Islanda u preostalom dijelu te godine. Uvezena količina koja premašuje dogovorenu količinu odbija se od količine koju Island ima pravo izvesti u sljedećoj godini.

5.

Zajednica se obvezuje da će ograničiti prelevman koji se primjenjuje na uvoz proizvoda obuhvaćenih ovim dogovorom na maksimalni iznos od 10 % ad valorem.

6.

U trenutku pristupanja novih država članica Zajednica će nakon savjetovanja s Islandom promijeniti količinu predviđenu klauzulom 2. u skladu s trgovinom Islanda sa svakom novom državom članicom.

Pristojbe koje se primjenjuju na uvoz za navedene nove države članice odredit će se u skladu s pravilima Ugovora o pristupanju, pri čemu će se uzeti u obzir maksimalna razina prelevmana navedenog u klauzuli 5.

7.

Republika Island osigurat će poštivanje ovog dogovora, posebno izdavanjem izvoznih dozvola za proizvode iz klauzule 1. u okviru količinskih ograničenja utvrđenih ovim dogovorom.

Zajednica se obvezuje donijeti sve potrebne odredbe kako bi izdavanje uvozne dozvole za gore navedene proizvode podrijetlom iz Islanda podlijegalo predočavanju izvozne dozvole koju izdaje nadležno tijelo koje odredi vlada Islanda.

Detaljna pravila za primjenu ovog sustava odredit će se tako da se za izdavanje uvozne dozvole za predmetne proizvode ne treba položiti jamstvo.

Tim se detaljnim pravilima za primjenu također mora predvidjeti da nadležno tijelo Islanda periodično obavješćuje nadležno tijelo Zajednice o količinama za koje se izdaju izvozne dozvole i, prema potrebi, o njihovoj podjeli prema odredištu.

8.

Obje su stranke sporazumne da Republika Island treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo da na neometanu primjenu ovog dogovora ne utječu isporuke proizvoda od ovčjeg, janjećeg i kozjeg mesa, koji su obuhvaćeni tarifnim brojevima koji nisu navedeni u ovom dogovoru.

9.

Kako bi se osigurala neometana primjena ovog dogovora, obje su stranke sporazumne da ostanu u bliskoj vezi i da se u svakom trenutku savjetuju o svim pitanjima vezanim uz njegovu primjenu. Navedeno savjetovanje počinje u roku od 14 dana od zahtjeva jedne od stranaka.

10.

Godišnja količina utvrđena u klauzuli 2. odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Količina koja se primjenjuje u razdoblju od stupanja na snagu ovog dogovora do 1. siječnja naredne godine odredit će se na pro rata osnovi u odnosu na ukupnu godišnju količinu.

11.

Ovaj se dogovor primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i pod uvjetima predviđenim tim Ugovorom, a s druge strane, na područje Republike Islanda.

12.

Ovaj dogovor stupa na snagu 1. siječnja 1981. On ostaje na snazi do 31. ožujka 1984. i nakon toga ostaje na snazi podložno pravu svake stranke da ga pismeno otkaže uz otkazni rok od godinu dana. U svakom slučaju obje stranke preispituju odredbe ovog dogovora prije 1. travnja 1984. kako bi se izvršilo usklađivanje koje smatraju potrebnim.

Bio bih Vam zahvalan kad biste me obavijestili da je Vaša Vlada suglasna s naprijed navedenim.”

Čast mi je potvrditi da je moja Vlada suglasna sa sadržajem Vašeg pisma.

Primite, gospodine, izraze moga najdubljega poštovanja

Za Vladu

Republike Islanda


(1)  Masa trupa (jednaka masi s kostima). Taj izraz podrazumijeva masu mesa s kostima pripremljenog kao takvog, kao i masu otkoštenog mesa koja se primjenom koeficijenta pretvara u masu neotkoštenog mesa. U tu svrhu 55 kilograma ovčjeg mesa bez kostiju odgovara 100 kilograma ovčjeg mesa s kostima, a 60 kilograma janjećeg mesa bez kostiju odgovara 100 kilograma janjećeg mesa s kostima.

(2)  Masa trupa (jednaka masi s kostima). Taj izraz podrazumijeva masu mesa s kostima pripremljenog kao takvog, kao i masu otkoštenog mesa, koja se primjenom koeficijenta pretvara u masu neotkoštenog mesa. U tu svrhu 55 kilograma ovčjeg mesa bez kostiju odgovara 100 kilograma ovčjeg mesa s kostima, a 60 kilograma janjećeg mesa bez kostiju odgovara 100 kilograma janjećeg mesa s kostima.


RAZMJENA PISAMA

u vezi s klauzulom 2. dogovora u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom

Poštovani gospodine,

Čast mi je pozvati se na dogovor u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom.

Nakon razmjene pisama i na Vaš zahtjev htio bih Vas obavijestiti da će nadležna tijela Republike Islanda osigurati da u razdoblju od 1. siječnja 1981. do 31. ožujka 1984. ne dođe do promjena u tradicionalnim trgovinskim tokovima ovčjeg, janjećeg i kozjeg masa iz Islanda na trgovinska područja Zajednice koja su utvrđena kao osjetljiva.

U tu će svrhu nadležna tijela Republike Islanda donijeti potrebne mjere pri čemu se podrazumijeva da to neće utjecati na količine utvrđene dogovorom.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili primitak ovog pisma.

Primite, gospodine, izraze moga najdubljega poštovanja.

Za Vladu

Republike Islanda

Poštovani gospodine,

Čast mi je potvrditi primitak Vašega pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Čast mi je pozvati se na dogovor u obliku razmjene pisama iz između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom.

Nakon razmjene pisama i na Vaš zahtjev htio bih vas obavijestiti da će nadležna tijela Republike Islanda osigurati da u razdoblju od 1. siječnja 1981. do 31. ožujka 1984. ne dođe do promjena u tradicionalnim trgovinskim tokovima ovčjeg, janjećeg i kozjeg masa iz Islanda na trgovinska područja Zajednice koja su utvrđena kao osjetljiva.

U tu će svrhu nadležna tijela Republike Islanda usvojiti potrebne mjere pri čemu se podrazumijeva da to neće utjecati na količine utvrđene dogovorom.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili primitak ovog pisma.”

Primite, gospodine, izraze moga najdubljega poštovanja.

Za Vijeće

Europskih zajednica


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

14


31982L0331


L 148/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.05.1982.


DIREKTIVA KOMISIJE

od 6. svibnja 1982.

o izmjeni Direktive Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

(82/331/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 78/692/EEZ (2), a posebno njezin članak 17.a,

budući da gore navedena Direktiva utvrđuje uvjete u vezi s pakiranjem reprodukcijskog materijala;

budući da pojava novih vrsta pakiranja na tržištu omogućava ublažavanje navedenih uvjeta u istodobno zadržavajući tražena jamstva identiteta;

budući da bi stoga predmetne uvjete trebalo prilagoditi novoj situaciji;

budući da su mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal za poljoprivredu, hortikulturu i šumarstvo,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 68/193/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 1. tablice u Prilogu III. dodaju se sljedeće riječi:

„ili, ako se koriste plastične vrećice ili jednakovrijedno pakiranje, 50 ili 100, podrazumijevajući da se odredbe članka 10. stavka 1.a na njih ne odnose.”

2.

U točki 2. tablice u Prilogu III. dodaju se sljedeće riječi:

„ili, ako se koriste plastične vrećice ili jednakovrijedno pakiranje, 100, podrazumijevajući da se odredbe članka 10. stavka 1.a na njih ne odnose.”

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama Direktive najkasnije 1. srpnja 1982. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 1982.

Za Komisiju

Poul DALSAGER

Član Komisije


(1)  SL L 93, 17.4.1968., str. 15.

(2)  SL L 236, 26.8.1978., str. 13.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

15


31983D0384


L 222/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.07.1983.


ODLUKA KOMISIJE

od 29. srpnja 1983.

o popisu objekata u Australiji odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu

(83/384/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima zdravlja i veterinarskoj inspekciji pri uvozu goveda, svinja i svježeg mesa iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 83/91/EEZ (2), a posebno njezine članke 4. stavak 1. i 18. stavak 1. točke (a) i (b),

budući da objekti u trećim zemljama ne mogu biti odobreni za izvoz svježeg mesa u Zajednicu ako ne udovoljavaju općim i posebnim uvjetima predviđenim Direktivom 72/462/EEZ;

budući da je Australija proslijedila, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 72/462/EEZ, popis objekata odobrenih za izvoz u Zajednicu;

budući da je nadzor Zajednice na licu mjesta pokazao da su higijenski standardi na mnogima od tih objekata dovoljni i da ih se stoga može staviti na prvi popis objekata iz kojih se može odobriti uvoz svježeg mesa, sastavljen u skladu s člankom 4. stavkom 1. navedene Direktive;

budući da se slučaj ostalih objekata koje je predložila Australija mora preispitati na temelju dopunskih informacija koje se odnose na njihove higijenske standarde i njihovu mogućnost da se brzo prilagode odgovarajućem zakonodavstvu Zajednice;

budući da se u međuvremenu, kako bi se izbjeglo bilo kakvo naglo prekidanje postojećeg trgovinskog toka, ti objekti mogu odobriti da privremeno nastave s izvozom svježeg mesa u one države članice koje su ga spremne prihvatiti;

budući da je stoga nužno preispitati i, ako je to potrebno, izmijeniti ovu Odluku obzirom na do sada poduzete mjere i postignuta poboljšanja;

budući da uvjeti uvoza svježeg mesa iz objekata koji se pojavljuju na popisu priloženom ovoj Odluci ostaju podložni odredbama Zajednice predviđenim na drugim mjestima i općim odredbama Ugovora; budući da, posebno, uvoz iz trećih zemalja i ponovni izvoz u druge države članice određenih kategorija mesa, poput mesa koje važi manje od tri kilograma, ili mesa koje sadrži rezidue određenih tvari koje još nisu pokrivene posebnim pravilima za usklađivanje, ostaju podložni zdravstvenom zakonodavstvu države članice uvoznice istodobno poštujući opće odredbe Ugovora;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Objekti u Australiji navedeni u Prilogu ovim se odobravaju za uvoz svježeg mesa u Zajednicu na temelju navedenog Priloga.

2.   Uvoz iz tih objekata koji se spominju u stavku 1. ostaje podložan veterinarskim odredbama Zajednice predviđenim na drugim mjestima.

Članak 2.

1.   Države članice zabranjuju uvoz gore navedenog svježeg mesa koje dolazi iz objekata koji nisu navedeni u ovom Prilogu.

2.   Međutim, države članice mogu nastaviti odobravati, do 30. travnja 1984. uvoz svježeg mesa koje dolazi iz objekata koji nisu navedeni u Prilogu, ali su ih službeno predložila australska nadležna tijela, od 7. travnja 1983. na temelju članka 4. stavka 3. Direktive 72/462/EEZ, osim ako se donese suprotna odluka, u skladu s člankom 4. stavkom 1. gore navedene Direktive, prije 1. svibnja 1984.

Komisija popis tih objekata prosljeđuje državama članicama.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. listopada 1983.

Članak 4.

Ova će se Odluka ponovno pregledati i ako bude nužno, izmijeniti prije 1. veljače 1984.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 1983.

Za Komisiju

Poul DALSAGER

Član Komisije


(1)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(2)  SL L 59, 5.3.1983., str. 34.


PRILOG

POPIS OBJEKATA

Objekt br.

Adresa

I.   

MESO GOVEDA

A.   Klaonice i rasjekavaonice

7 (1)

CQME Pty. Ltd, Rockhampton, Queensland

135

Blue Ribbon Export Division, Launceston, Tasmania

151

Richardson’s Meat Industries Ltd, Hobart, Tasmania

170

Beef City Pty. Ltd, Purrawunda, Queensland

195 (1)

R. J. Gilbertson Pty. Ltd, Longford, Tasmania

239 (1)

Northern Cooperative Meat Company Ltd, Casino, New South Wales

243

Warwick Bacon Company Ltd, Warwick, Queensland

294

Teys Bros Pty. Ltd, Beenleigh, Queensland

525

Tancred Bros, Beaudesert, Queensland

642

Metro Meat Ltd, Cootamundra, New South Wales

751

Tasmeats Ltd, Camdale, Tasmania

1352

Lockyer Valley Abattoir, Grantham, Queensland

B.   Klaonice

3

The Metropolitan Public Abattoir, Brisbane, Queensland

53 (1)

Thomas Borthwick and Sons, Melbourne, Victoria

54 (1)

H. W. Greenham and Sons, Pty. Ltd, Newport, Victoria

155

Blaney County Council Abattoir, Blaney, New South Wales

218

Northwest Exports Pty. Ltd, Inverell, New South Wales

533 (1)

Charles David Pty. Ltd, Murray Bridge, South Australia

612 (1)

Associated Meat Processors Pty. Ltd, Wodonga, Victoria

648 (1)

E. G. Green and Sons, Harvey, Western Australia

761 (1)

R. J. Gilbertson Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1265 (1)

G. & K. O’Connor, Export Abattoir, Pty. Ltd, Pakenham, Victoria

1471 (1)

South Australian Meat Corporation, Gepps Cross, South Australia

C.   Rasjekavaonice

1595

R. J. Gilbertson Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1618

Cisco's Meats Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1735

Western Australian Lamb Marketing Board, Perth, Western Australia

1842

S. G. Allen, Pty, Ltd, Melbourne, Victoria

1889

Webb Meat Exports, Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

II.   

OVČJE MESO

A.   Klaonice i rasjekavaonice

151

Richardson's Meat Industries Ltd, Hobart, Tasmania

B.   Klaonice

155

Blayney County Council Abattoir, Blayney, New South Wales

199 (1)

Thomas Borthwick and Sons (Australasia) Ltd, Albany, Western Australia

423 (1)

S. E. Meat (Aust.) Ltd, Naracoorte, South Australia

533 (1)

Charles David Pty. Ltd, Murray Bridge, South Australia

612 (1)

Associated Meat Processors Pty. Ltd, Wodonga, Victoria

642

Metro Meat Ltd, Cootamundra, New South Wales

1027 (1)

Linley Valley Meats Pty. Ltd, Wooroloo, Western Australia

1471 (1)

South Australian Meat Corporation, Gepps Cross, South Australia

C.   Rasjekavaonice

1595

R. J. Gilbertson Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1614

Tatiara Meat Co. Pty. Ltd, Bordertown, South Australia

1618

Cisco's Meats Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1735

Western Australian Lamb Marketing Board, Perth, Western Australia

1842

S. G. Allen Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1889

Webb Meat Exports Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

III.   

