12.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 262/2


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenih optjecaju

(2014/C 262/02)

Image

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i stručne krugove (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i kod ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja : Belgija

Prigoda : 150 godina Crvenoga križa u Belgiji

Opis motiva : U unutarnjem dijelu kovanice prikazan je križ, a u njegovoj sredini broj „150”. U unutrašnjosti križa okomito je ispisano „Rode Kruis”, a vodoravno „Croix Rouge”. Oko križa se nalaze oznaka briselske kovnice (glava arkanđela Mihaela s kacigom), znak upravitelja kovnice, oznaka za godinu „2014” i oznaka za zemlju izdavanja „BE”.

U vanjskom krugu uz rub kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Broj kovanica koje će se izdati :

Datum izdavanja : rujan 2014.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidjeti SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidjeti zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).