7.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 192/27


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2019/C 192/11)

Image 1

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Republika San Marino

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i značajke ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Republika San Marino

Prigoda : petstota obljetnica smrti Leonarda da Vincija

Opis motiva : U središnjem dijelu kovanice prikazan je detalj sa slike „Krštenje Kristovo”, anđeo koji je naslikao Leonardo da Vinci; na obrubu slike s lijeve strane nalazi se natpis „SAN MARINO”, a s desne natpis „1519 Leonardo 2019”; lijevo su inicijali pisca Uliana Peazza UP, a dolje desno slovo R, koje označava rimsku kovnicu.

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 60 500 kovanica

Datum izdavanja : travanj 2019.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).