HLADNJAČE

(samo paketi smrznutog mesa)

45

Corio Bay Freezers Pty. Ltd, North Geelong, Victoria

47

Watson and Son Pty. Ltd, Brisbane, Queensland

84

South Australian Meat Corporation, Gepps Cross, South Australia

132

P & O Cold Storage Ltd, Brisbane, Queensland

149

P & O Cold Storage Ltd, Melbourne, Victoria

156

Snowboy Pty. Ltd, Sydney, New South Wales

198

A. B. Oxford Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

202

Polar Cold Storage Co., Melbourne, Victoria

216

T. A. Field, Port Alma, Queensland

253

Australian Service Cold Storage Pty. Ltd, Sydney, New South Wales

274 C

Moss Vale Cold Store, Moss Vale, New South Wales

292

Port of Portland Authority, Portland, Victoria

492

W. Woodmason Cold Storage Pty. Ltd, Sydney, New South Wales

565

Port Huon Fruit Juices Pty. Ltd, South Hobart, Tasmania

651

Central Coast Coldstores, West Gosford, New South Wales

1013

P & O Cold Storage Ltd, Perth, Western Australia

1025

Port of Devonport Authority, Devonport, Tasmania

1025 A

S. P. Holman Ltd, Devonport, Tasmania

1057

Marine Board of Burnie, Burnie, Tasmania

1060

Port Adelaide Freezers Pty. Ltd, Port Adelaide, South Australia

1168

Frigmobile, Townsville, Queensland

1190

Rego Cold Storage Pty. Ltd, Scoresby, Victoria

1258

City Centre Cold Store, Sydney, New South Wales

1277

Magdem Enterprises, Hobart, Tasmania

1289

Port of Launceston Authority, Bell Bay, Tasmania

1379

Doboy Cold Stores Pty. Ltd, Brisbane, Queensland

1380

Port of Devonport Authority, Devonport, Tasmania

1439

P & O Australia Ltd (Food City), Brisbane, Queensland

1467

South Australian Cold Stores Ltd, Dry Creek, South Australia

1487

Cold Stores of Australia Pty. Ltd, North Freemantle, Western Australia

1617

Frigmobile, Cairns, Queensland

1625

Schumacher Ice Cold Pty. Ltd, Brisbane, Queensland

1662

A. B. Oxford Cold Storage Co. Pty. Ltd, Melbourne, Victoria

1692

Marine Board of Burnie, Burnie, Tasmania

2095

Frigmobile, Townsville, Queensland

2180

P. Manettas Holdings Pty. Ltd, Sydney, New South Wales

2190

Frigmobile, Pty. Ltd, Sydney, New South Wales

2325

Adelaide Cold Stores Pty. Ltd, Cavan, South Australia

2514

Wedgewood Pastries, Sydney, New South Wales


(1)  Exclus viscere.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

19


31986R2915


L 272/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.09.1986.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 2915/86

od 16. rujna 1986.

o utvrđivanju društveno-strukturalnih odredaba primjenjivih na poljoprivredu na Kanarskim otocima

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Španjolske i Portugala, a posebno njegov članak 25. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da se čitavo područje Kanarskih otoka može smatrati područjem s otežanim uvjetima gospodarenja u kojemu trajni i ozbiljni prirodni nedostaci mogu ometati poljoprivredu;

budući da su poljoprivredne strukture na Kanarskim otocima posebno neprimjerene;

budući da se stoga društveno-strukturalne mjere, ovog časa primjenjive na sva područja, a posebno na područja s otežanim uvjetima gospodarenja, trebaju proširiti kako bi obuhvatile sve Kanarske otoke, a u svrhu razvoja poljoprivrednih struktura u tom području;

budući da je, međutim, nužna Odluka Vijeća navedena u članku 155. Akta o pristupanju kako bi se odredilo trebaju li proizvodi ribarstva biti pokriveni Uredbom Vijeća (EEZ) br. 355/77 od 15. veljače 1977. o zajedničkim mjerama radi poboljšavanja uvjeta pod kojima se prerađuju i stavljaju na tržište poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3827/85 (2);

budući da je primjena gore navedenih društveno-strukturalnih mjera na Kanarske otoke sukladna općim ciljevima zajedničke poljoprivredne politike,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Zajedničke mjere uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 797/85 od 12. ožujka 1985. o poboljšanju učinkovitosti poljoprivrednih struktura (3), Uredbom (EEZ) br. 355/77 i Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1360/78 od 19. lipnja 1978. o proizvođačkim grupama i udruženjima njihovih proizvođača (4), primjenjuju se na Kanarske otoke.

2.   Stavak 1. ne podrazumijeva primjenu zajedničke mjere uvedene Uredbom (EEZ) br. 355/77 na proizvode ribarstva.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se s učinkom od 1. siječnja 1986.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 1986.

Za Vijeće

Predsjednik

M. JOPLING


(1)  SL L 51, 23.2.1977., str. 1.

(2)  SL L 372, 31.12.1985., str. 1.

(3)  SL L 93, 30.3.1985., str. 1.

(4)  SL L 166, 23.6.1978., str. 1.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

20


31987R3846


L 366/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.1987.


UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 3846/87

od 17. prosinca 1987.

o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2727/75 od 29. listopada 1975. o zajedničkoj organizaciji tržišta žitarica (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1900/87 (2), a posebno njezin članak 16., i odgovarajuće odredbe ostalih uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda,

budući da se, slijedom Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3) kombinirana nomenklatura robe, koja se temelji na usklađenom sustavu i udovoljava zahtjevima zajedničke carinske tarife i vanjskotrgovinske statistike Zajednice, počinje koristiti od 1. siječnja 1988.;

budući da bi trebalo opise proizvoda i tarifne brojeve prikazane u prilozima uredbama Komisije kojima se utvrđuju izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode, formulirati na način da se kombinirana nomenklatura koristi kao osnova;

budući da bi trebalo izraditi nomenklaturu kako bi se osigurao ujednačeni prikaz popisa poljoprivrednih proizvoda za koje se odobravaju subvencije, i jamčila primjena te nomenklature za poljoprivredne proizvode u svrhu izvoznih subvencija;

budući da je u određenim slučajevima potrebno, zbog načina funkcioniranja sustava izvoznih subvencija, napraviti pododjeljke u kombiniranoj nomenklaturi; budući da bi s ciljem određivanja tih pododjeljaka i lakšeg korištenja podataka koji se odnose na proizvode koji se nalaze unutar njih, trebalo odrediti brojčane oznake temeljene na kombiniranoj nomenklaturi;

budući da je potrebno, u slučaju kad se subvencija određuje samo za neke proizvode koji se nalaze u podbroju kombinirane nomenklature, s ciljem održanja cjelovite nomenklature za subvencije i omogućavanja računalne obrade, također navesti dio podbroja kombinirane nomenklature u vezi kojeg nije određena subvencija;

budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem relevantnih upravljačkih odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se, za korištenje u vezi s izvoznim subvencijama, uvodi nomenklatura za poljoprivredne proizvode, u daljnjem tekstu „nomenklatura za subvencije” koja se temelji na kombiniranoj nomenklaturi.

Nomenklatura za subvencije je prikazana u Prilogu.

Nomenklatura sadrži dodatne pododjeljke, uz one u kombiniranoj nomenklaturi, za potrebe opisa robe za koju su odobrene izvozne subvencije te brojeve oznaka utvrđene člankom 2.

Članak 2.

1.   Svaki podbroj nomenklature za subvenciju mora sadržavati numeričku oznaku od jedanaest uzastopnih znamenki kako slijedi:

(a)

prvih osam znamenki u numeričkoj oznaci predstavljaju odgovarajući podbroj kombiniranenomenklature;

(b)

deveta, deseta i jedanaesta znamenka određuju podbroj nomenklature za subvenciju. Ako podbroj kombinirane nomenklature nije dalje podijeljen u nomenklaturi za subvenciju, zadnje tri znamenke su „000”;

2.   Kod duhana se dodaje dvanaesta znamenka oznaci proizvoda kad se iznosi subvencije objavljuju, u svrhu utvrđivanja žetvene godine.

Članak 3.

Komisija i države članice koriste nomenklaturu za subvencije radi primjene mjera Zajednice koje se odnose na izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode, dok se brojčane oznake unose u dokumente predviđene za ovu svrhu.

Države članice mogu kombinirati nomenklaturu za subvencije s drugim nomenklaturama.

Komisija objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica potpunu verziju nomenklature za subvencije, kako slijedi iz regulatornih odredaba o izvoznim dogovorima za poljoprivredne proizvode, koja se koristi od 1. siječnja svake godine.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1988.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu, 17. prosinca 1987.

Za Komisiju

Frans ANDRIESSEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 281, 1.11.1975., str. 1.

(2)  SL L 182, 3.7.1987., str. 40.

(3)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.


PRILOG

Vidjeti: Uredbu Komisije br. 1253/2012


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

23


31990D0638


L 347/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.11.1990.


ODLUKA VIJEĆA

od 27. studenoga 1990.

o određivanju kriterija Zajednice za iskorjenjivanje i praćenje određenih bolesti životinja

(90/638/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 90/424/EEZ od 26. lipnja 1990. o troškovima u području veterinarstva (1), a posebno njezin članak 24. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da članak 24. stavak 2. Odluke 90/424/EEZ navodi da je potrebno odrediti kriterije Zajednice za financijsku potporu Zajednice za iskorjenjivanje i praćenje određenih bolesti životinja;

budući da navedeni kriteriji moraju osigurati učinkovitost tih mjera i omogućiti državama članicama da Komisiji dostave programe koji osiguravaju brzo iskorjenjivanje ili odgovarajuće praćenje bolesti o kojima je riječ,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za odobrenje u skladu s financijskom potporom, predviđenom u članku 24. stavku 1. Odluke 90/424/EEZ, programi koje Komisiji dostavljaju države članice moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

za programe iskorjenjivanja: kriterije iz Priloga I.,

za programe praćenja: kriterije iz Priloga II.

Članak 2.

Ova Odluka je upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

V. SACCOMANDI


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 19.


PRILOG I.

Kriteriji za programe iskorjenjivanja

Programi iskorjenjivanja moraju sadržavati najmanje:

1.

opis epidemiološkog stanja bolesti;

2.

analizu procijenjenih troškova i procjenu očekivanih koristi programa;

3.

očekivano trajanje programa i cilj kojeg treba postići do datuma završetka;

4.

potrebno je odrediti nadležno tijelo zaduženo za nadzor i koordinaciju odjela odgovornih za provedbu programa;

5.

opis i razgraničenje zemljopisnog i administrativnog područja na kojem se provodi program;

6.

sustav koji osigurava prijavljivanje svih sumnjivih ili potvrđenih izbijanja bolesti na predmetnom području;

7.

postupke kontrole, a posebno propise o kretanju životinja prijemljivih na bolest ili zaražene predmetnom bolešću te redoviti inspekcijski nadzor na gospodarstvima ili predmetnim područjima;

8.

sustav za registraciju gospodarstava uključenih u program;

9.

mjere za identifikaciju podrijetla životinja;

10.

različite statuse koji se primjenjuju na gospodarstva ili područja, ciljevi koje treba postići za svaki status, uvjete koji se primjenjuju za kretanje životinja između gospodarstava ili područja različitog statusa i posljedice gubitka statusa;

11.

ako je potrebno opis metoda analize, testova i uzorkovanja koje se koriste za svaku bolest;

12.

mjere koje treba poduzeti ako su rezultati testa pozitivni tijekom pregleda koji se provode u okviru programa. Takve mjere moraju uključivati sve potrebne predostrožnosti radi osiguranja brzog iskorjenjivanja bolesti, uzimajući u obzir epidemiološke podatke i metode sprečavanja specifične za tu bolest, na primjer:

(a)

klanje oboljelih ili zaraženih životinja, ili sumnjivih da su oboljele ili zaražene:

ili s uništavanjem trupova ili njihovim kasnijim korištenjem nakon prerade za namjene koje nisu za prehranu ljudi, pod uvjetom da korišteni postupci prerade omogućavaju odgovarajuća jamstva u pogledu javnog zdravlja i/ili zdravlja životinja ili

s kasnijom uporabom mesa, pod uvjetom da to ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje ljudi;

(b)

uništavanje svih proizvoda, koji mogu prenijeti bolest, ili preradu takvih proizvoda da bi se izbjegla mogućnost kontaminacije;

(c)

postupak dezinfekcije zaraženoga gospodarstva;

(d)

odabrani postupak liječenja ili sprečavanja;

(e)

postupak ponovnog uvođenja zdravih životinja na gospodarstva koja su ispražnjena nakon klanja;

(f)

uspostavljanje ugroženog područja oko zaraženoga gospodarstva;

13.

prema potrebi, pravila za odgovarajuću naknadu farmerima za zaklane životinje što je prije moguće;

14.

obvezu tijela iz točke 4. da redovito i detaljno obavješćuje službe Komisije.


PRILOG II.

Kriteriji za programe kontrole

Programi praćenja moraju sadržavati barem sljedeće:

1.

kriterije iz točaka od 1. do 9., 12., 13. i 14. Priloga I.;

2.

sustav praćenja utemeljen na serološkim, mikrobiološkim, patološkim ili epidemiološkim analizama ili na bilo kojoj drugoj metodi odgovarajućoj za pojedinu bolest;

3.

sustav koji omogućava kontrolu odsutnosti bolesti uzimajući u obzir njene epidemiološke karakteristike.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

26


31992D0486


L 291/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.09.1992.


ODLUKA KOMISIJE

od 25. rujna 1992.

o utvrđivanju načina suradnje između centra domaćina Animo i država članica

(92/486/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/60/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je 19. srpnja 1991. Komisija donijela Odluku 91/398/EEZ o računalnoj mreži za povezivanje veterinarskih tijela (Animo) (3), a 2. srpnja 1992. Odluku 92/373/EEZ o određivanju centra domaćina Animo (4);

budući da, radi osiguravanja djelovanja računalne mreže Animo, treba donijeti odredbu o usklađivanju oblika suradnje između centra domaćina Animo i država članica;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Svaka država članica, u skladu sa svojim nacionalnim pravilima, određuje tijelo odgovorno za koordinaciju između tijela svake države članice.

Koordinacijsko tijelo sklapa ugovor s Eurokomom za korištenje centra domaćina. Ugovor se potpisuje u skladu s nacionalnim pravilima.

Članak 2.

Nadležna tijela država članica osiguravaju da su ugovori koji se spominju u članku 1.:

valjani do 1. srpnja 1995.,

uključuju klauzulu o godišnjem revidiranju,

uključuju klauzulu o prestanku valjanosti koja podliježe otkaznom roku od šest mjeseci,

uključuju obvezivanje Eurokoma radi stavljanja u funkciju svih tehničkih zahtjeva predviđenih Prilogom Odluci Komisije 91/638/EEZ (5), temeljeno na tehničkom pristupu koji je Eurokom predložio u svojoj ponudi. Mogući srodan posao za Eurokom, uključujući posao za svaku državu članicu koji se odnosi na provedbu sustava u svakoj državi članici i posao vođenja projekta, podložan je odvojenim obvezama,

vode računa o sljedećim financijskim aspektima:

(a)

ECU 300 godišnje po lokalnoj jedinici kako je navedeno u Odluci Komisije 92/175/EEZ (6);

(b)

komunikacijskim troškovima koji se međusobno razlikuju prema prisutnosti ili odsutnosti nacionalnog centra domaćina i predstavljanju najbolje cijene dobivene preko Eurokoma od pružatelja komunikacijskih usluga.

Članak 3.

Države članice obvezuju se zastupati da se klauzula o prestanku valjanosti koja se spominje u trećoj alineji članka 2. odredi isključivo u skladu s postupkom iz članka 20. stavka 3. Direktive 90/425/EEZ.

Članak 4.

Ukupna godišnja naknada koja proizlazi iz troškova sudjelovanja u mreži, koja se spominje u točki (a) pete alineje članka 2., koja ne prelazi svotu određenu za prvu godinu, te njena podjela između država članica, revidira se prije 1. srpnja 1993. Međutim, maksimalna cijena za svaku državu članicu za svaku od druge i treće ugovorne godine ne smije se podići za više od 10 % cijene za prvu godinu.

Članak 5.

Ako se tijekom provedbe sustava utvrdi da se pojavila situacija, posebno u odnosu na financijske odredbe, nedosljedna ciljevima ove Odluke, Komisija poduzima nužne mjere u skladu s postupkom iz članka 42. Odluke Vijeća 90/424/EEZ (7).

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 75.

(3)  SL L 221, 9.8.1991., str. 30.

(4)  SL L 195, 14.7.1992., str. 31.

(5)  SL L 343, 13.12.1991., str. 48.

(6)  SL L 80, 25.3.1992., str. 1.

(7)  SL L 224, 18.8.1990., str. 19.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

28


31992D0563


L 361/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.11.1992.


ODLUKA KOMISIJE

od 19. studenoga 1992.

o bazi podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice, predviđene projektom Shift

(92/563/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka pri uvozu (projekt Shift) i o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 92/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ te stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da je, kako bi se uspostavila i učinkovito koristila baza podataka iz članka 1. i Priloga II. stavka 1. Odluci 92/438/EEZ, potrebno odrediti obilježja, sadržaj i uvjete uspostavljanja i korištenja te baze podataka;

budući da je razvoj korisničkog sustava za bazu podataka Zajednice odgovornost Komisije i da u obzir uzima operativne sustave koji se koriste u državama članicama;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe primjene ove Odluke, „baza podataka Zajednice” znači baza podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji dolaze iz trećih zemalja.

