5.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 186/3


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

(2015/C 186/03)

Image

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i značajke ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Austrija

Prigoda : Dvjestogodišnjica Austrijske narodne banke (Oesterreichische Nationalbank)

Opis motiva : Na kovanici su u reljefnoj tehnici prikazana dva božanstva iz rimske mitologije iznad ulaza u glavnu zgradu banke Oesterreichische Nationalbank (OeNB): lijevo je Merkur, glasnik bogova i bog trgovaca i trgovine, a desno Fortuna, božica sudbine i blagostanja, koja je prikazana s rogom obilja. U pozadini je od lijevog do desnog ruba središta kovanice prikazano sjedište OeNB-a. Ukrasna traka kojom je obrubljen donji dio središta kovanice simbolizira crveno-bijelo-crveni uzorak austrijske zastave, pri čemu okomito iscrtkana pruga, u skladu s pravilima heraldičkog dizajna, predstavlja crvenu boju. Brojke „1816.” i „2016.” lijevo od Merkura odnose se na godinu osnivanja OeNB-a, odnosnu na njegovu dvjestotu godišnjicu. Uz rubove zlatnog središta kovanice ispisane su riječi „Republik Österreich” (Republika Austrija) i „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank” (200 godina Austrijske nacionalne banke).

U vanjskom prstenu kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Naklada : 16 milijuna kovanica

Datum izdavanja : 2016.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).