1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 253/12


Pozivi za podnošenje prijedloga i povezane aktivnosti obuhvaćene radnim programom ERC-a za 2016. u okviru programa Obzor 2020. – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

(2015/C 253/11)

Ovim se objavljuje pokretanje poziva za podnošenje prijedloga i povezanih aktivnosti obuhvaćenih radnim programom ERC-a za 2016. Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014.–2020.).

Odlukom C(2015) 5086 od 28. srpnja 2015. Komisija je usvojila radni program ERC-a za 2016 (1).

Upućuje se poziv za podnošenje prijedloga. Radni program ERC-a za 2016., uključujući rokove i proračun, dostupan je na internetskim stranicama portala za sudionike, zajedno s informacijama o načinima provedbe poziva i povezanih aktivnosti kao i uputama prijaviteljima o postupku podnošenja prijedloga.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf