11.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/14


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2020/C 301/10)

Image 1

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Država Vatikanskoga Grada

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila širu javnost i sve osobe koje rukuju kovanicama (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2) državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da je riječ isključivo o kovanicama od 2 eura. Te kovanice imaju iste tehničke značajke kao ostale kovanice od 2 eura, ali je na njihovoj nacionalnoj strani prikazan prigodan motiv koji ima izrazitu simboličku vrijednost na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja: Država Vatikanskoga Grada

Prigoda: Petstota obljetnica smrti Raphaela Sanzija

Opis motiva: Motiv prikazuje portret Rafaela s dva anđela. Na desnoj strani u polukrugu je natpis „RAFFAELLO SANZIO”. Iznad slike dvaju anđela nalaze se godine „1520” i „2020”, a ispod ime zemlje izdavanja „CITTA’DEL VATICANO”. U donjem dijelu nalazi se oznaka kovnice „R” i ime umjetnika „D. LONGO”.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada:101 000 kovanica

Datum izdavanja:5. listopada 2020.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomske i financijske poslove od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).