3.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 2/50


Tužba podnesena 1. studenoga 2021. – WhatsApp Ireland/EOZP

(Predmet T-709/21)

(2022/C 2/69)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: WhatsApp Ireland Ltd (Dublin, Irska) (zastupnici: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, odvjetnici, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, C. Geoghegan i E. Egan McGrath, Barristers-at-Law)

Tuženik: Europski odbor za zaštitu podataka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku 1/2021 Europskog odbora za zaštitu podataka (EOZP) od 28. srpnja 2021. u cijelosti ili, podredno, u relevantnim dijelovima, i

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi za poništenje EOZP-ove obvezujuće odluke 1/2021 od 28. srpnja 2021. o rješavanju spora nastalog u vezi s nacrtom odluke irskog nadzornog tijela u vezi s društvom WhatsApp Ireland na temelju članka 65. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR) (1) tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP prekoračio svoju nadležnost iz članka 65. GDPR-a.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio članak 13. stavak 1. točku (d) i članak 12. stavak 1. GDPR-a time što je preširoko tumačio i primijenio te odredbe na način da je od društva WhatsApp zahtijevao pružanje nepotrebnih informacija.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio članak 4. stavak 1. GDPR-a time što je preširoko tumačio i primijenio tu odredbu i pojam „osobni podaci”.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio pretpostavku nedužnosti iz članka 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima time što je na neprimjeren način prebacio na društvo WhatsApp teret dokazivanja toga da je njegovo okruženje za obradu takvo da su izgledi za ponovno identificiranje ispitanika puka nagađanja.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio pravo na dobru upravu iz članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima time što je zanemario pravo društva WhatsApp na saslušanje i EOZP-ove obveze da pažljivo i nepristrano ispita dokaze i pruži dostatno obrazloženje.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio članak 83. GDPR-a i različita temeljna načela kojima se uređuje određivanje novčanih kazni na temelju GDPR-a.

7.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je EOZP povrijedio načelo pravne sigurnosti time što nije priznao da se njegovom odlukom iznose nova tumačenja i primjene nekoliko odredaba GDPR-a, zbog čega se povredu nije moglo predvidjeti.


(1)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravci SL 2018., L 127, str. 2. i SL 2021., L 74, str. 35.)