22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 444/5


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2020/C 444/04)

Image 1

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Luksemburg

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila širu javnost i sve osobe koje rukuju kovanicama (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da je riječ isključivo o kovanicama od 2 eura. Te kovanice imaju iste tehničke značajke kao ostale kovanice od 2 eura, ali je na njihovoj nacionalnoj strani prikazan prigodan motiv koji ima izrazitu simboličku vrijednost na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja: Luksemburg

Prigoda: stota obljetnica rođenja velikog vojvode Jeana

Opis motiva: Na lijevoj strani motiva prikazan je lik velikog vojvode Jeana, a na desnoj strani lik velikog vojvode Henrija. Uz likove velikih vojvoda navedena su njihova imena, a uz lik velikog vojvode Jeana navedena je i godina rođenja („1921”). Ispod likova prikazan je grad Luxembourg. Na lijevoj strani kovanice polukružno je ispisan tekst „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG”, koji označava i ime zemlje izdavanja. U donjem desnom dijelu navedena je godina izdavanja („2021”).

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Očekivana naklada: 500 000 kovanica

Datum izdavanja: siječanj 2021.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomske i financijske poslove od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).