2.   Baza podataka mora biti razmjerna. Korisnik mora imati mogućnost koristi od brzog i jednostavnog pristupa podacima koji su potrebni za provjere.

Članak 2.

Baza podataka Zajednice uključuje podatke iz članka 4. stavka 1. Odluke 92/438/EEZ. Nadalje, ona uključuje posebne uvozne uvjete koji se primjenjuju na državu članicu ili dio države članice i određene objekte.

Članak 3.

1.   Komisija je odgovorna za razvoj korisničkog sustava za bazu podataka Zajednice.

2.   Razvoj iz stavka 1. uključuje:

opis strukture baze podataka Zajednice,

definiciju i realizaciju funkcija tehničke primjene potrebnih za njezino korištenje.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 25.8.1992., str. 27.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

29


31993D0070


L 025/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.1992.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. prosinca 1992.

o kodiranju poruke „Animo”

(93/70/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/65/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je radi osiguranja funkcioniranja mreže Komisija 3. prosinca 1991. donijela Odluku 91/637/EEZ o predlošku poruke koja se šalje putem računalne mreže „Animo” (3);

budući da je potrebno radi brzog razumijevanja poruke „Animo” i učinkovite zaštite zdravlja životinja odrediti kodove koji će se koristiti za robu iz točke 4. Priloga Odluci 91/637/EEZ;

budući da prisutnost nekih živih životinja i proizvoda u šifrantu, određenom u ovoj Odluci, sama po sebi ne podrazumijeva da poruka mora biti poslana putem računalne mreže „Animo”;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kodovi koji se koriste za robu iz točke 4. prve alineje Priloga Odluci 91/637/EEZ određeni su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(3)  SL L 343, 13.12.1991., str. 46.


PRILOG

NAZIVI I BROJEVI ZA ROBU KOJI SE KORISTE U PORUCI ANIMO

KOPITARI (1) (oznaka KN: 0101)

registrirani konji …

21.01.01.09

konji za uzgoj i proizvodnju …

21.01.01.01

konji za klanje …

21.01.01.02

konji za privremeni prihvat …

21.01.01.10

ostali kopitari …

21.01.09

GOVEDA (oznaka KN: 0102)

telad mlađa od 15 dana …

21.02.01

goveda za uzgoj …

21.02.02

goveda za proizvodnju …

21.02.04

goveda za klanje …

21.02.03

ostala goveda …

21.02.09

OVCE I KOZE (oznaka KN: 0104)

ovce za uzgoj …

21.03.02

ovce za tov …

21.03.01

ovce za klanje …

21.03.03

koze za uzgoj …

21.04.02

koze za tov …

21.04.01

koze za klanje …

21.04.03

SVINJE (oznaka KN: 0103)

svinje za uzgoj …

21.05.02

svinje za proizvodnju …

21.05.01

svinje za klanje …

21.05.03

PERAD (2) (oznaka KN: 0105 ili 0106)

jednodnevni pilići (20 ili više jedinica) …

22.01.09

perad za uzgoj i proizvodnju (20 ili više jedinica) …

22.02.09

perad za obnovu populacije divljači (20 ili više jedinica) …

22.04.09

perad u serijama do 20 jedinica …

22.09.09

perad za klanje …

22.03.09

ŽIVE RIBE (3) (oznaka KN: 0301)

osjetljive vrste riba …

23.04.01.09

ostale vrste riba …

23.04.02

RAKOVI (3) (oznaka KN: 0306)

prijemljive vrste rakova …

23.04.03.09

ostale vrste rakova …

23.04.04

MEKUŠCI (3) (oznaka KN: 0307)

prijemljive vrste mekušaca …

23.04.05.09

ostale vrste mekušaca …

23.04.06

IKRA I GAMETE ŽIVIH RIBA (3) (oznaka KN: 0301)

ikra i gamete prijemljivih vrsta …

23.06.01

ikra i gamete drugih vrsta …

23.06.09

JAJA ZA VALENJE (oznaka KN: 0407 00 11 ili 0407 00 19)

jaja za valenje u serijama do 20 jedinica …

41.01.01

jaja za valenje u serijama do 20 jedinica …

41.01.02

SJEME-JAJNE STANICE-ZAMECI (oznaka KN: 0511)

sjeme goveda …

46.01.01

sjeme svinja …

46.01.02

sjeme drugih vrsta:

 

konja …

46.01.09.01

ovaca …

46.01.09.02

koza …

46.01.09.03

ostalo (4)

46.01.09.99

jajne stanice goveda …

46.02.01

jajne stanice ostalih vrsta:

 

svinja …

46.02.09.01

konja …

46.02.09.02

ovaca …

46.02.09.03

koza …

46.02.09.04

ostalo (4)

46.02.09.99

zameci goveda …

46.03.01

zameci drugih vrsta:

 

svinja …

46.03.09.01

konja …

46.03.09.02

ovaca …

46.03.09.03

koza …

46.03.09.04

ostalo (4)

46.03.09.99

OSTALI SISAVCI (5) (oznaka KN: 0106)

Primati

11.01

—   Parnoprstaši:

Preživači

šupljorošci …

11.03.01.01

rašljoroga antilopa …

11.03.01.02

žirafe …

11.03.01.03

pravi jeleni …

11.03.01.04

ostali preživači …

11.03.01.05

Deve

deve i ljame …

11.03.02

Nepreživači

vodeni konj …

11.03.03.01

svinje staroga svijeta …

11.03.03.03

ostale svinje …

11.03.03.02

—   Neparnoprstaši:

nosorozi …

11.04.01

tapiri …

11.04.02

Sirene (morske krave)

11.05

Pećinari (Hyracoidea)

11.06

—   Surlaši:

afrički slon …

11.07.01

azijski slon …

11.07.02

—   Cjevozupci:

afrički mravojed …

11.08.01

—   Zvijeri:

mačke

mačke (6)

11.09.01

ostale mačke …

11.09.02

Psi

psi (6)

11.09.03

ostali psi …

11.09.04

Ostale zvijeri

hijene …

11.09.05

cibetke i genetke (viverridae) …

11.09.06

kune …

11.09.07

rakuni …

11.09.08

medvjedi …

11.09.09

—   Perajari:

pravi tuljani …

11.10.01

ušati tuljani …

11.10.03

morževi …

11.10.02

kitovi

11.11

—   glodavci:

prasenca …

11.12.01.01

bodljikava prasad …

11.12.01.99

štakori i miševi …

11.12.02

ostali mišoliki glodavci …

11.12.02.99

vjeverice …

11.12.03

—   Dvojezupci:

zečevi za obnovu populacije …

11.12.04.01

ostali zečevi …

11.12.04.02

divlji zec …

11.12.04.03

zečevi zvizdači …

11.12.04.04

ljuskavci ili pangolini

11.13

krezubice

11.14

šišmiši ili netopiri

11.15

kukcojedi

11.16

kožuškari

11.17

tobolčari

11.18

jednootvorni sisavci

11.19

OSTALE PTICE (5) (oznaka KN: 0106)

patkarice ili gušćarice

12.16

srpokrilke

12.06

kivikalci ili kiviji

12.23

širokljunke

12.07

pravi kazuari

12.24

šljukarice

12.13

rodarice

12.17

mišjakinje

12.05

golubčarke

12.11

modrivrane

12.03

kukavice

12.09

sokolovke

12.15

kokoške

12.14

plijenori

12.21

vrapčarke

12.01

pelikanke

12.18

djetlovke

12.02

gnjurci

12.20

bubnjavke

12.19

papigašice

12.10

nandui

12.25

pingvinke

12.27

sovovke

12.08

nojevke

12.26

tinamuovke

12.22

trogoni

12.04

REPTILI (5) (oznaka KN: 0106)

ljuskaši

13.01

zmije

13.02

krokodili

13.04

—   Kornjače:

morske kornjače: …

13.03.01

druge kornjače …

13.03.09

VODOZEMCI (5) (oznaka KN: 0106)

—   žabe:

prave žabe …

14.01.01

druge žabe …

14.01.99

repaši

14.02

drugi repaši

14.03

OSTALI KRALJEŽNJACI (5) (oznaka KN: 0106) …

19.01

BESKRALJEŽNJACI (5) (oznaka KN: 0106)

—   Kukci:

pčela matica …

24.01.01

pčele …

24.01.02

svilac …

24.01.03

ostali kukci …

24.01.99

ostali beskralježnjaci

24.02

ŽIVOTINJSKI OTPAD (7) (oznaka KN: 0511)

neobrađeni materijal visokog rizika …

49.01

obrađeni materijal visokog rizika …

49.02

neobrađeni materijal niskog rizika …

49.03

obrađeni materijal niskog rizika …

49.04

ŽLIJEZDE I ORGANI (8) (oznaka KN: 0510)

za farmaceutsku industriju …

48.07.01


(1)  Kopitari (uključujući zebre) ili magareće vrste ili mladunčad ili križance tih vrsta.

(2)  Kokoši, purani, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani i jarebice.

(3)  U pogledu bolesti s popisa I. i II. Priloga Direktivi Vijeća 91/67/EEZ.

(4)  Navedite jesu li životinje poslane:

(a)

iz ili u tijelo, institut ili centar koji je odobrilo nadležno tijelo;

(b)

u zoološki vrt.

(5)  Navedite jesu li poslane životinje:

(a)

za uzgoj;

(b)

poslane iz ili u tijelo, institut ili centar koji je odobrilo nadležno tijelo;

(c)

poslane zoološkom vrtu;

(d)

poslane za potrebe cirkusa ili sajmova.

(6)  Navedite jesu li životinje koje se šalju:

(a)

mlađe od tri mjeseca;

(b)

stare tri mjeseca ili više.

(7)  U skladu s definicijom iz članka 2. stavka 1. Direktive Vijeća 90/667/EEZ.

(8)  Navedeni u članku 1. stavku (a) Odluke Komisije 92/183/EEZ.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

34


31993D0152


L 059/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.02.1993.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 1993.

o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja

(93/152/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 92/65/EEZ (2), a posebno njezin Prilog III.,

budući da Prilog III. Direktivi 90/539/EEZ navodi da Komisija može odrediti kriterije za korištenje cjepiva protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja;

budući da navedeni kriteriji moraju jamčiti da živa oslabljena i inaktivirana cjepiva, koja se upotrebljavaju u programima redovitog cijepljenja, udovoljavaju određenim zahtjevima koji se odnose na indeks intracerebralne patogenosti (ICPI) u pogledu soja virusa newcastleske bolesti koji se koristi u navedenim cjepivima;

budući da bi bilo poželjno da se jasno odredi razina indeksa intracerebralne patogenosti sojeva virusa koji se upotrebljavaju u proizvodnji cjepiva;

budući da je obavljeno savjetovanje sa Znanstvenim veterinarskim odborom i Stalnim veterinarskim odborom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za uporabu u redovitim programima cijepljenja:

(a)

živa oslabljena cjepiva protiv newcastleske bolesti pripremaju se od soja virusa newcastleske bolesti, čiji je sjemenski soj virusa testiran i pokazao je da ima indeks intracerebralne patogenosti (ICPI):

i.

manje od 0,4, ako se na svaku pticu pri testiranju indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI) ne primijeni manje od 107 EID50;

ili

ii.

manje od 0,5, ako se na svaku pticu pri testiranju indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI) ne primijeni manje od 108 EID50;

(b)

inaktivirano cjepivo protiv newcastleske bolesti priprema se iz sojeva virusa newcastleske bolesti, čiji je sjemenski soj cijepnog virusa testiran i pokazao je da ima indeks intracerebralne patogenosti (ICPI) niži od 0,7, ako se na svaku pticu pri testiranju indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI) ne primijeni manje od 108 EID50.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 1995.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 1993.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 303, 31.10.1990., str. 6.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

35


31993D0510


L 238/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.09.1993.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. rujna 1993.

o izmjeni Odluke Komisije 93/197/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju

(93/510/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/36/EEZ (2), a posebno njezin članak 15. točku (a) i članak 16.,

budući da Odluka Komisije 93/197/EEZ (3) utvrđuje uvjete zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju;

budući da se, u skladu s ovom odlukom, kopitari mogu uvoziti u Zajednicu samo ako su tijekom određenog razdoblja boravili u objektima pod veterinarskim nadzorom u trećoj zemlji otpreme; budući da su se pojavile teškoće jer su životinje cijelo razdoblje morale proboraviti u trećoj zemlji otpreme;

budući da treba odrediti da nije potrebno boraviti čitavo razdoblje u trećoj zemlji otpreme ako su kopitari uvezeni izravno iz Zajednice; budući da je stoga potrebno izmijeniti Odluku 93/197/EEZ;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 93/197/EEZ mijenja se kako slijedi:

U točki (d) odjeljka III. veterinarskih certifikata A, B, C, D i E, tekst u zagradama zamjenjuje se s „ili od rođenja ako je životinja mlađa od tri mjeseca ili od ulaza ako je uvezena izravno iz Europske zajednice tijekom prethodna tri mjeseca.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. rujna 1993.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

(2)  SL L 157, 10.6.1992., str. 28.

(3)  SL L 86, 6.4.1993., str. 16.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

36


31994D0034


L 021/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.01.1994.


ODLUKA KOMISIJE

od 24. siječnja 1994.

o provedbi računalne mreže Animo

(94/34/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je Komisija donijela nekoliko odluka o računalnoj mreži Animo, a posebno Odluku 91/398/EEZ od 19. srpnja 1991. o računalnoj mreži za povezivanje veterinarskih tijela (Animo) (3), Odluku 92/486/EEZ od 25. rujna 1992. o uspostavljanju načina suradnje između centra domaćina Animo i država članica (4) i Odluku 93/227/EEZ od 5. travnja 1993. o privremenom uspostavljanju računalne mreže Animo u Italiji (5);

budući da računalna mreža Animo sada radi u većem dijelu Zajednice;

budući da je cilj da mreža radi u čitavoj Zajednici, budući da je stoga potrebno odrediti rokove za početak provođenja sustava kao cjeline;

budući da je potrebno, međutim, utvrditi pravila koja se primjenjuju u slučaju da država članica nije u mogućnosti u potpunosti sudjelovati u mreži;

budući da ova Odluka ne dovodi u pitanje prethodne odredbe koje se odnose na računalni sustav Animo, a posebno one sadržane u odlukama 92/486/EEZ i 93/227/EEZ;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice osiguravaju da se njihove središnje jedinice priključe na mrežu Animo (slanje i primanje svih poruka, predviđenih na temelju sustava Animo) najkasnije do 1. veljače 1994.

Članak 2.

Države članice osiguravaju da se sve njihove lokalne jedinice i granične inspekcijske postaje priključe na mrežu Animo najkasnije do 1. lipnja 1994.

Članak 3.

Ako država članica ne može, u skladu s člankom 1., koristiti računalnu mrežu Animo od 1. veljače 1994., središnje tijelo te države članice šalje faksom središnjem tijelu države odredišta sve poruke koje je trebao poslati sustav Animo.

Članak 4.

Ako lokalna jedinica u državi članici ne može koristiti računalnu mrežu Animo od 1. lipnja 1994., središnje tijelo te države članice osigurava da sve poruke koje je ta jedinica trebala uputiti putem sustava Animo preuzme središnja jedinica.

Članak 5.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ranije odredbe koje se odnose na sustav Animo, a posebno one sadržane u odlukama 92/486/EEZ i 93/227/EEZ.

Članak 6.

Stanje u vezi s provedbom sustava Animo preispitat će se u ožujku 1994.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. siječnja 1994.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(3)  SL L 221, 9.8.1991., str. 30.

(4)  SL L 291, 7.10.1992., str. 20.

