14.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 366/10


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenih optjecaju

(2013/C 366/05)

Image

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Finska

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis izgleda svih novih kovanica kako bi obavijestila javnost i sve koji se njima koriste (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju i zemljama koje su s EU-om potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne optjecajne kovanice eura uz određene uvjete, a osobito uz uvjet da su to kovanice od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i kod ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja: Finska

Prigoda: 125. obljetnica rođenja F. E. SILLANPÄÄA, dobitnika Nobelove nagrade za književnost.

Opis motiva: U središnjem dijelu kovanice prikazan je portret književnika Sillanpääa. U gornjem je dijelu polukružno napisano „F. E. SILLANPÄÄ”. Lijevo od prikaza nalazi se oznaka za godinu „1888” i oznaka kovnice. Desno je oznaka za godinu „1964”, oznaka države izdavanja „FI” i oznaka za godinu izdavanja „2013”.

Ova je posebna kovanica izdana u sjećanje na osobu koja je simbol cijele nacije. F. E. SILLANPÄÄ bio je majstor stila koji je u finsku književnost unio duboku svijest o odnosu između ljudi i prirode. Nobelovu nagradu dobio je 1939., posebice za djela „Sveta bijeda” i „Silja”. Taj je književni velikan nacionalnu slavu ponajviše stekao svojim popularnim radijskim nastupima i nezaboravnim božićnim pričama. Nakon rata pisac je postao dugobradi „Taata”, neslužbeni djed nacije. Na temelju njegovih sjećanja na proslave Božića u djetinjstvu u Finskoj se razvila omiljena tradicija: djed bi svojim opuštajućim božićnim „pričama” cijelu naciju okupio oko radioaparata.

Uz vanjski rub kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Broj kovanica koje će se izdati: 1,5 milijuna

Datum izdavanja: studeni 2013.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidi SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidi zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).