14.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 265/10


Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

2013/C 265/05

Image

Nacionalni motiv nove prigodne kovanice od 2 eura namijenjene optjecaju koju izdaje Država Vatikanskoga Grada

Kovanice eura namijenjene optjecaju zakonsko su sredstvo plaćanja u cijelom europodručju. Komisija objavljuje opis motiva na svim novim kovanicama kako bi obavijestila javnost i sve koje ih koriste (1). U skladu sa zaključcima Vijeća od 10. veljače 2009. (2), državama članicama koje pripadaju europodručju te zemljama koje su s Europskom unijom potpisale monetarni sporazum o izdavanju kovanica eura dopušteno je izdavati prigodne kovanice eura namijenjene optjecaju ako se ispune određeni uvjeti, osobito da je riječ samo o kovanicama od 2 eura. Tehničke značajke tih kovanica iste su kao i kod ostalih kovanica od 2 eura, ali je na njihovim nacionalnim stranama prikazan prigodan motiv koji je vrlo simboličan na nacionalnoj ili europskoj razini.

Zemlja izdavanja: Država Vatikanskoga Grada

Prigoda: Obilježavanje 28. Svjetskog dana mladih koji će se održati u Rio de Janeiru u srpnju 2013.

Opis motiva: Motiv prikazuje najpoznatiji spomenik Rio de Janeira, kip Krista na brdu Corcovado, okružen mladim ljudima. U gornjem dijelu kovanice polukružno je ispisan natpis „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013”. Na desnoj strani nalazi se znak kovnice „R” i ime umjetnika „P DANIELE”.

Uz vanjski rub kovanice nalazi se 12 zvijezda europske zastave.

Broj kovanica koje će se izdati:

Datum izdavanja: listopad 2013.


(1)  Za nacionalne motive svih kovanica izdanih 2002. vidi SL C 373, 28.12.2001., str. 1.

(2)  Vidi zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja od 10. veljače 2009. i Preporuku Komisije od 19. prosinca 2008. o zajedničkim smjernicama za nacionalne motive i izdavanje kovanica eura namijenjenih optjecaju (SL L 9, 14.1.2009., str. 52.).