4.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 125/4


Poziv za podnošenje prijedloga na temelju plana rada javno-privatnog partnerstva za bioindustriju za 2019.

(2019/C 125/04)

Ovime se objavljuju poziv za podnošenje prijedloga i povezane aktivnosti na temelju plana rada javno-privatnog partnerstva za bioindustriju za 2019.

Prijedlozi se podnose za sljedeći poziv: H2020-BBI-JTI-2019

Ovaj plan rada, uključujući rokove i proračun za aktivnosti, dostupan je na portalu Financiranje i natječaji (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) uz informacije o načinima provedbe poziva i povezanih aktivnosti i upute podnositeljima o tome kako se prijedlozi podnose. Sve se informacije prema potrebi ažuriraju na Portalu.