27.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 88/17


PRESUDA SUDA

od 6. prosinca 2013.

u predmetu E-18/13

Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda

(Propust ugovorne stranke da ispuni svoje obveze – Direktiva 2001/81/EZ – Neprovedba)

2014/C 88/14

U predmetu E-18/13, Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda – ZAHTJEV za izjavu da nedonošenjem svih mjera potrebnih za provedbu akta iz točke 21.ar Priloga XX. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru, tj. Direktive 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari, prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i neobavješćivanjem Nadzornog tijela EFTA-e o tim mjerama u predviđenom roku Island nije ispunio svoje obveze iz tog akta i članka 7. Sporazuma o EGP-u, Sud, u sastavu Carl Baudenbacher, predsjednik, Per Christiansen (sudac-izvjestitelj) i Páll Hreinsson, suci, presudio je 6. prosinca 2013. kao u izreci:

Sud:

1.

Izjavljuje da Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz točke 21.ar Priloga XX. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i članka 7. Sporazuma jer nije donio sve mjere potrebne za provedbu tog akta u predviđenom roku.

2.

Nalaže Islandu plaćanje troškova postupka.