(5)  SL L 97, 23.4.1993., str. 31.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

37


31994D0113


L 053/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.02.1994.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 1994.

o izmjeni Direktive Vijeća 89/556/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

(94/113/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 93/52/EEZ (2), a posebno njezin članak 16.,

budući da su u članku 1. Direktive 89/556/EEZ zameci dobiveni određenim tehnikama isključeni iz područja primjene te Direktive; budući da se zameci koji se podvrgavaju tehnikama koje uključuju prodiranje u zona pellucida i oni dobiveni oplodnjom in vitro mogu stavljati na tržište ili uvoziti pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima Direktive 89/556/EEZ, uz određene dodatne zaštitne mjere;

budući da je područje primjene Direktive 89/556/EEZ prošireno Direktivom 93/52/EEZ kako bi uključivalo i zametke goveda osim onih dobivenih transplantacijom nukleusa;

budući da je potrebno izmijeniti priloge Direktivi kako bi se utvrdile dodatne mjere zaštite za takve zametke;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi Direktivi 89/556/EEZ izmjenjuju se kako je prikazano u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. ožujka 1994.

Ona se ne primjenjuje na zametke prikupljene, prerađene i uskladištene prije 1. ožujka 1994.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 1994.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 302, 19.10.1989., str. 1.

(2)  SL L 175, 19.7.1993., str. 21.


PRILOG

1.   U Prilogu A poglavlju I., naslov se zamjenjuje s: „Uvjeti za odobravanje jedinica za prikupljanje i proizvodnju zametaka”.

2.   U Prilogu A poglavlju I. stavku (d) dodaje se sljedeće:

„—

u slučaju kada je potrebno provesti mikromanipulaciju zametaka koja zahtijeva prodiranje u zona pellucida, postupak se mora obaviti u odgovarajućim jedinicama za laminarno strujanje koje moraju biti dobro očišćene i dezinficirane između pojedinih serija zametaka.”

3.   U Prilogu A poglavlju I., nakon stavka (e) dodaje se sljedeće:

„Nadalje, kako bi se odobrilo neku jedinicu za proizvodnju i preradu zametaka dobivenih oplodnjom in vitro i/ili od kulture in vitro, jedinica za proizvodnju zametaka mora udovoljavati sljedećim dodatnih zahtjevima:

(f)

osoblje mora biti stručno osposobljeno za odgovarajuća pitanja suzbijanja bolesti i laboratorijskih tehnika, posebno u postupcima pri radu u sterilnim uvjetima;

(g)

mora imati na raspolaganju prerađivački laboratorij na stalnom mjestu, koji mora:

imati odgovarajuću opremu i uređaje, uključujući posebnu prostoriju za uzimanje jajnih stanica iz jajovoda, te zasebne prostorije ili prostore za preradu jajnih stanica i zametaka, kao i za pohranu zametaka,

imati uređaj za laminarno strujanje za preradu svih jajnih stanica, sjemena i zametaka; međutim centrifugiranje sjemena može se provoditi izvan uređaja za laminarno strujanje, pod uvjetom da su poduzete sve higijenske mjere predostrožnosti;

(h)

u slučaju kada se jajne stanice i ostala tkiva prikupljaju u klaonici, ona mora imati na raspolaganju odgovarajuću opremu za prikupljanje i prijevoz jajovoda i drugih tkiva do prerađivačkog laboratorija na higijenski i siguran način.”

4.   U Prilogu A poglavlju II., u naslovu iza „prikupljanje” dodaje se: „ili proizvodnja”.

5.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 1., podstavku (e) dodaje se sljedeće:

„Svi mediji i otopine moraju se sterilizirati odobrenim metodama prema preporukama priručnika Međunarodnog društva za prijenos zametaka (IETS). Antibiotici se mogu dodavati medijima u skladu s priručnikom IETS-a.”

6.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 1., u podstavku (j) iza „mikroskopskog ispitivanja” dodaje se „kod povećanja od najmanje 50 puta”.

7.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 1., dodaje se u podstavku (j):

„Svaka mikromanipulacija koja zahtijeva prodiranje u zona pellucida mora se provoditi u jedinicama koje su odobrene za tu svrhu, i nakon posljednjega pranja i pregleda. Takve se mikromanipulacije smiju provoditi samo na zametku koji ima intaktnu zona pellucida.”

8.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 1., u podstavku (o) dodaje se sljedeća alineja:

„—

pojedinosti mikromanipulacijskih tehnika koje se provode na zamecima, a uključuju prodiranje u zona pellucida ili druge tehnike kao što su oplodnja in vitro i/ili kultiviranje in vitro. U slučaju zametaka dobivenih oplodnjom in vitro, identifikacija zametaka se može provesti na temelju pojedine serije zametaka, ali mora sadržavati podatke o datumu i mjestu prikupljanja jajovoda i/ili jajnih stanica. Pri tom mora biti moguće identificirati stado podrijetla životinja donora.”

9.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 1., nakon podstavka (o) dodaje se sljedeće:

„Uvjeti utvrđeni u podstavcima od (a) do (o) primjenjuju se, prema potrebi, na prikupljanje, preradu, pohranu i prijevoz jajovoda, jajnih stanica i drugih tkiva za korištenje u oplodnji in vitro i/ili kultiviranju in vitro. Povrh toga primjenjuju se sljedeći dodatni uvjeti:

(p)

kad se jajovodi i druga tkiva prikupljaju u klaonici, potrebno je da je klaonica službeno ovlaštena i pod nadzorom službenoga veterinara koji je odgovoran obaviti ante i post mortem kontrolu donora;

(q)

materijali i oprema koji dolaze u izravan dodir s jajovodima i drugim tkivima moraju se sterilizirati prije uporabe i koristiti poslije sterilizacije isključivo za te svrhe. Za jajne stanice i zametke iz drugih serija životinja donora mora se koristiti zasebna oprema;

(r)

jajovodi i druga tkiva smiju se unijeti u prerađivački laboratorij tek nakon završetka post-mortem kontrole pojedine serije zametaka. Ako je pronađena neka bolest u pojedinoj seriji donora, ili u drugim životinjama zaklanim u toj klaonici toga dana, sva tkiva iz te serije moraju se pronaći i odbaciti;

(s)

postupak pranja i ispitivanja utvrđen u podstavcima (i) i (j) provodi se nakon dovršenog postupka kultiviranja;

(t)

svaka mikromanipulacija koja uključuje prodiranje u zona pellucida provodi se u skladu s odredbama podstavka (j), nakon što su dovršeni postupci utvrđeni u podstavku (s);

(u)

u istoj ampuli/pipeti smiju se pohraniti jedino zameci iz iste serije donora.”

10.   U Prilogu A poglavlju II. stavku 2., riječi „ili proizvodnja” dodaju se nakon riječi „prikupljanje”.

11.   Prilog B se mijenja i glasi:

„PRILOG B

KRITERIJI KOJI SE PRIMJENJUJU NA ŽIVOTINJE DONORE

1.   Za potrebe prikupljanja zametaka, životinje donori moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

(a)

one su morale najmanje prethodnih šest mjeseci provesti na području Zajednice ili u trećoj zemlji gdje se prikupljaju zameci;

(b)

najmanje 30 dana prije prikupljanja zametaka morale su provesti u stadu podrijetla;

(c)

one moraju potjecati iz stada koja su:

službeno slobodna od tuberkuloze,

službeno slobodna od bruceloze ili slobodna od bruceloze,

slobodna od enzootske goveđe leukoze

odstupajući od treće alineje, one mogu potjecati iz jednog ili više stada u kojem (kojima), doduše, postoji enzootska goveđa leukoza, ali za koje (koja) su dobivene veterinarske potvrde iz kojih proizlazi da tijekom posljednje tri godine nije bilo kliničkih slučajeva enzootske goveđe leukoze;

(d)

tijekom prethodne godine one se nisu držale u stadu (ili stadima) u kojima je bilo kliničkih simptoma zaraznog goveđeg rinotraheitisa/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa.

2.   Na dan uzimanja zametaka, krava donor:

(a)

mora biti s gospodarstva koje nije pod bilo kakvim veterinarskim mjerama zabrane ili karantene;

(b)

ne pokazuje bilo kakve kliničke simptome bolesti.

3.   Osim toga, gore navedeni uvjeti se primjenjuju i na žive životinje predviđene za donore, od kojih će se jajne stanice dobivati ispiranjem ili odstranjivanjem jajnika.

4.   U slučaju donora za jajnike i ostala tkiva koji se uzimaju poslije klanja u klaonici, životinje ne smiju biti određene za klanje kao dio nacionalnoga programa suzbijanja bolesti niti smiju biti s gospodarstva na koje se primjenjuju zabrane zbog bolesti životinja.

5.   Klaonica u kojoj se jajnici i ostala tkiva uzimaju ne smije se nalaziti u zoni na koju se primjenjuju mjere zabrane ili karantene.”

12.   U potvrdi u Prilogu C odjeljku 12. umeće se sljedeće:

„(1) (d)

Zameci dobiveni prirodnom/in vitro(2) oplodnjom i koji su/nisu(2) podvrgnuti prodiranju u zona pellucida.”

13.   U potvrdi u Prilogu C, brišu se riječi nakon „89/556/EEZ” u stavku 13. točki (a).

14.   Sljedeće se umeće kao bilješke na dnu stranice Prilogu C:

„(1)

Ovo se ne mora ispuniti za zametke uzete, prerađene i uskladištene do 1. ožujka 1994.

(2)

Nepotrebno prekrižiti.”


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

40


31994D0953


L 371/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.1994.


ODLUKA KOMISIJE

od 20. prosinca 1994.

o trećoj izmjeni Direktive Vijeća 91/68/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice

(94/953/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (1), kako je izmijenjena Aktom o uvjetima pristupanja Kraljevine Norveške, Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i o prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija, a posebno njezin Prilog A, poglavlje I., odjeljak II., točku 2. podtočku i.,

budući da Prilog A, poglavlje I., odjeljak II. točka 2. podtočka i. Direktive 91/68/EEZ utvrđuje da se moraju provoditi nasumične kontrole na gospodarstvima u bilo kojoj državi članici ili regiji službeno slobodnoj od bruceloze s ciljem osiguranja da ta država članica ili regija ostaje i nadalje slobodna od te bolesti;

budući da, kao rezultat preispitivanja ove odredbe, koja se morala provesti prije stupanja na snagu Ugovora o pristupanju, treba predvidjeti naizmjenične nasumične kontrole, počevši od druge godine nakon što je država članica ili regija priznata kao slobodna od bruceloze;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog A, poglavlje I., odjeljak II. točka 2. podtočka i. Direktive 91/68/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

u prvoj godini nakon priznavanja države članice ili regije službeno slobodnom od bruceloze (Br. melitensis), nasumične kontrole provedene bilo na razini gospodarstva ili klaonice pokazuju sa stupnjem pouzdanosti od 99 % da je manje od 0,2 % gospodarstava bilo zaraženo ili je barem 10 % ovaca i koza u dobi starijoj od šest mjeseci bilo podvrgnuto ispitivanju, provedenom u skladu s Prilogom C, s negativnim rezultatima,

godišnje, od druge godine nakon priznavanja države članice ili područja službeno slobodnim od bruceloze (Br. melitensis), nasumične kontrole provedene bilo na razini gospodarstva ili klaonice pokazuju sa stupnjem pouzdanosti od 95 % da je manje od 0,2 % gospodarstava bilo

zaraženo ili je barem 5 % ovaca i koza u dobi starijoj od šest mjeseci bilo podvrgnuto ispitivanju, provedenom u skladu s Prilogom C, s negativnim rezultatima,

odredbe utvrđene u gornje dvije alineje mogu se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 1995.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 1994.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

41


31995D0099


L 076/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.03.1995.


ODLUKA KOMISIJE

od 27. ožujka 1995.

o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza

(95/99/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 19. točku ii.,

budući da je u skladu s Odlukom Komisije 93/195/EEZ (2), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 94/561/EZ (3), ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza ograničen na konje koji se drže u trećoj zemlji manje od 30 dana;

budući da zbog lakšeg sudjelovanja konja koji potječu iz Zajednice na Olimpijskim igrama u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine i u pripremnim događanjima, spomenuto razdoblje treba produljiti na manje od 90 dana;

budući da su mjere iz ove Odluke u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 93/195/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

U članku 1. se dodaje sljedeća alineja:

„—

su sudjelovali na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine ili u pripremnim događanjima planiranim za kolovoz 1995. u Atlanti i ispunjavaju uvjete propisane za zdravstveni certifikat u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu III. ovoj Odluci.”

2.

Dodaje se sljedeći Prilog:

„PRILOG III.

Image

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 1995.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

(2)  SL L 86, 6.4.1993., str. 1.

(3)  SL L 214, 19.8.1994., str. 17.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

44


31996D0081


L 019/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.01.1996.


ODLUKA KOMISIJE

od 12. siječnja 1996.

o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ i 94/467/EZ u vezi s kategorijama mužjaka kopitara na koje se primjenjuju zahtjevi u vezi s arteritisom konja

(Tekst značajan za EGP)

(96/81/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 15. točku (b) podtočku ii., članak 16. te članak 19. podtočku ii.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (2), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (c),

budući da su Odlukom Komisije 95/329/EZ (3), slijedeći savjet Znanstvenog veterinarskog odbora, utvrđene kategorije mužjaka kopitara na koje bi se trebali primijeniti zahtjevi u vezi s arteritisom konja;

budući da su uvjeti zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za privremeni ulazak registriranih konja i uvoz registriranih kopitara te kopitara za uzgoj i proizvodnju utvrđeni odlukama Komisije 92/260/EEZ (4) odnosno 93/197/EEZ (5), obje kako su zadnje izmijenjene Odlukom Komisije 95/323/EZ (6), a za uvoz kopitara za klanje Odlukom Komisije 93/196/EEZ (7), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 95/322/EZ (8);

budući da su Odlukom Komisije 94/467/EZ (9) utvrđena zdravstvena jamstva za prijevoz kopitara iz jedne treće države u drugu u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (c) Direktive 91/496/EEZ;

budući da je stoga potrebno izmijeniti odluke 92/260/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ i 94/467/EZ sukladno navedenom;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U svakom od zdravstvenih certifikata A, B, C, D i E Priloga II. Odluci 92/260/EEZ, stavak (e) točka v. poglavlja „III. Podaci o zdravlju” zamjenjuje se sljedećim:

„v.

u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana ili je u posljednjih šest mjeseci službeno zabilježen arteritis konja (3);

ili

je životinja testirana (4) putem uzorka krvi uzetog u roku od 21 dana od izvoza dana … (5) testom neutralizacije virusa na arteritis konja s negativnim rezultatom kod razrjeđenja od 1 naprama 4;

ili

je alikvot njegovog ukupnog sjemena uzet u roku od 21 dana od izvoza dana … (5) ispitan testom izolacije virusa na arteritis konja s negativnim rezultatom (3) (4);

ili

je životinja cijepljena dana … (5) protiv arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od nadležnih vlasti, u skladu sa sljedećim programom za početno cijepljenje te je redovno docjepljivana (3) (4).

Programi za početno cijepljenje protiv arteritisa konja:

Upute: Precrtajte programe cijepljenja koji se ne odnose na gore opisane životinje.

(a)

Cijepljenje je izvršeno na dan kad je uzet uzorak krvi koji se kasnije pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(b)

Cijepljenje je izvršeno tijekom izolacije od najviše 15 dana pod službenim veterinarskim nadzorom, počevši na dan kad je uzet uzorak krvi koji se tijekom tog razdoblja pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(c)

Cijepljenje je izvršeno u dobi životinje od 180 do 270 dana, tijekom razdoblja izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom razdoblja izolacije dva uzorka krvi uzeta u razmaku od najmanje 10 dana su pokazala stabilan ili opadajući titar na antitijela na testu neutralizacije virusa za arteritis konja;”.

Članak 2.

Odluka 93/196/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

Stavak (e) točka v. poglavlja „III. Podaci o zdravlju” Priloga I. se briše.

2.

