8.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 38/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/C 38/01)

Dana 29. siječnja 2014. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004. Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru.

u elektroničkom obliku na web-mjestu EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod brojem dokumenta 32014M7103. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.