5.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 409/53


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2019/C 409/06)

Image 1

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Andora

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila širu javnost i sve osobe koje rukuju kovanicama (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da je riječ isključivo o kovanicama od 2 eura. Te kovanice imaju iste tehničke značajke kao ostale kovanice od 2 eura, ali je na njihovoj nacionalnoj strani prikazan prigodan motiv koji ima izrazitu simboličku vrijednost na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja: Andora

Prigoda: 600 godina „Zemaljskog vijeća”

Opis motiva: Motivom se obilježava 600. obljetnica osnivanja Zemaljskog vijeća (Consell de la Terra). To predstavničko tijelo osnovano je 1419., a prethodilo je Općem vijeću (Consell General), parlamentu Andore.

Na kovanici je prikazan gornji dio portala kuće Casa de la Vall (starog sjedišta parlamenta) s državnim grbom i dijelom prozora iznad njega. Na lijevoj i desnoj strani motiva dvije su kompaktne skupine ljudskih lica koje kao da čine kamene blokove zgrade, a simboliziraju povezanost Andoraca kao društvene zajednice ujedinjene u povijesti, institucijama i vrijednostima.

Na vrhu je natpis „600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (600 godina Zemaljskog vijeća), a motiv upotpunjavaju ime zemlje izdavanja „ANDORRA” u sredini te obje godine 1419. i 2019. u sredini broja 600.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Očekivana naklada:60 000 kovanica

Datum izdavanja: četvrto tromjesečje 2019.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).