Stavak (e) točka v. poglavlja „III. Podaci o zdravlju” Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:

„v.

u slučaju da gore opisana pošiljka kopitara uključuje nekastrirane mužjake starije od 180 dana, ili u posljednjih šest mjeseci nije službeno zabilježen arteritis konja (4),

ili

su nekastrirani mužjaci testirani putem uzoraka krvi uzetih u roku od 21 dana od izvoza dana … (5) testom neutralizacije virusa na arteritis konja s negativnim rezultatom kod razrjeđenja od 1 naprama 4 u svim slučajevima (4),

ili

je alikvot njihovog ukupnog sjemena uzet u roku od 21 dana od izvoza dana … (5) ispitan testom izolacije virusa za arteritis konja s negativnim rezultatom u svim slučajevima (4),

ili

su nekastrirani mužjaci cijepljeni dana … (5) protiv arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od nadležnih vlasti, u skladu sa sljedećim programom za početno cijepljenje te su redovno docjepljivani (4);

Programi za početno cijepljenje protiv arteritisa konja:

 

Upute: Precrtajte programe cijepljenja koji se ne odnose na gore opisane životinje.

 

Potvrdite podupiruću certifikaciju o testiranju prije cijepljenja, cijepljenje i docjepljivanje.

 

Gdje je to primjereno, točno navedite individualni program cijepljenja za identificirane životinje.

(a)

Cijepljenje je izvršeno na dan kad je uzet uzorak krvi koji se kasnije pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(b)

Cijepljenje je izvršeno tijekom izolacije od najviše 15 dana pod službenim veterinarskim nadzorom, počevši na dan kad je uzet uzorak krvi koji se tijekom tog razdoblja pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(c)

Cijepljenje je izvršeno u dobi životinje od 180 do 270 dana, tijekom razdoblja izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom razdoblja izolacije dva uzorka krvi uzeta u razmaku od najmanje 10 dana su pokazala stabilan ili opadajući titar na antitijela na testu neutralizacije virusa za arteritis konja;”.

Članak 3.

Odluka 93/197/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

U svakom od zdravstvenih certifikata A, B, C, D i E Priloga II., stavak (e) točka v. poglavlja „III. Podaci o zdravlju” zamjenjuje se sljedećim:

„v.

u slučaju nekastriranog mužjaka starijeg od 180 dana ili u posljednjih šest mjeseci nije službeno zabilježen arteritis konja (4);

ili

je životinja testirana putem uzorka krvi uzetog u roku od 21 dana od izvoza dana … (4) testom neutralizacije virusa za arteritis konja s negativnim rezultatom kod razrjeđenja od 1 naprama 4 (#);

ili

je alikvot njegovog ukupnog sjemena uzet u roku od 21 dana od izvoza dana … (4) ispitan testom izolacije virusa za arteritis konja s negativnim rezultatom (#),

ili

je životinja cijepljena dana … (4) protiv arteritisa konja pod službenim veterinarskim nadzorom cjepivom odobrenim od nadležnih vlasti, u skladu sa sljedećim programom za početno cijepljenje te je redovno docjepljivana (#);

Programi za početno cijepljenje protiv arteritisa konja:

 

Upute: Precrtajte programe cijepljenja koji se ne odnose na gore opisane životinje.

 

Potvrdite podupiruću certifikaciju o testiranju prije cijepljenja, cijepljenje i docjepljivanje.

(a)

Cijepljenje je izvršeno na dan kad je uzet uzorak krvi koji se kasnije pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(b)

Cijepljenje je izvršeno tijekom izolacije od najviše 15 dana pod službenim veterinarskim nadzorom, počevši na dan kad je uzet uzorak krvi koji se tijekom tog razdoblja pokazao negativnim na testu neutralizacije virusa kod razrjeđenja od 1 naprama 4; ili

(c)

Cijepljenje je izvršeno u dobi životinje od 180 do 270 dana, tijekom razdoblja izolacije pod službenim veterinarskim nadzorom. Tijekom razdoblja izolacije dva uzorka krvi uzeta u razmaku od najmanje 10 dana su pokazala stabilan ili opadajući titar na antitijela na testu neutralizacije virusa za arteritis konja;”.

2.

U slučaju zdravstvenih certifikata A i B, uvjetni znak „ (#)” se treba zamijeniti s „ (2)” a u certifikatima C, D i E s „ (3)”.

Članak 4.

U članku 1. stavku 2. Odluke 94/467/EZ riječi „Ovaj certifikat mora sadržavati odjeljke I., II. i III. zdravstvenog certifikata, …” se zamjenjuju riječima „Ovaj certifikat mora sadržavati odjeljke I., II. i III. osim stavka (e) točke v. zdravstvenog certifikata, …”.

Članak 5.

Ova se Odluka primjenjuje počevši od petnaestog dana od objave državama članicama.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 12. siječnja 1996.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(3)  SL L 191., 12.8.1995., str. 36.

(4)  SL L 130, 15.5.1992., str. 67.

(5)  SL L 86, 6.4.1993., str. 16.

(6)  SL L 190, 11.8.1995., str. 11.

(7)  SL L 86, 6.4.1993., str. 7.

(8)  SL L 190, 11.8.1995., str. 9.

(9)  SL L 190, 26.7.1994., str. 28.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

47


31996D0279


L 107/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.02.1996.


ODLUKA KOMISIJE

od 26. veljače 1996.

o izmjeni Odluke Vijeća 79/542/EEZ i odluka Komisije 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(96/279/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezine članke 12., 13., 14., 15., 16. i 18. te članak 19. točke i. i ii.;

budući da je Odlukom Vijeća 79/542/EEZ (2), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 96/132/EZ (3), sastavljen popis trećih država iz kojih države članice odobravaju između ostalog i uvoz kopitara;

budući da je Odlukom Komisije 92/160/EEZ (4), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 95/536/EZ (5), određena regionalizacija nekih trećih država za uvoz kopitara;

budući da su uvjeti zdravlja životinja i veterinarska certifikacija za privremeni ulazak registriranih konja, za uvoz kopitara za klanje i za uvoz registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju utvrđeni odlukama Komisije 92/260/EEZ (6), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/81/EZ (7), 93/196/EEZ (8) i Komisije 93/197/EEZ (9), obje kako su zadnje izmijenjene Odlukom 96/82/EZ (10), te za ponovni ulazak registriranih konja nakon njihovog privremenog izvoza Odlukom 93/195/EEZ (11), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 95/323/EZ (12);

budući da su izmjenama gore navedenih odluka uzete u obzir promjene sanitarne situacije u trećim državama; međutim, budući da se povremeno događalo da su te izmjene bile necjelovite te da se nešto izostavilo, te da je potrebno ispraviti tu situaciju i izmijeniti te odluke sukladno navedenom;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. stavak 3. točka (c) Odluke 79/542/EEZ se briše.

Članak 2.

Odluka 92/260/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u Prilogu I. popis država u Grupi B zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Bugarska, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Slovenija, Slovačka, Ukrajina”;

2.

u Prilogu I. popis država u Grupi D zamjenjuje se sljedećim:

„Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivija, Brazil1, Čile, Kuba, Jamajka, Meksiko, Paragvaj, Urugvaj”;

3.

u Prilogu II. naslov certifikata B zamjenjuje se sljedećim:

„ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT

za privremeni ulazak registriranih konja u Zajednicu iz Australije, Bugarske, Bjelarusa, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Estonije, Hrvatske, Mađarske, Litve, Latvije, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Novog Zelanda, Poljske, Rumunjske, Rusije1, Slovenije, Slovačke i Ukrajine na razdoblje manje od 90 dana”;

4.

u Prilogu II. treća alineja stavka (d) poglavlja III. certifikata A, B, C, D i E zamjenjuje se sljedećim:

„—

Australija, Bugarska, Bjelarus, Kanada, Švicarska, Cipar, Češka, Estonija, Grenland, Hong Kong, Hrvatska, Mađarska, Island, Japan, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Makao, Malezija (poluotok), Norveška, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Singapur, Slovenija, Slovačka, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države”.

Članak 3.

Odluka 93/195/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u Prilogu I. popis država u Grupi A zamjenjuje se sljedećim:

„Švicarska, Grenland, Island,”;

2.

u Prilogu I. popis država u Grupi B zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Bugarska, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Slovenija, Slovačka, Ukrajina”;

3.

u Prilogu II. popis država u Grupi A u naslovu zdravstvenog certifikata zamjenjuje se sljedećim:

„Švicarska, Grenland, Island”;

4.

U Prilogu II. popis država u Grupi B u naslovu zdravstvenog certifikata zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Bugarska, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Slovenija, Slovačka, Ukrajina”.

Članak 4.

Odluka 93/196/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u Prilogu I. popis država u fusnoti 5 zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Kanada, Švicarska, Grenland, Island, Novi Zeland i Sjedinjene Američke Države”;

2.

u Prilogu II. fusnoti 3 popis država u Grupi A zamjenjuje se sljedećim:

„Švicarska, Grenland, Island,”;

3.

u Prilogu II. fusnoti 3 popis država u Grupi B zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Bugarska, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Slovenija, Slovačka, Ukrajina”.

Članak 5.

Odluka 93/197/EEZ se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u Prilogu I. popis država u Grupi A zamjenjuje se sljedećim:

„Švicarska, Grenland, Island”;

2.

u Prilogu I. popis država u Grupi B zamjenjuje se sljedećim:

„Australija, Bugarska, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Cipar, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Rumunjska, Rusija1, Slovenija, Slovačka, Ukrajina”;

3.

u Prilogu II. naslov potvrde A zamjenjuje se sljedećim:

„ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT

za uvoz na teritorij Zajednice registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju iz Švicarske, Grenlanda i Islanda”;

4.

u Prilogu II. naslov potvrde B zamjenjuje se sljedećim:

„ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT

za uvoz na teritorij Zajednice registriranih kopitara i kopitara za uzgoj i proizvodnju iz Australije, Bugarske, Bjelarusa, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Estonije, Hrvatske, Mađarske, Litve, Latvije, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Novog Zelanda, Poljske, Rumunjske, Rusije1, Slovenije, Slovačke, Ukrajine”.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 1996.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

(2)  SL L 146, 14.6.1979., str. 15.

(3)  SL L 30, 8.2.1996., str. 52.

(4)  SL L 71, 18.3.1992., str. 27.

(5)  SL L 304, 16.12.1995., str. 49.

(6)  SL L 130, 15.5.1992., str. 67.

(7)  SL L 19, 25.1.1996., str. 52.

(8)  SL L 86, 6.4.1993., str. 7.

(9)  SL L 86, 6.4.1993., str. 16.

(10)  SL L 19, 25.1.1996., str. 56.

(11)  SL L 86, 6.4.1993., str. 1.

(12)  SL L 190, 11.8.1995., str. 11.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

50


31996D0405


L 165/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.06.1996.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. lipnja 1996.

o izmjeni poglavlja 7. Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(96/405/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/340/EZ (2), a posebno drugi stavak njezinog članka 15.,

budući da je primjena utvrđenih pravila prouzročila određene teškoće pri uvozu krvi i proizvoda od krvi životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi;

budući da treba utvrditi detaljnija pravila u pogledu različitih kategorija proizvoda od krvi životinjskog podrijetla;

budući da, radi jasnoće, treba ponovno izraditi poglavlje 7. Priloga I. Direktivi 92/118/EEZ;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje 7. Priloga I. Direktivi 92/118/EEZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. srpnja 1996.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 1996.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(2)  SL L 129, 30.5.1996., str. 35.


PRILOG

„POGLAVLJE 7.

Krv i proizvodi od krvi papkara i kopitara i peradi

(uz izuzetak seruma papkara i kopitara)

I.   Svježa krv i proizvodi od krvi namijenjeni prehrani ljudi

A.   Trgovina

1.   Trgovina svježom krvi papkari i kopitara i peradi, koja je namijenjena prehrani ljudi, podliježe uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu svježim mesom u skladu s direktivama Vijeća 72/461/EEZ (1), 91/494/EEZ (2) ili 91/495/EEZ (3).

2.   Trgovina proizvodima od krvi namijenjenih prehrani ljudi podliježe uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u poglavlju 11. ove Direktive.

B.   Uvoz

1.   Uvoz svježe krvi domaćih papkara i kopitara namijenjene prehrani ljudi zabranjen je u skladu s Direktivom Vijeća 72/462/EEZ (4).

Uvoz svježe krvi domaće peradi namijenjene prehrani ljudi podliježe uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u Direktivi 91/494/EEZ.

Uvoz svježe krvi uzgojene divljači namijenjene prehrani ljudi podliježe uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u poglavlju 11. ovog Priloga.

2.   Uvoz proizvoda od krvi za prehranu ljudi uključujući proizvode iz Direktive Vijeća 77/99/EEZ (5), podliježe uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na mesne proizvode u skladu s Direktivom 72/462/EEZ i ovom Direktivom, ne dovodeći u pitanje pravila o bjelančevinskim proizvodima od krvi životinjskog podrijetla iz poglavlja 6. ovog Priloga.

II.   Svježa krv i proizvodi od krvi koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

A.   Definicije

Za potrebe primjene ove točke primjenjuju se sljedeće definicije:

krv:

puna krv definirana kao „materijal niskog rizika” u smislu Direktive 90/667/EEZ;

proizvodi od krvi:

frakcije krvi koje su mogle biti podvrgnute obradi drugačijoj od one koja je predviđena Direktivom 90/667/EEZ,

ili

krv koja je bila podvrgnuta obradi drugačijoj od one koja je predviđena Direktivom 90/667/EEZ;

proizvodi koji se koriste za dijagnostiku in vitro:

pakirani proizvod, pripremljen za korištenje krajnjem korisniku, koji sadrži proizvod od krvi i koji se koristi kao reagens, proizvod reagensa, kalibrator, komplet ili bilo koji drugi sustav, bilo da se koristi sam ili u kombinaciji, namijenjen in vitro uporabi za ispitivanje uzoraka ljudskog ili životinjskog podrijetla, osim doniranih organa ili krvi, isključivo ili uglavnom u svrhu određivanja fiziološkog stanja, zdravstvenog stanja, bolesti ili genetske anomalije ili za određivanje sigurnosti i kompatibilnosti s reagensima;

laboratorijski reagens:

pakirani proizvod, pripremljen za korištenje od strane krajnjeg korisnika, koji sadrži proizvod od krvi i namijenjen je za laboratorijsku uporabu kao reagens ili proizvod reagensa bilo da se koristi sam ili u kombinaciji;

potpuna obrada:

toplinska obrada pri temperaturi od 65 °C u trajanju od najmanje tri sata, a zatim slijedi provjera učinkovitosti,

ili

zračenje na 2,5 megarada ili gama zrakama, a zatim slijedi provjera učinkovitosti,

ili

promjena pH vrijednosti na pH 5 u trajanju od 2 sata, a zatim slijedi provjera učinkovitosti,

ili

obrada predviđena u poglavlju 4. ovog Priloga,

ili

bilo koja druga obrada ili postupak koji će se propisati u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

B.   Trgovina

Trgovina krvlju i proizvodima od krvi podliježe uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u poglavlju II. ove Direktive i uvjetima utvrđenima u Direktivi 90/667/EEZ.

