11.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 382/23


Poziv na podnošenje prijedloga 2020. – EAC/A03/2019

Europske snage solidarnosti

(2019/C 382/08)

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (1) te na godišnjem programu rada za Europske snage solidarnosti za 2020. Uredba o Europskim snagama solidarnosti odnosi se na razdoblje od 2018. do 2020. Opći i posebni ciljevi Europskih snaga solidarnosti navedeni su u člancima 3. i 4. Uredbe.

2.   Mjere

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga odnosi se na sljedeće aktivnosti Europskih snaga solidarnosti:

Volonterski projekti

Volonterska partnerstva (posebni sporazumi za 2020. na temelju okvirnog sporazuma o partnerstvu za razdoblje 2018. – 2020.) (2)

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

Pripravništvo i zaposlenje

Projekti solidarnosti

Oznaka kvalitete

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti može se prijaviti svaki javni ili privatni subjekt (3). Osim toga, za financiranje za projekte solidarnosti mogu se prijaviti skupine mladih koje su registrirane na portalu Europskih snaga solidarnosti.

U Europskim snagama solidarnosti mogu sudjelovati sljedeće zemlje:

28 država članica Europske unije može u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima Europskih snaga solidarnosti.

Osim toga, u nekim aktivnostima Europskih snaga solidarnosti mogu sudjelovati organizacije iz:

zemalja EFTA-e/EGP-a: Islanda, Lihtenštajna i Norveške,

država kandidatkinja za članstvo u EU-u: Turske, Srbije i Sjeverne Makedonije,

partnerskih zemalja.

Više pojedinosti o načinima sudjelovanja pronaći ćete u Vodiču za Europske snage solidarnosti za 2020.

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da kriteriji prihvatljivosti moraju biti ispunjeni za cijelo razdoblje za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijave iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat će primati sredstva EU-a (iako će, bude li moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili će morati napustiti projekt na temelju relevantnih odredbi o prestanku iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

4.   Proračun i trajanje projekata

Provedba ovog poziva na podnošenje prijedloga podliježe raspoloživosti sredstava predviđenih proračunom za 2020. nakon što ga donese proračunsko tijelo ili, ako se proračun ne donese, kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina.

Ukupni proračun predviđen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga procijenjen je na 117 650 000 EUR i temelji se na godišnjem programu rada za Europske snage solidarnosti za 2020.

Ukupan proračun predviđen za poziv na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjeg programa rada za Europske snage solidarnosti 2020. Potencijalni podnositelji prijedloga pozivaju se da redovito provjeravaju godišnji program rada za Europske snage solidarnosti za 2020. i njegove izmjene na stranicama:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en] u vezi s proračunom za svaku aktivnost obuhvaćenu pozivom.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovise o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

5.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

Volonterski projekti

5. veljače 2020.

30. travnja 2020.

1. listopada 2020.

Volonterska partnerstva (posebni sporazumi za 2020. na temelju okvirnog sporazuma o partnerstvu za razdoblje 2018.–2020.)

30. travnja 2020.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

17. rujna 2020.

Pripravništvo i zaposlenje

5. veljače 2020.

30. travnja 2020.

1. listopada 2020.

Projekti solidarnosti

5. veljače 2020.

30. travnja 2020.

1. listopada 2020.

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostavljati bilo kada.

Detaljne upute o podnošenju prijava dostupne su u Vodiču za Europske snage solidarnosti.

6.   Podrobnije informacije

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču za Europske snage solidarnosti 2020. na stranici:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Vodič za Europske snage solidarnosti za 2020. sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  SL L 250, 4.10.2018., str. 1.

(2)  U okviru ove aktivnosti prijave mogu podnositi samo organizacije sudionice koje su potpisale okvirni sporazum o partnerstvu za razdoblje 2018. – 2020.

(3)  Ne dovodeći u pitanje posebne uvjete prihvatljivosti koji se primjenjuju na pojedinačne aktivnosti obuhvaćene ovim pozivom.