7.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 315/21


Pozivi za podnošenje prijedloga i povezane aktivnosti obuhvaćene radnim programom ERC-a za 2019. u okviru programa Obzor 2020. – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

(2018/C 315/10)

Ovim se objavljuje pokretanje poziva za podnošenje prijedloga i povezanih aktivnosti obuhvaćenih radnim programom ERC-a za 2019. Obzor 2020. – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014.–2020.).

Odlukom C(2018) 5200 od 6. rujna 2018. Komisija je usvojila radni program ERC-a za 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf)

Upućuje se poziv za podnošenje prijedloga. Radni program ERC-a za 2019., uključujući rokove i proračun, dostupan je na internetskim stranicama portala za sudionike, zajedno s informacijama o načinima provedbe poziva i povezanih aktivnosti kao i uputama prijaviteljima o postupku podnošenja prijedloga.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.