C.   Uvoz

1.   Uvoz krvi podliježe uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u poglavlju 10. ovog Priloga.

(a)

Uvoz proizvoda od krvi se dozvoljava pod uvjetom da svaku pošiljku prati certifikat, čiji se oblik mora utvrditi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18., koji potvrđuje da:

proizvodi potječu iz treće zemlje u kojoj niti jedan slučaj bolesti slinavke i šapa nije bio prijavljen tijekom najmanje protekla 24 mjeseca i u kojoj u proteklih 12 mjeseci u prijemljivih vrsta nije zabilježen niti jedan slučaj vezikularnog stomatitisa, vezikularne bolesti svinja, goveđe kuge, kuge malih preživača, groznice riftske doline, bolesti plavog jezika, konjske kuge, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, newcastleske bolesti ili ptičje gripe i u kojoj se najmanje 12 mjeseci nije provodilo cijepljenje protiv tih bolesti. Certifikat se može sastaviti prema vrsti životinja od kojih su dobiveni proizvodi od krvi,

ili

u slučaju kada su proizvodi od krvi dobiveni od goveda, da potječu iz područja treće zemlje, koje ispunjava uvjete određene u prvoj alineji i s kojeg je dozvoljen uvoz goveda, svježeg mesa goveda ili sjemena goveda u skladu sa zakonodavstvom zajednice. Krv od koje su takvi proizvodi proizvedeni mora biti od goveda iz tog područja treće zemlje i morala je biti prikupljena:

u klaonicama koje su odobrene u skladu sa zakonodavstvom Zajednice,

ili

u klaonicama koje su odobrene i koje nadziru nadležna tijela treće zemlje. Komisiji i državama članicama moraju biti dostavljene adrese i brojevi odobrenja takvih klaonica,

ili

u slučaju kada su proizvodi od krvi dobiveni od goveda, da su bili podvrgnuti potpunoj obradi koja jamči odsutnost uzročnika bolesti goveda iz prve alineje,

ili

u slučaju kada su proizvodi od krvi dobiveni od goveda, da ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju 10. ovog Priloga. U takvim se slučajevima pakiranje ne smije otvarati tijekom skladištenja, a prerađivačko poduzeće mora provesti potpunu obradu predmetnih proizvoda.

(b)

Posebni uvjeti za uvoz proizvoda za in vitro dijagnozu i laboratorijskih reagensa utvrđuje se, prema potrebi, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.

III.   Opće odredbe

Detaljna pravila za primjenu ovog poglavlja moraju se usvojiti, prema potrebi, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.”


(1)  SL L 302, 31.12.1972., str. 24.

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 35.

(3)  SL L 268, 24.9.1991., str. 41.

(4)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(5)  SL L 26, 31.1.1977., str. 85.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

53


31996R2470


L 335/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.1996.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2470/96

od 17. prosinca 1996.

o proširenju uvjeta za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice vezano uz krumpire

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (1), a posebno njezin članak 19. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je prepoznato da tehničke razlike u oplemenjivanju krumpira zahtijevaju ulaganje u aktivnosti istraživanja tijekom dužeg razdoblja u usporedbi s pretežitom većinom svih drugih poljoprivrednih usjeva; budući da je k tome istraživanje na tržištu pokazalo da nova sorta krumpira pokazuje trgovačku vrijednost samo dugoročno u usporedbi s onim poljoprivrednim vrstama koje također traže dugoročne aktivnosti istraživanja; budući da je iz tog razloga pravedan povrat istraživačkih aktivnosti moguć jedino u prilično kasnijoj fazi zaštite u usporedbi s drugim poljoprivrednim usjevima;

budući da, kako bi se uspostavio zakonski prostor kojim bi se postigao pošten povrat, najprikladnija mjera je proširenje početnog trajanja oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice na daljnjih pet godina u slučaju krumpira;

budući da se to proširenje treba primijeniti na sva važeća oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice koja su dodijeljena prije stupanja na snagu ove Uredbe ili koja će biti dodijeljena ubuduće, osim ako se nositelj ne odrekne prava ili ga Ured Zajednice za biljnu raznolikost odlukom ne prekine;

budući da razdoblje proširenja treba smanjiti ako je nacionalno pravo za istu sortu imalo učinak u državi članici prije dodjele oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice i sukladno tome je već dozvoljavalo oplemenjivaču da iskoristi prednost svoje sorte; budući da je već određeno načelo usporedbe prema prijelaznim odredbama članka 116. Uredbe (EZ) br. 2100/94,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Trajanje oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice kako je propisano člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2100/94 za sorte krumpira proširuje se za narednih pet godina ne dovodeći u pitanje odredbe članka 116. stavka 4. četvrte alineje spomenute Uredbe.

2.   U slučaju sorti za koje je oplemenjivačko pravo dodijeljeno prije dodjele oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice ali na koje se ne primjenjuje članak 116. stavak 4. alineja 4. spomenute Uredbe, proširenje iz stavka 1. se smanjuje najdužim razdobljem u cijelim godinama tijekom kojih je svako dodijeljeno nacionalno pravo imalo učinak u državi članici s obzirom na istu sortu prije dodjele oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

I. YATES


(1)  SL L 227, 1.9.1994., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2506/95 (SL L 258, 28.10.1995., str. 3.)


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

54


31997D0094


L 029/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.01.1997.


ODLUKA KOMISIJE

od 8. siječnja 1997.

o mjerama koje su potrebne za provođenje certifikacijskih propisa za određene proizvode životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

(97/94/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravstvo kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 96/405/EZ (2), a posebno njezin članak 10. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/46/EEZ (3) od 16. lipnja 1992. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, toplinski obrađenog mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/23/EZ (4), a posebno njezin članak 36.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 71/118/EEZ (5) od 15. veljače 1971. o zdravstvenim problemima koji utječu na promet svježim mesom peradi, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/23/EZ, a posebno njezin članak 14.B stavak 1. točku (c),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/437/EEZ (6) od 20. lipnja 1989. o higijenskim i zdravstvenim problemima koji utječu na proizvodnju i stavljanje proizvoda od jaja na tržište, kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/23/EEZ, a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 94/65/EZ (7) od 14. prosinca 1994. o utvrđivanju zahtjeva za proizvodnju i stavljanje na tržište mljevenog mesa i mesnih pripravaka, a posebno članak 13. dio I. B stavak 1. točku (c) Direktive,

budući da su odluke Komisije 94/309/EZ (8), 94/446/EZ (9) i 94/344/EZ (10), kako su zadnje izmijenjene Odlukom 96/106/EZ (11) odredile uvjete zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za uvoz iz trećih zemalja nekih vrsta hrane za kućne ljubimce i nekih neštavljenih jestivih proizvoda za kućne ljubimce, koji sadrže materijal niskog rizika, kostiju i proizvoda od kostiju, rogova i proizvoda od rogova, kopita i proizvoda od kopita, osim brašna dobivenog od njih za daljnju preradu i koji nisu namijenjeni prehrani ljudi ili životinja i prerađenih životinjskih bjelančevina uključujući proizvode koji sadrže ove bjelančevine namijenjene prehrani životinja; budući da Odluka 96/106/EZ izmjenjuje ove Odluke i određuje početak njihove primjene od 1. siječnja 1997.;

budući da članak 13. stavak 1. prva alineja Direktive 92/46/EEZ predviđa da se životinje na gospodarstvima moraju podvrgnuti redovitim veterinarskim pregledima radi provjere sukladnosti s odredbama Priloga A poglavlja I.;

budući da se Odluka Komisije 95/343/EZ (12) kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/106/EZ o određivanju uvjeta zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za uvoz mlijeka i proizvoda na bazi mlijeka namijenjenog prehrani ljudi primjenjuje od 1. siječnja 1997.; budući da je tu Odluku potrebno izmijeniti da bude sukladna s Direktivom 92/46/EEZ;

budući da su odluke Komisije 96/712/EZ (13), 97/38/EZ (14), 97/41/EZ (15) i 97/29/EZ (16) odredile obrasce izjave o javnozdravstvenom stanju i oznake zdravstvene ispravnosti za uvoz svježeg mesa peradi iz trećih zemalja, posebne javnozdravstvene zahtjeve za uvoz proizvoda od jaja za prehranu ljudi, zdravstvene uvjete i javnozdravstveni certifikat za uvoz iz trećih zemalja mesnih proizvoda, dobivenih od mesa peradi, mesa uzgojene divljači, mesa divljači i mesa kunića, zdravstvene uvjete i javnozdravstveni certifikat za uvoz mljevenog mesa i mesnih pripravaka iz trećih zemalja; budući da je datum početka primjene ovih odluka 1. siječnja 1997.;

budući da Odluka Komisije 96/449/EZ (17) predviđa nova pravila u vezi s odobravanjem alternativnih sustava toplinske obrade za preradu otpada životinjskog podrijetla zbog inaktivacije uzročnika spongiformnih encefalopatija u Zajednici; budući da ove odredbe stupaju na snagu 1. travnja 1997.; budući da će uvođenje ovih pravila uključiti izmjene u sustavu uvoza iz trećih zemalja od tog datuma; budući da, radi izbjegavanja neželjenih prekida, primjereno je dopustiti da se postojeći sustav i dalje odvija do tog datuma;

budući da primjena svjedodžbi iz Priloga ovim odlukama počinje 1. siječnja 1997.; budući da zbog administrativnih teškoća izgleda da se neki trgovinski tokovi možda neće moći prilagoditi na vrijeme harmoniziranom sustavu; budući da, međutim, više nije primjereno odlagati izdavanje certifikata; budući da je stoga, zbog omogućavanja razdoblja prilagodbe, primjereno dopustiti istovremenu primjenu oba sustava na kratko prijelazno razdoblje;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice mogu dozvoliti uvoz onih proizvoda u Zajednicu koji su pokriveni certifikatima, određenim u odlukama iz Priloga, na temelju certifikata određenih u nacionalnim propisima na snazi na dan 31. prosinca 1996., na ograničeno razdoblje.

Članak 2.

Razdoblje iz članka 1. istječe 1. travnja 1997. za proizvode koji su predmet certifikata određenih u odlukama iz Priloga.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. siječnja 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(2)  SL L 165, 4.7.1996., str. 40.

(3)  SL L 268, 14.9.1992., str. 1.

(4)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(5)  SL L 55, 8.3.1971., str. 23.

(6)  SL L 212, 2.7.1989., str. 87.

(7)  SL L 368, 31.12.1994., str. 10.

(8)  SL L 137, 1.6.1994., str. 62.

(9)  SL L 183, 19.7.1994., str. 46.

(10)  SL L 154, 21.6.1994., str. 45.

(11)  SL L 24, 31.1.1996., str. 34.

(12)  SL L 200, 24.8.1995., str. 52.

(13)  SL L 326, 17.12.1996., str. 67.

(14)  SL L 14, 17.1.1997., str. 61.

(15)  SL L 17, 21.1.1997., str. 34.

(16)  SL L 12, 15.1.1997., str. 33.

(17)  SL L 184, 24.7.1996., str. 43.


PRILOG

Odluka Komisije 95/343/EZ od 27. srpnja 1995. o uzorcima zdravstvenih certifikata za uvoz iz trećih zemalja toplinski obrađenog mlijeka, proizvoda na bazi mlijeka i sirovog mlijeka za prehranu ljudi, namijenjenih za prihvat u sabirnim centrima, centrima za standardizaciju, objektima za obradu ili preradu

Odluka Komisije 96/712/EZ od 28. studenoga 1996. o određivanju obrazaca izjave o javnozdravstvenom stanju i oznaka zdravstvene ispravnosti za uvoz svježeg mesa peradi iz trećih zemalja

Odluka Komisije 97/38/EZ od 18. prosinca 1996. o određivanju posebnih javnozdravstvenih zahtjeva za uvoz proizvoda od jaja za prehranu ljudi

Odluka Komisije 97/41/EZ od 18. prosinca 1996. o određivanju zdravstvenih uvjeta i izdavanju javnozdravstvenog certifikata za uvoz iz trećih zemalja mesnih proizvoda od mesa peradi, mesa uzgojene divljači, mesa divljači i mesa kunića

Odluka Komisije 97/29/EZ od 17. prosinca 1996. o određivanju zdravstvenih uvjeta i izdavanju javnozdravstvenog certifikata za uvoz mljevenog mesa i mesnih pripravaka iz trećih zemalja

Odluka Komisije 94/309/EZ od 27. travnja 1994. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz iz trećih zemalja neke hrane za kućne ljubimce i nekih neštavljenih jestivih proizvoda za kućne ljubimce koji sadrže materijale niskog rizika životinjskog podrijetla

Odluka Komisije 94/344/EZ od 27. travnja 1994. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz iz trećih zemalja prerađenih životinjskih bjelančevina uključujući proizvode koji sadrže takve bjelančevine namijenjene prehrani životinja

Odluka Komisije 94/446/EZ od 14. lipnja 1994. o zahtjevima za uvoz iz trećih zemalja kostiju i proizvoda od kostiju, rogova i proizvoda od rogova te kopita i proizvoda od kopita, osim brašna dobivenog od njih, za daljnju preradu, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

57


31997D0152


L 059/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.02.1997.


ODLUKA KOMISIJE

od 10. veljače 1997.

o podacima koji se moraju unijeti u računalnu datoteku pošiljaka životinja ili životinjskih proizvoda iz trećih zemalja koje se ponovno otpremaju

(Tekst značajan za EGP)

(97/152/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o informatizaciji postupaka veterinarskog uvoza (projekt Shift), o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 12.,

budući da treba uspostaviti informacijski sustav za pošiljke životinja koje se ponovno otpremaju od strane veterinarskih službenika na graničnim inspekcijskim postajama;

budući da svako zainteresirano tijelo mora imati nasumičan pristup računalnoj datoteci pošiljaka životinja ili proizvoda koji su ponovno otpremljeni;

budući da podaci koji se unose u računalnu datoteku trebaju biti utvrđeni kako bi se omogućila točna identifikacija ponovno otpremljenih pošiljki i razloga za ponovno otpremanje;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Podaci koji se moraju unijeti u računalnu datoteku pošiljki životinja ili životinjskih proizvoda iz trećih zemalja koje su ponovno otpremljene određeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 243, 25.8.1992., str. 27.


PRILOG

PODACI KOJI SE MORAJU UNIJETI U RAČUNALNU DATOTEKU POŠILJAKA ŽIVOTINJA ILI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA KOJE SE PONOVNO OTPREMAJU

1.   Granična inspekcijska postaja

(a)

Naziv i oznaka inspekcijske postaje (Animo)

(b)

Ime odgovornog veterinara

2.   Pošiljka

(a)

Vrsta i kod robe (Animo)

(b)

Broj/količina/jedinice

(c)

Zdravstveni certifikat:

i.

serijski broj;

ii.

datum;

iii.

ime i položaj veterinara koji potpisuje certifikat;

iv.

služba podrijetla veterinara;

v.

zemlja podrijetla.

(d)

Serijski broj „Priloga B“

3.   Trgovci

(a)

Naziv i adresa gospodarstva i/ili objekta podrijetla (broj odobrenja prema potrebi)

(b)

Ime i adresa izvoznika

(c)

Ime i adresa uvoznika

4.   Kretanja pošiljke

(a)

Treća zemlja podrijetla

(b)

Treća zemlja otpreme

(c)

Regija podrijetla (prema potrebi)

(d)

Država članica odredišta/zemlja odredišta

(e)

Primatelj i adresa odredišta (odobreni broj prema potrebi)

(f)

Prijevozna sredstva

i.   zračni promet:

broj leta;

ii.   cestovni i pružni promet:

registarski broj vozila,

broj vagona;

iii.   pomorski promet:

naziv broda;

iv.   broj kontejnera (prema potrebi).

5.   Ponovna otprema

(a)

Datum i vrijeme (ako je moguće) ponovne otpreme

(b)

Polazište (ako je različito od granične inspekcijske postaje ulaska)

(c)

Odredište (ako je moguće)

(d)

Prijevozna sredstva

i.   zračni promet:

broj leta;

ii.   cestovni i pružni promet:

registarski broj vozila,

broj vagona;

iii.   pomorski promet:

naziv broda;

iv.   broj kontejnera.

6.   Razlozi ponovne otpreme

(a)

Provjera dokumenata:

i.

izvan nadležnosti inspekcijske postaje;

ii.

nedostatak certifikata/dozvole;

iii.

nevažeći certifikat/dozvola:

preslika umjesto izvornika,

drugi formalni propusti;

iv.

pogreške dokumenata,

treća zemlja,

regija,

objekt,

dodatna jamstva,

zaštitna klauzula.

(b)

Provjere identiteta:

i.

odstupanje između certifikata/dozvole i robe;

ii.

izostanak regulatorne oznake ili žiga;

iii.

rezultati vizualnog pregleda negativni:

roba,

prijevozna sredstva,

dobrobit životinja.

(c)

Fizičke provjere:

 

Roba nije u skladu s pravilima:

pregled od strane veterinara,

laboratorijska ispitivanja,

dobrobit životinja.

7.   Napomene:


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

60


31997D0345


L 148/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.02.1997.


ODLUKA VIJEĆA

od 17. veljače 1997.

o zaključenju Protokola o veterinarskim pitanjima kojim se dopunjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

(97/345/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je potrebno odobriti Protokol o veterinarskim pitanjima parafiran 18. lipnja 1996. kojim se dopunjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

U ime Zajednice odobrava se Protokol o veterinarskim pitanjima kojim se dopunjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovlašćuje se predsjednik Vijeća da odredi osobe koje su opunomoćene za potpisivanje Protokola.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća u ime Zajednice poduzima notifikacije predviđene u članku 4. Protokola (1).

Članak 4.

Komisija, uz pomoć predstavnika veterinarskih službi država članica, predstavlja Zajednicu u veterinarskoj podskupini osnovanoj člankom 2. Protokola.

Stajališta, koja Zajednica zastupa u Mješovitom odboru o prijedlozima Veterinarskog pododbora, Vijeće donosi djelujući kvalificiranom većinom.

Članak 5.

Odluka se objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 1997.

Za vijeće

Predsjednik

G. ZALM


(1)  Datum stupanja na snagu Sporazuma objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europskih zajednica.


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

61


21997A0606(01)


L 148/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.05.1997.


PROTOKOL

o veterinarskim pitanjima kao dopuna Sporazumu u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

KNEŽEVINA ANDORA

i

EUROPSKA ZAJEDNICA

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore potpisan u Luxembourgu 28. lipnja 1990.,

ŽELEĆI održati tradicionalne trgovinske tokove živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla između Andore i Europske zajednice;

BUDUĆI DA se prema tome takva trgovina treba odvijati u skladu s veterinarskim pravilima Zajednice;

BUDUĆI DA se u tu svrhu sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore treba dopuniti,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

Članak 1.

Kneževina Andora obvezuje se primijeniti veterinarska pravila Zajednice u odnosu na sljedeće:

I.

Preventivne mjere/obvezno prijavljivanje bolesti

II.

Zdravlje životinja: trgovinu i stavljanje u promet (osim trećih zemalja)

III.

Zaštitne mjere zdravlja životinja za zdravlje proizvoda životinjskog podrijetla (osim trećih zemalja)

IV.

Zaštitne mjere za javno zdravstvo: pravila koja uređuju stavljanje u promet (osim trećih zemalja)

V.

Hormone, rezidue, BST, zoonoze, životinjske rezidue, ljekovitu hranu

VI.

Uvoz iz trećih zemalja

VII.

Inspekciju, identifikaciju životinja, uzajamnu pomoć

VIII.

Znanost o životinjama (uključujući odredbe u odnosu na treće zemlje)

IX.

Zaštitu životinja

X.

Ostala pitanja (koja se prvenstveno odnose na postupke za tekuće uključivanje pravne stečevine Zajednice iz područja veterine u zakonodavstvo Andore).

Članak 2.

Popis veterinarskih odredbi Zajednice koje će primijeniti Andora sastavit će Zajednički odbor osnovan na temelju članka 17. Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore.

Zajednički odbor uspostavit će veterinarsku podgrupu. Ona će povremeno istražiti situaciju koja se odnosi na pravo Zajednice primjenjivo na Andoru. Ako je to potrebno, podgrupa će Zajedničkom odboru davati preporuke u svrhu izmjene ili ažuriranja dotičnog zakonodavstva.

Članak 3.

Ovaj Protokol čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 4.

Ovaj Protokol odobravaju ugovorne stranke u skladu s njihovim vlastitim postupcima. On stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon notifikacije ugovornih stranaka o dovršenju takvih postupaka.

Članak 5.

Ovaj je Protokol sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, francuskom, finskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i katalonskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Hecho en Bruselas, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende maj nitten fundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brussel am füngzehnten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις δεκαπέντε Μαου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the fifteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addi quindici maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quinze de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissa viidentenätoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksnkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den femtonde maj nittonhundranittiosju.

Fet a Brusselles, el quinze de mqig de mil nou cents noranta set.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Faellesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρώπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pa Europeiska gemenskapens vägnarImage

Pel Govern del Principat ďAndorra

Image


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

64


31997L0047


L 211/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.07.1997.


DIREKTIVA KOMISIJE 97/47/EZ

od 28. srpnja 1997.

o izmjeni prilogâ direktivama Vijeća 77/101/EEZ, 79/373/EEZ i 91/357/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 77/101/EEZ od 23. studenoga 1976. o stavljanju na tržište jednostavne hrane za životinje (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 90/654/EEZ (2), a posebno njezin članak 10.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 79/373/EEZ od 2. travnja 1979. o stavljanju na tržište krmnih smjesa (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/24/EZ (4), a posebno njezin članak 10. stavak (e),

budući da su u nekim državama članicama zabilježeni slučajevi goveđe spongiformne encefalopatije (GSE); budući da je poznato da se i grebež ovaca pojavljuje u nekim državama članicama; budući da se uzročnici GSE-a i grebeži ovaca prenose oralnim putem;

budući da se smatra da GSE kod goveda potječe iz primjene u hrani bjelančevina dobivenih od preživača, koji su prijenosnici uzročnika transmisivne spongiformne encefalopatije, a čija obrada nije dovoljno učinkovita da bi se onesposobili takvi uzročnici;

budući da je, kako bi se zaštitilo preživače od opasnosti za zdravlje koje proizlaze iz činjenice da način obrade bjelančevina ne može uvijek jamčiti da su uzročnici potpuno onesposobljeni, Komisija donijela Odluku 94/381/EZ od 27. lipnja 1994. o određenim zaštitnim mjerama u vezi goveđe spongiformne encefalopatije i tovljenja proteinom koji potječe od sisavaca (5), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 95/60/EZ (6); budući da se tim instrumentom zabranjuje hranidba preživača bjelančevinama dobivenim od tkiva sisavaca, dok se istodobno utvrđuje da se neki proizvodi izuzmu, jer ne predstavljaju opasnost za zdravlje;

budući da je, zbog opasnosti za zdravlje, povezanih s hranidbom preživača hranom za životinje koja sadrži zaražene bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca i činjenice da se ne može isključiti prijenos bolesti na ljude, Vijeće odlučilo na svom sastanku od 1. do 3. travnja 1996. usvojiti dodatne mjere zaštite zdravlja ljudi i životinja;

budući da se, zbog praktičnih razloga i radi pravne dosljednosti, Odlukom Komisije 95/274/EZ od 10. srpnja 1995. o izmjeni Odluke 91/516/EEZ o utvrđivanju popisa sastojaka čija je primjena zabranjena u krmnim smjesama (7), zabranjuje korištenje bjelančevina dobivenih od tkiva sisavaca u krmnim smjesama za preživače;

budući da su direktivama 77/101/EEZ i 79/373/EEZ utvrđena opća i posebna pravila za stavljanje na tržište i označivanje jednostavne hrane za životinje i krmnih smjesa; budući da, kako bi se korisnike hrane za životinje koja sadrži bjelančevine dobivene od određenog tkiva sisavaca spriječilo da njima hrane preživače zbog nepoznavanja važećih pravila o hrani za životinje i veterinarskih pravila, odgovarajuće označivanje takve hrane za životinje mora upozoravati na zabranu njezina korištenja u hranidbi preživača; budući da će se Direktivom Vijeća 96/25/EZ (8) o prometu krmiva staviti izvan snage Direktiva 77/101/EEZ te će se stoga slične mjere morati utvrditi u Direktivi 96/25/EZ;

budući da se utvrđene odredbe primjenjuju ne dovodeći u pitanje strože odredbe, koje su možda usvojile pojedine države članice, kako je dozvoljeno člankom 1. stavkom 2. Direktive Vijeća 90/667/EEZ od 27. studenoga 1990. o utvrđivanju veterinarskih pravila za uklanjanje i preradu životinjskog otpada, njegovo stavljanje u promet i sprečavanje pojave patogena u stočnoj hrani životinjskog ili ribljeg podrijetla i o izmjeni Direktive 90/425/EEZ (9);

budući da države članice koje primjenjuju strože zabrane moraju prilagoditi odredbe o označivanju sukladno zabranama koje se primjenjuju u tim državama članicama;

budući da se u kategorijama sastojaka koji su navedeni u Direktivi Komisije 91/357/EEZ od 13. lipnja 1991. o utvrđivanju kategorije sastojaka koji se mogu koristiti za potrebe označivanja krmnih smjesa za druge životinje osim kućnih ljubimaca (10), dopušta da se po nekoliko sastojaka obuhvati u skupine sa zajedničkim nazivom; budući da, međutim, stočari moraju imati točne i značajne podatke o krmnim smjesama koje sadrže sastojke s udjelom bjelančevina dobivenih od tkiva sisavaca; budući da stoga treba kategoriju „Proizvodi kopnenih životinja”, koja se odnosi na tu skupinu sastojaka, brisati iz označivanja krmnih smjesa; budući da, sukladno tome, proizvođači hrane za životinje moraju dati točan naziv sastojaka obuhvaćenih tom kategorijom, jer oni više ne spadaju bilo kojoj od kategorija određenih u Prilogu Direktivi 91/357/EEZ;

budući da su mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Odredbe ove Direktive primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Direktivu 94/381/EZ.

Članak 2.

Izmjene Direktive 77/101/EEZ

Sljedeća se točka dodaje dijelu A Priloga Direktivi 77/101/EEZ:

3.   Označivanje jednostavne hrane za životinje koja sadrži bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca.

3.1.   Označivanje jednostavne hrane za životinje koja sadrži bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca sadrži sljedeću izjavu: „Ova jednostavna hrana za životinje sadrži bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca, čije je korištenje u hranidbi preživača zabranjeno”.

To se ne primjenjuje na:

mlijeko i mliječne proizvode,

želatinu,

aminokiseline dobivene iz kože obradom pri kojoj se materijal najprije izlaže pH vrijednosti od 1 do 2, potom pH > 11, zatim toplinskoj obradi na 140 °C na 30 minuta pri 3 bara,

dikalcijev fosfat dobiven iz odmašćenih kostiju,

sušenu plazmu i ostale proizvode od krvi.

3.2.   U slučaju kada država članica zabranjuje korištenje bjelančevina dobivenih od tkiva sisavaca, kako je navedeno u točki 3.1., prvoj rečenici, u hrani za životinje za prehranu i nekih drugih životinja osim preživača, kako je dozvoljeno u članku 1. stavku 2. Direktive Vijeća 90/667/EEZ (11), u izjavi koja se traži u točki 3.1. dodatno se spominju i druge vrste ili kategorije životinja na koje se proširuje zabrana korištenja predmetnih proizvoda.

Članak 3.

Izmjene Direktive 79/373/EEZ

Sljedeća se točka dodaje dijelu A Priloga Direktivi 79/373/EEZ:

7.   Označivanje krmnih smjesa koje sadrže bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca.

7.1.   Označivanje krmnih smjesa koje sadrže bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca i namijenjene su za hranidbu drugih životinja osim kućnih ljubimaca nose sljedeću izjavu: „Ova krmna smjesa sadrži bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca, čije je korištenje u hranidbi preživača zabranjeno”.

To se ne odnosi na krmne smjese koje ne sadrže druge bjelančevine dobivene od tkiva sisavaca osim sljedećih:

mlijeko i mliječne proizvode,

želatinu,

aminokiseline dobivene iz kože obradom pri kojoj se materijal najprije izlaže pH vrijednosti od 1 do 2, potom pH > 11, zatim toplinskoj obradi na 140 °C na 30 minuta pri 3 bara,

dikalcijev fosfat dobiven iz odmašćenih kostiju,

sušenu plazmu i ostale proizvode od krvi.

7.2.   Ako država članica zabranjuje korištenje bjelančevina dobivenih od tkiva sisavaca kako je navedeno u točki 7.1., prvoj rečenici, u hrani za životinje za prehranu i nekih drugih životinja osim preživača, kako je dozvoljeno u članku 1. stavku 2. Direktive Vijeća 90/667/EEZ (12), u izjavi koja se traži u točki 7.1. dodatno se spominju i druge vrste ili kategorije životinja na koje se proširuje zabrana korištenja predmetnih proizvoda.

Članak 4.

Izmjena Direktive 91/357/EEZ

Prilog Direktivi 91/357/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Kategorija 12. „Proizvodi kopnenih životinja” se briše.

2.

U stupcu 1., brojevi „13”, „14”, „15” i „16” se zamjenjuju brojevima „12”, „13”, „14” i „15”.

Članak 5.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. prosinca 1997. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove odredbe, one prilikom njihove službene objave sadrže uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. srpnja 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 32, 3.2.1977., str. 1.

(2)  SL L 353, 17.12.1990., str. 48.

(3)  SL L 86, 6.4.1979., str. 30.

(4)  SL L 125, 23.5.1996., str. 33.

(5)  SL L 172, 7.7.1994., str. 23.

(6)  SL L 55, 11.3.1995., str. 43.

(7)  SL L 167, 18.7.1995., str. 24.

(8)  SL L 125, 23.5.1996., str. 35.

(9)  SL L 363, 27.12.1990., str. 51.

(10)  SL L 193, 17.7.1991., str. 34.

(11)  SL L 363, 27.12.1990., str. 51.”

(12)  SL L 363, 27.12.1990., str. 51.”


03/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

67


31997D0628


L 261/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.07.1997.


ODLUKA KOMISIJE

od 28. srpnja 1997.

o izmjeni Odluke 93/70/EEZ o kodiranju poruke „Animo”

(Tekst značajan za EGP)

(97/628/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Komisije 90/425/EEZ od 26. srpnja 1990 o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je, u svrhu brzog razumijevanja poruke Animo, Odlukom 93/70/EEZ (3) koja je izmijenjena Odlukom 94/295/EZ (4), Komisija odredila kodove koji se koriste za životinje i proizvode životinjskog podrijetla;

budući da su, zbog stečenog iskustva, u bazi podataka učinjene značajne promjene koje se odnose na kodove za proizvode životinjskog podrijetla kako bi se unaprijedilo korištenje;

budući da se, Prilog Odluci 93/70/EEZ treba izmijeniti kako bi se prilagodio odgovarajućoj bazi podataka u novom softveru;

budući da činjenica, da su određene žive životinje i proizvodi uključeni u kodiranje, ne znači da se poruka mora poslati putem računalne mreže Animo;

budući da će se kodiranje živih životinja i proizvoda preispitati kad se usvoje odluke potrebne kako bi se uveo projekt Shift;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 93/70/EEZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. srpnja 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(3)  SL L 25, 2.2.1993., str. 34.

(4)  SL L 130, 25.5.1994., str. 43.


PRILOG

PRILOG

Kod Animo sastavljen je iz koda u stupcu 1, glave I. koji se prema potrebi nadopunjava kodovima u glavama II. i III. kao što je navedeno u stupcima 2 i 3 glave I.

GLAVA I.

Opća definicija živih životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka i proizvoda životinjskog podrijetla u bazi podataka Animo.

1.1.   ŽIVE ŽIVOTINJE

 

 

1

2

3

Image

Kopitari

 

 

 

01   Promet kopitarima unutar Zajednice

 

 

 

01   Registrirani kopitari

21010109000000

 

 

02   Neregistrirani kopitari

21010900000000

 

 

03   Registrirani konji za privremeni ulazak

21010110000000

 

 

02   Provoz kopitara

21010900010000

 

 

03   Uvoz kopitara

 

 

 

01   Registrirani kopitari

 

 

 

01   Registrirani konji

21010109010000

 

 

02   Ostali registrirani kopitari

21010109020000

 

 

02   Kopitari za uzgoj i proizvodnju

21010101000000

 

 

03   Kopitari za klanje

 

 

 

01   Izravno u klaonicu

21010102000000

 

 

02   Prolaze kroz sajam ili sabirni centar

21010102100000

 

 

04   Privremeni ulazak registriranih konja

21010110010000

 

 

05   Ponovni ulaz registriranih konja

21010109030000

 

 

Image

Goveda (uključujući vrste Bison bison i Bubalus bubalus)

 

 

 

01   Telad mlađa od 15 dana

21020100000000

 

 

02   Goveda za uzgoj

21020200000000

 

 

03   Goveda za proizvodnju

21020400000000

 

 

04   Goveda za klanje

21020300000000

 

 

05   Ostala goveda

21020900000000

 

 

Image

Ovce i koze

 

 

 

01   Ovce za uzgoj

21030200000000

 

 

02   Ovce za tov

21030100000000

 

 

03   Ovce za klanje

21030300000000

 

 

04   Koze za uzgoj

21040200000000

 

 

05   Koze za tov

21040100000000

 

 

06   Koze za klanje

21040300000000

 

 

Image

Svinje

 

 

 

01   Svinje za uzgoj

21050200000000

 

 

02   Svinje za proizvodnju

21050100000000

 

 

03   Svinje za klanje

21050300000000

 

 

Image

Perad

 

 

 

01   U količini od 20 ili više jedinica

 

 

 

01   Jednodnevna perad

22010900000000

 

 

02   Perad za uzgoj i proizvodnju

22020900000000

 

 

03   Perad za obnovu populacije divljači

22040900000000

 

 

04   Perad za klanje

22030900000000

 

 

02   U količini manjoj od 20 jedinica

22090900000000

 

 

Image

Jaja za valenje

 

 

 

01   U količini od 20 ili više jedinica

41010100000000

 

 

02   U količini manjoj od 20 jedinica

41010200000000

 

 

Image

Žive ribe za uzgoj i obnovu populacije

 

 

 

01   Prijemljive vrste riba, ISA, VHS, IHN, SVC

23040109

PI Y

 

02   Ostale vrste riba

230402

PI N

 

Image

Rakovi za uzgoj i obnovu populacije

 

 

 

01   Prijemljive vrste rakova

23040309000000

 

 

02   Ostale vrste rakova

230404

CR N

 

Image

Mekušci za uzgoj i obnovu populacije

 

 

 

01   Prijemljive vrste mekušaca, bonamia ostrea, marteilia refringens

23040509

MO Y

 

02   Ostale vrste mekušaca

230406

MO N

 

Image

Ostali vodeni beskralježnjaci za uzgoj i obnovu populacije

230407

AQ

 

Image

Jaja i gamete živih riba za uzgoj i obnovu populacije

 

 

 

01   Jaja i gamete prijemljivih vrsta, ISA, VHS, IHN, SVC

230601

PI Y

 

02   Jaja i gamete ostalih vrsta

230609

PI N

 

Image

Ostali sisavci

 

 

 

01   Primati (majmuni i lemuri)

1101

 

D1

02   Artiodactyla, preživači

 

 

 

01   Bos bovis

11030101

 

D1

02   Ostali bovidae

11030191

 

D1

03   Antilope

11030102

 

D1

04   Sobovi i karibui

11030192

 

D1

05   Žirafe

11030103

 

D1

06   Jeleni

11030104

 

D1

07   Ostale jelenske životinje

11030194

 

D1

08   Ostali preživači

11030105

 

D1

03   Artiodactyla, Camelidae

 

 

 

01   Deve

110302

 

D1

04   Artiodactyla, Suinae

 

 

 

01   Vodenkonji

11030301

 

D1

02   Ostale svinje

11030302

 

D1

03   Divlje svinje

11030303

 

D1

05   Perissodactyla

 

 

 

01   Rhinocerotidae

110401

 

D1

02   Tapiridae

110402

 

D1

06   Sirenia (npr. moronji, morske krave)

1105

 

D1

07   Hyracoidae (tj. pećinari)

1106

 

D1

08   Proboscidae

 

 

 

01   Afrički slon

110701

 

D1

02   Azijski slon

110702

 

D1

09   Tubulidentata (npr. termitojedi)

110801

 

D1

10   Carnivora

 

 

 

01   Mačke

 

 

 

01   Mačke mlađe od 3 mjeseca

11090101

 

D1

02   Mačke starije od 3 mjeseca

11090102

 

D1

09   Ostale felidae

11090109

 

D1

02   Psi

 

 

 

01   Psi mlađi od 3 mjeseca

11090201

 

D1

02   Psi stariji od 3 mjeseca

11090202

 

D1

09   Ostali Canidae

11090209

 

D1

03   Hyenidae (npr. hijene)

11090305

 

D1

04   Viverridae (npr. mungos, cibetka)

11090301

 

D1

05   Mustelidae (npr. kuna zlatica, kuna, jazavac)

11090302

 

D1

06   Procyonidae (npr. rakun, panda)

11090303

 

D1

07   Ursidae (npr. medvjedi)

11090304

 

D1

11   Pinnipedia

 

 

 

01   Phocydae (npr. tuljan)

111001

 

D1

02   Odobenidae (npr. morž)

111002

 

D1

03   Otaridea (npr. morski lavovi)

111003

 

D1

12   Cetacea

1111

 

D1

13   Rodentia

 

 

 

01   Cavidae (npr. zamorac)

1112010101

 

D1

02   Hystricidae (npr. dikobraz)

1112010199

 

D1

03   Muridae (npr. štakori, miševi)

1112010201

 

D1

04   Cricetidae (npr. hrčak)

1112010401

 

D1

05   Castoridae (npr. dabar)

1112010501

 

D1

06   Chinchillidae (npr. činčila)

1112010601

 

D1

07   Sciuridae (npr. vjeverica, svizac)

11120103

 

D1

99   Ostali glodavci

1112010299

 

D1

14   Lagomorpha

 

 

 

01   Kunić

11120203

 

D1

02   Divlji kunić

11120202

 

D1

03   Zec

1112020101

 

D1

04   Ostali lagomporpha

1112020102

 

D1

15   Pholidota (npr. ljuskavac)

1113

 

D1

16   Edenta (npr. pasanac, tipavac, mravojed)

1114

 

D1

17   Chiroptera (npr. šišmiši)

1115

 

D1

18   Insectivora (npr. rovke, krtice, ježevi)

1116

 

D1

19   Dermoptera (npr. kožuškar)

1117

 

D1

20   Marsupiala (npr. klokani, koala, oposumi, psoglavi vučak)

1118

 

D1

21   Monotrema (npr. kljunati ježak, čudnovati kljunaš)

1119

 

D1

Image

Ostale ptice

 

 

 

01   Passeriformes (npr. lastavice, vrane, kanarinci)

1201

 

D1

02   Piciformes (npr. djetlići, tukani)

1202

 

D1

03   Coraciiformes (npr. vodomari, kljunorošci, pčelarice)

1203

 

D1

04   Trogoniformes (npr. trogoni)

1204

 

D1

05   Coliiformes (npr. mišoptice)

1205

 

D1

06   Apodiformes (npr. čiopa, kolibrić)

1206

 

D1

07   Caprimulgiformes (npr. legnji)

1207

 

D1

08   Strigiformes (npr. sove)

1208

 

D1

09   Cuculiformes (npr. kukavice)

1209

 

D1

10   Psittaciformes (npr. papige, tigrice)

1210

 

D1

11   Columbiformes (osim golubova, npr. grlice)

1211

 

D1

12   Gruiformes (npr. ždralovi)

1212

 

D1

13   Charadriiformes (npr. galebovi, njorke, zlatari)

1213

 

D1

14   Galliformes (osim peradi, npr, paun)

1214

 

D1

15   Falconiformes (npr. orlovi, sokolovi, strvinari)

1215

 

D1

16   Anseriformes (osim pataka i gusaka, npr. labud)

1216

 

D1

17   Ciconiiformes (npr. čaplje, rode, plamenci)

1217

 

D1

18   Pelicaniformes (npr. nesiti, kormorani)

1218

 

D1

19   Procellariiformes (npr. albatrosi, burnice)

1219

 

D1

20   Podicipediformes (npr. gnjurci)

1220

 

D1

21   Gaviiformes (npr. plijenori)

1221

 

D1

22   Tinamiformes (npr. bestrtnjača)

1222

 

D1

23   Apterygiformes (npr. kivikalci)

1223

 

D1

24   Casuariformes (npr. kazuari)

1224

 

D1

25   Rheiformes (npr. nandui)

1225

 

D1

26   Struthioniformes (osim noja)

1226

 

D1

27   Sphenisciformes (npr. pingvini)

1227

 

D1

Image

Gmazovi

 

 

 

01   Squamata (npr. zmije)

1302

 

D1

02   Squamata (npr. gušter)

1301

 

D1

03   Crocodylia (npr. krokodili i aligatori)

1304

 

D1

04   Testudines chelonidae (npr. želve)

130301

 

D1

05   Ostali testudines (npr. kopnene kornjače)

130399

 

D1

Image

Ostale životinje

 

 

 

01   Vodozemci, Anura

 

 

 

01   Anura ranidae (žaba)

140101

 

D3

02   Ostali anura (npr. krastače)

140199

 

D3

02   Vodozemci, Urodela

 

 

 

01   Urodela (npr. vodenjak, daždevnjak)

1402

 

D3

02   Ostali Urodela (npr. ambistoma)

1403

 

D3

03   Arachnida (npr. škorpioni, pauci, krpelji)

2402

 

D3

04   Hirudinae (npr. pijavice)

140501

 

D3

05   Kukci

 

 

 

01   Hymenoptera: ‚matica’

240101

 

D3

02   Hymenoptera: pčele (roj)

240102

 

D3

03   Ostali lepidoptera (npr. leptiri, moljci, gusjenice)

240192

 

D3

04   Lepidoptera: dudov svilac (bombix)

240103

 

D3

99   Ostali hymenoptera (npr. mravi, ose)

240199

 

D3

1.2.   SJEME - JAJNE STANICE - ZAMECI

 

 

1

2

3

Image

Sjeme-jajne stanice - zameci

 

 

 

01   Sjeme vrsta goveda

46010100000000

 

 

02   Sjeme vrsta svinja

46010200000000

 

 

03   Sjeme ostalih vrsta

 

 

 

01   Konji

46010901000000

 

 

02   Ovnovi

46010902000000

 

 

03   Jarci

46010903000000

 

 

04   Ostale vrste

46010999

 

D2

04   Jajne stanice vrsta goveda

46020100000000

 

 

05   Jajne stanice ostalih vrsta

 

 

 

01   Krmače

46020901000000

 

 

02   Kobile

46020902000000

 

 

03   Ovce

46020903000000

 

 

04   Koze

46020904000000

 

 

05   Ostale vrste

46020999

 

D2

06   Zameci vrsta goveda

46030100000000

 

 

07   Zameci ostalih vrsta

 

 

 

01   Krmačr

46030901000000

 

 

02   Kobile

46030902000000

 

 

03   Ovce

46030903000000

 

 

04   Koze

46030904000000

 

 

05   Ostale vrste

46030999

 

D2

1.3.   PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

 

 

1

2

3

Image

Svježe meso domaćih vrsta i divljači, uključujući nusproizvode klanja i krv za prehranu ljudi

 

 

 

01   Svježe meso kopitara

 

 

 

01   Trupovi

310101

M1

 

02   Rasječeno meso

310103

M2

 

03   Nusproizvodi klanja

310102

M3 A

 

02   Svježe meso goveda

 

 

 

01   Trupovi

310201

M1

 

02   Rasječeno meso

310203

M2

 

03   Nusproizvodi klanja

310202

M3

 

03   Svježe meso svinja

 

 

 

01   Trupovi

310301

M1

 

02   Rasječeno meso

310303

M2

 

03   Nusproizvodi klanja

310302

M3 A

 

04   Svježe meso ovaca

 

 

 

01   Trupovi

310401

M1

 

02   Rasječeno meso

310403

M2

 

03   Nusproizvodi klanja

310402

M3

 

05   Svježe meso koza

 

 

 

01   Trupovi

310501

M1

 

02   Rasječeno meso

310503

M2

 

03   Nusproizvodi klanja

310502

M3 A

 

06   Meso uzgojene divljači

 

 

 

01   Mala uzgojena pernata divljač (Direktiva 90/539/EEZ)

311001

PO A

 

02   Ostala mala uzgojena pernata divljač

31100199

BI

 

03   Velika uzgojena divljač – preživači

31110102

RU

 

04   Velika uzgojena divljač suinae

31110101

SU

 

05   Uzgojeni lagomorpha

31110104

LA

 

06   Ostala velika uzgojena divljač

31110199000000

 

 

07   Meso divljači

 

 

 

01   Mala pernata divljač (Direktiva 90/539/EEZ)

311002

PO A

 

02   Ostala mala pernata divljač

31100299

BI

 

03   Velika divljač – preživači

31110202

RU

 

04   Velika divljač suinae

31110201

SU

 

05   Divlji lagomporpha

31110204

LA

 

06   Ostala velika divljač

31110299000000

 

 

08   Svježe meso peradi

 

 

 

01   Kokoši i pilići

311201

M4 A

 

02   Purani

311202

M4 A

 

03   Biserke

311203

M4 A

 

04   Patke

31120401

M4 A

 

05   Guske

31120402

M4

 

09   Meso uzgojenih kunića

31130000000000

 

 

10   Ostalo meso

 

 

 

01 –   morskih sisavaca

31190100000000

 

 

02 –   gmazova

311902

RE

 

03 –   kukaca

311903

IN

 

04 –   ostalih

31199900000000

 

 

05   Perissodactyla

311905

PE

 

06   Sirenia (npr. moronji, morske krave)

31190600000000

 

 

07   Hyracoidae (tj. pećinari)

31190700000000

 

 

08   Proboscidae

311908

PB

 

09   Tubulidentata (npr. termitojedi)

31190900000000

 

 

10   Carnivora

311910

CA

 

11   Pinnipedia

311911

PN

 

12   Cetacea

311912

CE

 

13   Rodentia

311913

RO

 

14   Primati (majmuni i lemuri)

31191400000000

 

 

15   Pholidota (npr. ljuskavac)

31191500000000

 

 

16   Edenta (npr. pasanac, tipavac, mravojed)

31191600000000

 

 

17   Chiroptera (npr. šišmiši)

31191700000000

 

 

18   Insectivora (npr. rovke, krtice, ježevi)

31191800000000

 

 

19   Dermoptera (npr. kožuškar)

31191900000000

 

 

20   Marsupiala (npr. klokani, koala, oposumi, psoglavi vučak)

31192000000000

 

 

21   Monotrema (npr. kljunati ježak, čudnovati kljunaš)

31192100000000

 

 

22   Artiodactyla, camelidae

311922

CM

 

Image

Mesni proizvodi i ostali proizvodi životinjskog podrijetla za prehranu ljudi

 

 

 

01   Sirovo, sušeno meso svinja(dimljeno ili na drugi način)

 

 

 

01   Kratko sazrijevanje (< 9 mjeseci)

311701

M5

 

02   Dugo sazrijevanje (≥ 9 mjeseci)

311711

M5

 

02   Ostalo sirovo, sušeno meso (dimljeno ili na drugi način)

311705

M6 A

 

03   Želuci, mjehuri i crijeva, očišćeni, usoljeni, sušeni ili ugrijani

 

 

 

01   Goveda

31171502000000

 

 

02   Svinje

31171503000000

 

 

03   Ovce

31171504000000

 

 

04   Koze

31171505000000

 

 

05   Ostale vrste

31171509000000

 

 

04   Ostali proizvodi, sušeni, usoljeni ili marinirani

(dimljeni ili na drugi način)

311706

M6

 

05   Konzervirano meso FO ≥ 3 (s ili bez povrća)

 

 

 

01   Usoljeno goveđe meso

31150701000000

 

 

02   Ostali kulinarski pripravci koji sadrže samo govedinu ili teletinu

31150702000000

 

 

03   Šunka (svinjska)

31150703000000

 

 

04   Svinjska plećka

31150704000000

 

 

05   Paštete napravljene samo od mesa svinja

31150705000000

 

 

06   Pašteta napravljena od svinjetine i govedine ili teletine

31150706000000

 

 

07   Paštete napravljene od mesa svinja i mesa peradi

31150707000000